Manifestazions atuales

Data

14 de auril 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedea ai 14 de auril
Referac
Permacultura deberieda: verzons a cuntenimënt auc
N juebia ai 20.4. dala 16.15 ala 18.00 tla sënta dla Lia Sanynton, streda La Sëlva 101. Per scumencé la sajon di verzons nvions duc i nteressei y la families cun mutons al'ancunteda de permacultura. Mostra de "Hochbeete" cun 2 pitli referac, vantajes di verzons auc y de n bon fonz naturel de cumpost.
Co fejon pa coltöra cun avanc de ciasadafüch?
Chësc le tema de n referat cun Monica Comploi, ai 18 d'aurí dales 20.00, te palestra da Lungiarü. Organisaziun: KVW da Lungiarü.
Cí óres pa me dí les tëmes?
A chësta domanda porvarán da respogne te n referat cun Elisabeth Oberbacher, en mertesc ai 18 d'aurí dales 20.00, te Ciasa dles Uniuns a Calfosch. Al é da se prenoté pro Elisabeth al 333/8671660. Organisaziun: Uniun dles Ëres da Calfosch.
I Ladins y Roma: seira con l parlamentar Daniel Alfreider
L'Union di Ladins da Persenon organiseia na seira con le parlamentar ladin Daniel Alfreider sun l argoment: "I Ladins y Roma", a i 27 d'auril a les 20.00 tl Forum a Persenon.
Duc pel emparèr
La sociazions DSA (Domani saremo autonomi) e AMA (Auto Mutuo Aiuto) de Fiem e Fascia endreza na scontrèda per genitores, ensegnanc e enteressé ai 3 de mé h. 20.30 tel "Spazio giovani" de Pardac, Corso Degasperi 9. La psicologa Valentina Lucca rejonarà de "Motivazione scolastica, autostima e coinvolgimento emotivo".

Soziel
Deberieda: jita al lech de Fie
N juebia ai 20.4. dala 16.00 se ùrten dan la Cësa de Paussa a Urtijëi. "Deberieda" ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions Marlies Piazza, tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Annemarie Mair).

Dotors y Apoteches
Dutor
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 15.4. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 17.4. ie l dutor Aba Fallaha de Sëlva, tel. 0471/794111 o l 0471 797540 o l 333 9593131. N Lunesc de Pasca ie de servisc l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Da n sada ai 22.4. dala 8.00 daduman nchin n lunesc ai 24.4. dala 8.00 daduman ie de servisc l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492 y ai 24. y 25.4. ie de servisc l dutor Raphael Insam de Urtijëi, tel. 0471/797369 o l 0471/797076.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc te döta la Val Badia, tl fin dl'edema di 15 y 16 d'aurí, é la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349/0667034 o 0474/523018. En Lönesc de Pasca ai 17 d'aurí él en sorvisc le dotur Aldo Marcocci, Al Plan de Mareo, tel. 0474/501039 o 338/7280518. Tl fin dl'edema di 22 y 23 d'aurí sarál en sorvisc le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852.
Apoteca
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 14 de aurí dales 19.00 al vëndres ai 21 de aurí ales 19.00, é chëra da La Ila, tel. 0471/847152. Tl'edema dai 21 d'aurí ai 28 d'aurí sarál en sorvisc l'apoteca da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.
L'apoteca che ie de servisc te Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 14.4. nchin n vënderdi ai 21.4. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Da n vënderdi ai 21.4. nchin n vënderdi ai 28.4. ie de servisc la apoteca de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.30-12.30/15.00-19.00).

Avisc
Azion da Pasca dl KVW de Sëlva
N Pasca ai 16.4. dala 8.30 nchin la 11.00 vëniel vendù cësć cun ueves ntënc, jiëut y pan a fin de bën.
Orar dla biblioteches ntan Pasca
La bibliotech San Durich a Urtijëi, la bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina y la bibliotech O.v. Wolkenstein te Sëlva fej a l savëi che les resterà stlutes dal Vënderdi Sant domesdì nchin n Lunesc de Pasca y n merdi ai 25 de auril. Te Sëlva sarà la bibliotech davierta n Dumënia de Pasca danmesdì.
