Manifestazions atuales

Data

19 de mei 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 19 de ma
Referac
Gimondi prejenta sie liber a Cianacei
En mercol ai 24 de mé (dì che rua la tapa) al chino Marmolèda de Cianacei da les 21.00 un di più gregn coridores con la roda, Felice Gimondi, presenta sie liber "Da me in poi". La sera é endrezèda da la biblioteca de Cianacei.
La regules essenzieles per n maië sann
N merdi ai 23.5. dala 20.00, te Sëlva tla sënta dla Lia Sanynton, streda La Sëlva 101, iel da audì l referat cun Ulrike Kerschbaumer, cunsiadëura per l'alimentazion.
Possa pa sëuraviver l'eves?
N merdi 30.5. dala 16.30 ala 18.00. Ancunteda cun 2 referac: "Sensiblisazion per la natura dl'eves y manieres de tenì y zidlé eves" cun Clara Mayr, y "Sanità y bënsté tres l'eves y si prudoc" cun Judith Jud Springeth. A Urtijëi, luech de Costes, str. Cuca 192, alalergia. N se urta dala "Secëda" per jì su a pe. Per nfurmazions: 333 1079990.
Pòssen pa schivé l bòt al cuer? Cie possi pa fé de contra?
N juebia ai 25.5. dala 20.30 tla pitla sala dla Cësa de Cultura a Urtijëi nvieia l KVW de Urtijëi al referat cun l dutor Felix Pescoller, cardiologh tl spedel de Bulsan. L bòt ie na malatia che vën dant suvënz, l vën perchël rujenà tl referat de co recunëscer la patologia, de coche n possa la schivé y co la curé.
Reconësce ci che te fej bun y te renforza
La Uniun dles Ëres d'Al Plan inviëia dër bel al referat cun Susanne Steidl dal titul "Reconësce ci che te fej bun y te renforza", en mercui ai 24 de ma dales 20.00, te salf de calonia d'Al Plan. An ciafará consëis pratics sön ci che an pó fá de por de por fossené forzes y energies nöies, y sintí insciö plü tlarëza y bëgnsté.
Ensomesc e varijon
Laura Piro e la biotrainer Irene Deflorian endreza n seminar teorich-pratich per descorir l poder de vigniun de miorèr sia vita travers i ensomesc con prateghes de respirazion e tecniches scempies, en sabeda e domenia ai 3 e 4 de jugn h. 10.00-18.30 a Salsomaggiore Terme (PR). Info e enscinuazions da Irene: 349.3264800.
Sluch Ladin: Cultura en Compagnìa
L'Union di Ladins de Fascia met dant n auter apuntament per se goder n sluch de cultura a na vida lijiera. En sabeda ai 27 de mé h. 17.15 a la pizerìa Sas da Rocia de Soraga se podarà descorir coriositèdes de letredura sul Canori e sie "Fiores Tardives" con l dr Fabio Chiocchetti. Ve speton!

Religion
Pelegrinaje di fascegn a Baisseston
En domenia ai 21 de mé l Decanat de Fascia endreza l pelegrinaje forin Baissiston. L'é messa da les 12 e h. 14.30 la corona. L'é la corieres sun 3 percorsc e se pel fèr la Via Crucis ladina pean via da les 9.30 dal Mèsc Kehr de Neva Todescia. Ge vel se tor dò da magnèr te prossach.
Mëssa di Jëuni cun Christof Schweigl
Ncuei vënderdi ai 19.5. dala 19.30 tla dlieja de S. Antone a Urtijëi. Mëssa cun Christof Schweigl, curatëur d'anes dla SKJ, per l'Enes di Jëuni, cianteda dai Helios, Hosianna y dal Cor di Jëuni de Urtijëi. Metuda a jì dala grupes dla Jungschar de Urtijëi y S. Cristina deberieda cun la grupa di ministronc.
Gran festa de Pasca de Ma a Salzburg, por i jogn
Por le cuarto ann pëia indô ia dai 2 ai 5 de jügn na coriera da La Ila demez, por jí a Salzburg a tó pert ala gran festa di jogn. Al s'aspeta cianté, catechesa, workshops, perié, devertimënt. Infos sot a www.festderjugend.at o scrí a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Eserzizi spirituai a Fatima
Dai 10 ai 17 de messé. Informaziuns y prenotaziuns al nr. 338/9094751.
De de oraziun por la Dlijia dla Cina
Le Papa emerité Benedët XVI á stabilí te na lëtra ai cristiagn cinesc, che al vëgnes tigní sura döt le monn ai 24 de ma n de de oraziun por la Dlijia dla Cina, che á dötaorela da tigní fora de ries proes. Porchël vëgnel lascé alsavëi a düc chi che á a cör i cristiagn cinesc, che al vëgn dit ai 24 de ma dales 20.00 na mëssa tla dlijia da Oies. Al cianta le Cuartët "Oberhöller" da San Laurënz.
Pelegrinaje a Dreibrunnen
La Uniun dles Patrones da San Martin de Tor inviëia düc al pelegrinaje al santuar de Dreibrunnen tl Vinschgau, ai 6 de jügn. An jará ince a vijité le Aquaprad. Al acompagnëia siur degan Iaco Willeit. Prenotaziuns pro Lucia al 338/9918326 o pro Loise al 0474/590026.
Pelegrinaje a Sarnthein dla Uniun dles Porsones Vëdues y Sores dla Val Badia.
En jöbia al 1. de jügn. Dales 11.00 mëssa, spo marëna deboriada y domisdé picia marëna. Orars dl bus: San Ciascian 7.00, Calfosch 7.15, Corvara 7.20, La Ila 7.30, Pedraces 7.40; La Val 7.30, Pidrô 7.40, San Martin 7.45, Longega 8.00; La Pli 7.30, Al Plan 7.45, Longega 8.00. Iade, marëna y picia marëna costa 40,00€. Prenotaziuns anter i 28.05 pro la rapresentanta de paisc o al numer 0474/590069.
Prozesciun dles families por la Edema dla Familia te Mareo
Incö vëndres ai 19 de ma vá a piz l'Edema dla Familia te Mareo. Dales 19.30 s'incunton te dlijia por na prozesciun cun les families, che fajará staziun pro les capeles dal Sauter y dal Ciüch, sciöche ince pro le Lëgn de Santa Maria.

Mujiga
Conzert d'aisciuda de la Musega Auta Fascia
En domenia ai 21 de mé da les 20.45 ta Ischia a Ciampedel la Musega Auta Fascia portà