L local di Jëuni de Sëlva gëura inò
Da n vënderdi ai 21.4. inant uni vënderdi nchin ala fin dl ann de scola, dala 15.00 nchin la 18.30, puderà jëuni dla scoles mesanes y autes unì tl local di jëuni te calonia de Sëlva bas ite a fé i duvieres de scola, a fé a calcetto, playstation o d'autri juesc o a judé a mëter a jì manifestazions o bel scëmpl a sté n cumpania.
Portina por l'assistënza y la cura a Picolin - orars
La portina nöia por l'assistënza y la cura é daverta lönesc, mercui y vëndres dales 14.00 ales 16.00, le mertesc y la jöbia dales 10.00 ales 12.00, te Raiun Sozio-Sanitar a Picolin - pröma alzada.
wAn ciafa informaziuns por ci che reverda l'assistënza y la cura de familiars y porsones che á debojëgn de guern. Tel. 0474/586137 y 0474/586138.
Convegn de Transdolomites su la ferates a Trent
En jebia ai 20 de oril (9.30-13.30) a Trent te Facolta de Sociologia la sociazion de Massimo Girardi endreza n convegn su la ferates te la Èlpes. Sarà ence l president de la PAT Ugo Rossi, l vize minister ai trasporc Riccardo Nencini e l'europarlamentèr Herbert Dorfmann. Info: www.transdolomites.eu.
Prejentazion liber profughes de Luciana Palla
En jebia ai 27 de oril da les 17.30 te sala Heilmann del Museo Ladin a Sèn Jan, la sociazion gana, en colaborazion con l Istitut Ladin de Fascia, ve envìa a la prejentazion del liber "Profughi fra storia e memorie 1915-1919. Livinallongo del Col di Lana/Fodom", con l'autora, la storica fodoma Luciana Palla.

Cursc
Cors de franzous te Biblioteca de Vich
La Biblioteca de Vich endreza n cors de franzous de livel de basa, con ensegnanta de marelenga. L cors, de 10 lezions e 15 ores en dut, l sarà dai 27 de oril ai 30 de mé de mèrtesc e de jebia h. 20.00-21.30. L cost l'é de 110 euro da paèr dantfora te Comun. Info: 0462.763062, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Corsc de ingleis te Biblioteca de Vich
La Biblioteca de Vich endreza 2 corsc de ingleis, livel de basa e intermedie. I partezipanc vegn spartii te na scontrèda en jebia ai 20 de oril h. 20.00. I corsc sarà dai 26 de oril ai 31 de mé de lunesc e mercol h. 19.00-20.30 de basa e h. 20.30-22.00 intermedie. L cost l'é 110 euro. Info: 0462.763062, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cors de todesch te Biblioteca de Vich
La Biblioteca de Vich endreza n cors de todesch de livel de basa, con ensegnanta de marelenga. L cors, de 10 lezions e 15 ores en dut, l sarà dai 27 de oril ai 30 de mé de mèrtesc e de jebia h. 20.30-22.00. L cost l'é de 110 euro da paèr dantfora te Comun. Info: 0462.763062, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rujené nglëisc cun Moritz Demetz
N merdi ai 18.4. y ai 25.4. dala 20.00 tla bibliotech Tresl Gruber a S. Cristina saràl la sëires de cunversazion cun Moritz Demetz. Per fé pea iel bele da savëi mpue de nglëisc y l fin ie chël de pité na ucajion per mëter n droa si cunescënzes s'la ciaculan cun d'autri. L ie de se lascé nuté su te bibliotech davia che l possa fé pea al plu 15 persones.
Qi Gong - 8 Brokate
Muvimënt cuordinà, tré l fla drët per avëi plu energia. Adatà per uni età, per chëi che scumëncia y per atlec. Dai 19.4. ai 31.5. for de mierculdi per de ndut 7 sëires, dala 20.00 ala 21.30, a S. Cristina, sala Raika te Cësa de Chemun, cun Rudolf Braunhofer, istrutëur de Shaolin Dolomites, tel. 339 1017575. Metù a jì dala Lia Sanynton,.
Workshop de cujiné
N mierculdi ai 26.4. y ai 3.5. dala 18.30 cun Ivonne y Alexandra tla cësadafuech dla Nëus Jëuni a Urtijëi. Ai 26.4. vëniel fat pan y cie che n possa straiché lessù. L vën auzà ora la mpurtanza dla blava per la sanità. Ai 3.5. vëniel cujinà n cëif dai culëures frësc dl'ansciuda, tenian cont for dl aspet dla sanità. Iscrizions dala NJG, tel. 0471 799006.
Curs de pastlené per l di dl'oma
N vënderdi ai 12.5. dala 15.00 ala 17.00. Domesdì de pastelné cun Ines, per mutons dla scola elementera. Da se scrì ite iel tl ufize dla Nëus Jëuni Gherdëina, tel. 0471 799006.
Mparé a cujì per umans
N sada ai 22.4. dala 9.00 nchin la 17.00 te Sëlva tla scola mesana sun Plan da Tieja, cun Claudia Witticke. Da se scrì ite iel pra Monica, tel. 333 5393048. Metù a jì dal VKE Gherdëina.
Yoga, ntroduzion var per var
N lunesc ai 24.4. dala 15.30 ala 17.00 tl sotët dla Cassa Raiffeisen a S. Cristina. Yoga dà la puscibltà de miuré o recuperé la sanità fisica y spirituela var per var. 10 uniteies for de lunesc cun mo 20 menuc de meditazion, cun Judith Demez. Infos y iscrizions tel. 339 7336788. Metù a jì dala Lia Sanynton.
Curs de pastelné, de ntercé cësć
N mierculdi ai 26.4. dala 14.00 ala 17.00 te calonia de Sëlva, cun Birgit Obrist. Metù a jì dal KVW de Sëlva.
Atletica y tennis por mitans y mituns dla elementara
Curs organisé dal Schiclub Ladinia, che mët man en lönesc ai 10 d'aurí, dales 14.00. Referënt é Stefan Thaler. Informaziuns y iscriziuns pro Stefan al 335/7875460 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., o pro Sepl al 339/8159419. Le cost dl curs é de 120,00€ a ce.
Cursc de inglesc
Le KVW de Badia organisëia deplü cursc de inglesc: "Pre-Intermediate" y "Elementary", dai 18 d'aurí inant, por 10 sëres, te biblioteca a Pedraces. Informaziuns pro Cristina al 333/1591599.
Curs da fá laurs de convënt
La Uniun dles Patrones da La Val mët da jí n curs da fá laurs de convënt (Klosterarbeit), cun Hilda Tschaffert. Le curs mët man en mercui ai 19 d'aurí dales 14.00, te salf dles manifestaziuns da La Val. Al döra indöt cater domisdá. Prenotaziuns pro Hilda al nr. 335/8181540.
Cursc de tennis a La Ila y Corvara
Le Tennisclub Ladinia organisëia d'aurí y ma n curs de tennis dla dorada de 10 ores, söi ciamps a Corvara y La Ila. Curs por mitans y mituns dla elementara y mesana, prinzipianc y progredis. Les iscriziuns vëgn tutes sö anter i 19 d'aurí tres mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pro Fabio Dallapiazza al 338/7034965.
Imparé da fá plü sorts de trëces
La Uniun dles Patrones mët da jí n curs cun Manuela Promberger y Nicole Irsara, en lönesc ai 24 d'aurí dales 9.00 ales 11.00 a San Martin. Informaziuns y prenotaziuns pro Loise al 0474/590026.
Imparé da fá frisurs
Le Consëi de Formaziun da La Val mët da jí n curs cun Manuela Promberger y Nicole Irsara, en lönesc ai 24 d'aurí dales 15.00 ales 18.00, tl pice salf sot Comun a La Val. Prenotaziuns pro Nicole al 349/3285345.
Workshop de fotografia macro (ciüfs)
Le Fotoclub Val Badia mët da jí n curs de fotografia macro (ciüfs), partí sö te 3 incuntades. Ai 26 de ma na sëra de teoria, ai 27 na escurjiun y ai 30 de ma ti ciararán ales fotos fates. Por informaziuns y iscriziuns pón mené na e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Curs da fá crosti
La Uniun dles patrones mët da jí n curs da fá crosti, en mercui ai 26 d'aurí dales 13.00 ales 16.00, tl pice salf sot Comun a La Val. Referënta é Stefania Schuen. Prenotaziuns pro Edith al nr. 333/6768415.
Introduziun ai orghi da bocia por analfabec musicai
Sot a chësc titul vëgnel tigní n curs cun Paolo Vinati, che ne se damana degüna conescënza musicala. Prinzipianc: 26 d'aurí, 3, 17 y 24 de ma; Progredis: 27 d'aurí, 4, 18 y 25 de ma, dagnora dales 20.00, te biblioteca da La Ila. Ai iscric i gnarál dé dant le stromënt che ai mëss avëi. Cost: 25,00€ a ce, infos y iscriziuns pro Paolo al 339/3053699.
Inglesc a Badia
Le KVW de Badia oragnisëia danü cursc de inglesc, "Pre-Intermediate" y "Elementary", dai 18 de aurí inant por 10 sëres te Bibilioteca a Pedraces. Informaziuns pro Cristina al nr. 333 1591599.
Lezions de roda da mont te Fascia
Tel Pian joegn de Fascia La Risola vegn metù a jir n projet de Fascia Bike. L'é 4 seres teoriches e 5 raides con la roda da mont te noscia val de mé e jugn; l cost l'é 75 euro e l'é per joegn dai 18 ai 29 egn. Se scriver ite dant di 20 de oril. Per maor info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o piata Facebook La Risola.

Temp lede
L'ora dles stories
Ai 10 d'aurí dales 15.00 s'incunton te biblioteca da La Ila, olache Rossana y Resi lí dant stories por mitans y mituns da 2 a 5 agn.
Incuntada por lauré adöm - fá cialza y fá zaindl
En jöbia ai 20 d'aurí dales 14.00, te biblioteca da Calfosch. Por chi che á vëia da lauré y sté en compagnia. Referëntes é Sonia Piccolruaz y Lucia Cirella. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.
Peché te bibliotech
N Pasca ai 16.4. dala 10.00 ala 12.00 ie duc nviei de cuer a unì te bibliotech „Oswald von Wolkenstein" te Sëlva a peché, per tenì su chësta bela usanza da Pasca.
Domisde cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisde d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx.
An s'incunta en jöbia ai 13 de aurí dales 15.00 ales 17.00, te biblioteca a La Ila.

Trasmiscions TV y Radi
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Merdi ai 18 de auril - L nost – sëira de leteratura ladina
Prejentazion de na ntraunida particulera de leteratura ladina ai 21 de auril tl Tublà da Nives te Sëlva. Paul Demetz liej ora dl romann de Frida Piazza "L nost" cun l acumpaniament mujichel de Georg Malfertheiner. Ntervista cun i prumotëures Leander Piazza y Ingrid Runggaldier. Moderazion de Leo Senoner.
Merdi ai 25 de auril - Aiusciuda Ladina: Festival del lengaz
L'Aisciuda Ladina 2017 te si nona edizion anter l prum e l sie de mé vegn dedichèda a l'èrt del teater desche moment de comunicazion de la emozions e de confront, n jech didatich utol per emparer neves lengac. En rejonon con Sabrina Rasom responsabola di Servijies linguistics e culturèi del Comun General de Fascia. Moderazion de Anna Mazzel.
Mierculdi ai 26 de auril - I parföms y les essënzes dles plantes é da medejina
Adöm al'esperta Cristina Dapunt descoriunse proprietés y metodes de adoranza dl öre de rösa y de incënsc. Moderaziun de Sara Frenner.
La trasmiscion "DAI CRËPES DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi ai 14, dumënia 16 y lunesc 17 de auril - L Galileo - teater dla pascion da Pasca (segonda, terza y cuarta pert)
La lia dl teater de Sëlva sota la regia de Rudi Avi à purtà sun paladina l pez de teater da Pasca dal titul "L Galileo" de Rolf Steiner, tradujà tl ladin da Lidia Delazer. La RAI de Bulsan à adatà l pez per n juech auditif tl radio. L se trata dla pascion de Gejù Crist ududa y vivuda dala prospetiva de Giuda, l apostul che à tradì l Senieur, y de si familia. Program de Leo Senoner.
Mierculdi ai 19 de auril - L zentralin del telefon a Cianacei ti egn '50
Pina Devigili à lurà tropes egn per spartir fora telefonèdes canche te Fascia l'era demò l zentralin del telefon a Cianacei. Si amèda Rosa Gudauner de Tin era la responsabola e l'aea tout sù dotrei touses per ge didèr. Program de Anna Mazzel.
Juebia ai 20 de auril - La punza é pasciüda sce le poresc é vërt!
Sciöche pro döt, ince por l'ortam ól ester na buna man che ais le förtl, por che la racoiüda sides ampla. Cun chësc program dunse val' consëi por imparé da conësce miú les plantes d'urt y co che al é dërt da se astilé por che la verzöra garetes. Program de Sara Frenner.
Vënderdi ai 21 de auril - Carolina Kostner pra i campiunac mundiei a Helsinki
Program de Alex Runggaldier.
Dumënia ai 23 de auril -De viac tl mond dla mujiga moderna: Acclivitas
Program de Tobias Dellago.
Lunesc ai 24 de auril - Agorà: I jëuni y l mond dl lëur (prima pert)
Program de Ivan Senoner.
Mierculdi ai 26 de auril - Profughi fra storia e memoria
Profughes, enfughé na parola atuala che à reijes ence te l'esperienzes viivudes da la jent de nosc raion, soraldut te Fodom endena la Gran Vera. La storica Luciana Palla à tanche dat fora n liber nef dintonvìa stories e memories da zacan lurèdes fora e enrescides tres desvaliva sorts de documentazion. Program de Anna Mazzel.
Juebia ai 27 de auril - Recorc y testimoninzes dl Sant da Oies
„Iö á conesciü un de chi pici mituns cinesc che Ojöp Freinademetz á trat sö tles misciuns..." insciö cunta Franz Costabiei de süa incuntada cun le cardinal Tien gnü adalerch dan da oramai plü de 50 agn por ti jí do ales pedies de chël che al tlamâ „so pere". Program de Sara Frenner.
TELEVIJION
Merdi ai 18 de auril dala 20:50 - Spëisa Ladina: Casunziei de Anpezo
Tla trasmisciun de aurí, mostra le program Spëisa Ladina, sciöche an arjigna ca i casunziei de Anpezo adöm al cogo Nicola Bellodis. La derzada vëgn cujinada ciamó incö do la tradiziun, cun na sort de rati che crësc a Ampëz. Program de Concetta Bonaldi, Zak Mairhofer y Stefan Ghedina, a cura de Sara Frenner.
Mierculdi ai 19 de auril dala 20:50 - TRAIL SPEZIAL
A cura de Silvano Ploner.
Juebia ai 20 de auril dala 20:50 - Nosta Scola - atualità dala scoles dla valedes ladines
Tla trasmiscion de auril nes purterà i sculeies dla scola mesana de Urtijëi sun n viac mujichel ntëur l mond. Sota l udlon chëst'iede la cunsciderazions sun i fins dl nseniamënt de religion tla scoles dl maester Thomas Kostner. Oradechël vijitons la biblioteca dla scola mesana de La Ila y mparon a cunëscer mpue plu avisa si atività. Tesc´ y cunzet de Martina Rier, camera y tai de Hanspeter Karbon, a cura de Sara Frenner.
Merdi ai 25 de auril dala 20:50 - Cult – rituai da inier y incö: San Merch
San Merch é n sant che i sun tl laur de nes desmentié. Tres demanco é les cöres y les ploanies che le festejëia ciamó. Chësc ince, ciodiche i paurs che le venerâ n iade dassënn por se garantí na bona racoiüda da d'altonn é tres demanco. Ciodí pa nia ti surandé a San Merch na inciaria nöia? Ciodí pa nia le perié do la ega tan chirida ince por d'atri fins co nia ma chël de bagné i ciamps y i pra da d'aisciöda? Badia é öna dles püces ploanies che tëgn tres ciamó la prozesciun y venerëia chësc sant sciöche al gnô fat da vedlamënter incá. Program de Daria Valentin, regia y tai de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Mierculdi ai 26 de auril dala 20:50 - CUCALO – Willy Costamoling
Te so secundo apuntamënt ti ciara CUCALO plü daimpró al personaje Willy Costamoling da Corvara, por le mostré da na perspetiva daldöt personala. Le pionier y descuridú ladin cunta, te na ciacolada cun la moderadëssa Sara Frenner, sües aventöres gonot sön le lim danter la vita y la mort. N program de Sara Frenner y Anna Mazzel.
Juebia ai 27 de auril dala 20:50 - Euro TV - magazin d'economia
Program de economia dles valades ladines de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, produziun de ZAK Multimedia, a cura de Leo Senoner.

Mujiga
Cunzert da Pasca dl Cor de dlieja de Santa Cristina
N Pasca, n dumënia ai 16.4. dala 20.30 tla dlieja de S. Cristina. L Cor de dlieja de S. Cristina lascerà audì i pec "Verleih uns Frieden" de Mendelssohn, la "Kirchensonate " KV 329 de Mozart, l "Gloria" de Vivaldi y l "Halleluja" de Händel.
Cunzert dl Cor di Jëuni de Gherdëina cun l cor di mutons dl'Uganda
N vënderdi ai 28.4. dala 20.00 te dlieja de S. Cristina. Mëssa cianteda dal Cor di Jëuni y cunzert cun l cor di mutons dl'età danter 7 y 15 ani dl'Uganda, che fej na tournee tl'Europa per sustenì cun chël che i tira ite la cësa dla miscion „Vision for Afrika" tl'Uganda. La ntreda ie debant.
I sonadores de orghin adum te Fascia
Dò la bela esperienza del 2015, l'Union di Ladins de Fascia met a jir ence chest an la scontrèda con i sonadores de orghin da mantech.
Duc i enteressé é envié en sabeda ai 22 de oril a l'Hotel Rizzi de Salin a Pera da les 16 inant. Info: 0462.764545, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Chino
Al chino de Pardac
Insnet vender ai 14 de oril h. 21.15 Fast&Furios 8; ai 15 e ai 16 h. 17 Ozzy e h. 21.15 Fast&Furious 8; ai 17 h. 16 conzert de Pèsca con la Banda Civica de Pardac e h. 21.15 Fast&Furious 8; ai 18 h. 17 "Ozzy" e h. 20.45 te la rassegna Cinema e Cibo lé "Hummus! Il Film"; ai 19 e ai 20 h. 21.15 "Il viaggio"; ai 21 h. 21.15 en 3D e ai 22 h. 17 en 3D e 21.15 en 2D "Baby Boss"; ai 23 h. 17.00 "Baby Boss" e h. 21.15 "The Ring 3"; ai 24 h. 21.15 "The Ring 3"; ai 25 h. 20.45 te la rassegna Cinema e Cibo lé "Dert" e ai 26 en 3D, ai 27 e ai 28 en 2D lé "Guardiani della Galassia 2". Maor info su la piata Facebook "Cinema Predazzo".
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 14 de oril h. 21.15 "Il diritto di contare"; ai 15 h. 17 "I Puffi" e h. 21.15 "Fast&Furios 8"; ai 16 h. 17 "La Bella e la Bestia" e h. 21 conzert de la Banda Musicale di Tesero; ai 17 h. 15.30 en 3D e h. 17.30 en 2D "I Puffi" e h. 21.15 "Fast&Furios 8"; en mercol ai 19 h. 21.15 "Jackie"; ai 20 h. 21 "Io, Ludwig Van Beethoven"; ai 21 h. 21.15, ai 23 h. 20.30 e en lunesc ai 24 h. 21.15 "Famiglia all'improvviso"; ai 22 h. 21.15 en 3D, ai 23 h. 15.30 en 3D h. 17.30 en 2D; e ai 25 h. 17.30 en 2D "Baby Boss" e ai 25 h. 21.15 "Moonlight". Info. www.cinematesero.com
A Pardac "Duc tel medemo piat"
Tel Chino de Pardac per endrez de Mandacarù l'é la rassegna de film e magnadiva equo-solidala "Tutti nello stesso piatto", de mèrtesc h. 20.45 con entrèda a 3 euro. Ai 18 de oril se jirà tel Medie Orient con "Hummus" e ai 25 de oril te la Bosnia con "Dert".

Religion
Referat "Co stravardé la pesc te n mond viulënt"
N sada ai 22.4. dala 18.00 tla Cësa de Cultura a Urtijëi, uniràl tenì chësc referat biblich speziel per gherdëina. I Testemonesc de Iehova se ncunforta sun Vosc unì. Nfurmazions: www.jw.org/lld
Pelegrinaje cun la paures a Lujon (Lüsen)
N merdi ai 18.4. mët la paures de Gherdëina deberieda cun la paures dl raion Val dl Isarch a jì n pelegrinaje tla dlieja de Lüsen. Pià via vëniel dala 12.30 te Sëlva y fermà damprò ora pra la fermedes dla SAD. Daldò pitla marënda per duc. Per nfurmazions y per se nuté su mo ncuei vënderdi ai 14.4.: Rosmarie Peratoner, 338 1657748 o 0471 797120,
Pelegrinaje sun Jevun
N merdi ai 25.4. mët la Pluania de Sëlva a jì l pelegrinaje tradiziunel, che vën fat uni 5 ani. Dala 3.45 pitla funzion te dlieja de Sëlva, riesc do pëien via. N se fërma a S. Piere a gusté. Dala 11.15 funzion sun Jevun cun vel' pez de mujiga. Dala 13.30 pëien inò da Tluses ite, paussa inò a S. Pieres, per ruvé dala 20.30 ta la Madona, ulache l sarà mëssa solene cianteda. Duta la populazion ie nvieda a unì pea.
Gran festa de Pasca de Ma a Salzburg, por i jogn
Por le cuarto ann pëia indô ia dai 2 ai 5 de jügn na coriera da La Ila demez, por jí a Salzburg a tó pert ala gran festa di jogn. Al s'aspeta cianté, catechesa, workshops, perié, devertimënt. Infos sot a www.festderjugend.at o scrí a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Stazions per ladin
La Union di Ladins da Persenon envieia da tó pert a les Stazions dite per ladin, con sn. Gustl Frenademez, en lunesc ai 10 d'auril ales 17.00, tla gliejia dl Seminar da Persenon.
Vëdui, vëdues y porsones sores vá a Weissenstein
Pelegrinaje por vëdui, vëdues y porsones sores dl raiun da Bornech y Val Badia, en sabeda ai 5/ d'aurí. Le bus aspeta a San Laurënz dales 7.45 y röia zoruch incër les 18:00.
Iade y marëna söl lêch de Kaltern costa 37,00€. Prenotaziuns pro la surastanta KVW de paisc o tl ofize da Bornech al 0474/411149, cina ai 26/04.
Crejima - La forza dl Spirit Sant te mia vita
Chësc é le titul de n referat cun siur Tone Fiung, che vëgn metü da jí en lönesc ai 24 d'aurí dales 20.00, te calonia a Corvara. L'Organisaziun é da pert dl Consëi de Cöra da Corvara.
La löm dla vita
"Pó la fede deventé la löm che ilominëia nosta vita?".
Sot a chësc titul él a La Ila en na incuntada de fede cun Padre Giuseppe. Ara mët man le vëndres ai 28 d'aurí dales 9.00 ales 12.00 y dales 14.00 ales 18.00 y vá inant la sabeda dales 9.00 ales 12.00. Infos y iscriziuns pro Ingrid al 331/8565697. Organisaziun: Consëi de Cöra.

Sport
Campiunat de chidlé de Gherdëina
N sada ai 22.4. dala 13.30 inant tla chidladoia de Sëlva. Fé pea possa duc, l unirà spartì la categuries danter chëi che chiedla pra vel' club, chëi che chiedla per hobby y l'ëiles. Da paië ite iel 10 € y n giàpa nce na pizza. Da se scrì ite iel tla butëiga Creativ sun plaza S. Antone a Urtijëi o per telefon al 0471/796317 o scenó n chël di, for sce l ie mo lerch.
Sauté per sculeies
I Gherdëina Runners mët inò a jì l'atività de sauté per mutons y mutans dla scola elementera y mesana cun i trainadëures Frohwalt Santifaller y Monica Leonardi, che dura nchin de utober ora.
N se anconta uni mierculdi dala 18.00 dan l tunel de La Curta de Secëda sun la promeneda. Duc ie nviei a unì y a purvé n iede sce l ti sà bel.

Iadi, jites y escurscions
Schitour sön la piza de Pöz
En Lönesc de Pasca ai 17 d'aurí. Ara é ria, por n tëmp da jí de 4,5 ores y n deslivel söpert de 1.370 metri. Informaziuns pro Hermann Dapoz al 347/1293529. Organisaziun: Lia da Munt Ladinia - Val Badia.
Cun pe lisier y cör ligherzin: escurjiun sön la Mutspitze
En mertesc ai 18 d'aurí, cun le mënajites Milio Terza da La Val. Informaziuns plü menüdes do la prenotaziun cun inom, cognom y paisc por WhattsApp o SMS al numer 333/2773371, anter le lönesc ai 17 d'aurí da misdé.
Iade Abano Terme por fá cures
Al vëgn indô metü da jí n iade a Abano Terme por fá cures y palsé, dai 7 ai 14 de ma 2017. Por informaziuns y prenotaziuns telefoné a Monica Costa al 0474/590069.
Cun l'Uniun Maestri Ladins a "La Scala" de Milan
L'UML organisëia ai 29 y 30 d'aurí da jí a La Scala de Milan a ti ciaré a "La Gazza Ladra" de Gioacchino Rossini, en gaujiun di 200 agn dla pröma rapresentaziun te chësc teater.
Al é da se prenoté anter i 21 de merz pro Ingeborg Dejaco al 339/1696311 y da paié ite 90,00€ anter le de do söl cunt dl UML. Le rest gnará paié tratan le iade.
Da Porto a Santiago de Compostela
La NJG cun la Union Pasturela Gherdëina y la SKJ Urtijëi mët a jì chësc viac dai 10. ai 24.9. per jëuni da 18 ani insù y chëi che se sënt jëuni. N pëia via a pe da Porto per jì de viers de Santiago do i troies dl "Camino Portugues". N se tulerà nce dl'aurela de vijité la doi ziteies. Nfurmazion giatëis tl ufize dla NJG ulache n possa nce se scrì ite nchin ai 15 de mei.

Mostres y Ert
Liquids de Claus Soraperra a Trent
En jebia ai 20 de oril da les 17 te Cèsa de la Sat a Trent (Via Manci, 57) vegn inaudà la mostra de Claus Soraperra dal titol "Liquids – Identità fluide nelle Alpi". La mostra restarà fora enscin ai 16 de mé dal lunesc al vender da les 14 a les 18. Info: www.sat.tn.it o sul blog de Soraperra.
Steffe e Weber al CEAC
Enscin ai 30 de oril, de vender h. 21.00-23.00 e de sabeda e domenia h. 15.30-19.30, al Zenter d'èrt comtemporana de Ciavaleis se pel veder la mostra de la artistes Lara Steffe e Miriam Weber, ensegnantes del Liceo Artistich de Fascia.
Opres d'ert taiedes ora dl papier
Susi Lechthaler, paura dla Venuesta, se dedichea bele da 15 ani incà ala tecnica dl "Scherenschnitt" y crieia d'uni sort de lëures artistics. Chisc sarà da udëi te na mostra dal titul "Schere, Schnitt, Papier" che unirà giaurida ai 20.4. dala 18.30 tla cësa de chemun a Laion y resterà metui ora nchin ai 7 de lugio. Per infos: tel. 0471 655550.
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l'é avert dal mèrtesc a la sabeda con orarie 15.00-19.00. L'é serà de domenia e de lunesc. Per de autra informazions: tel. 0462.760182, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; www.istladin.net.

Galaria retrac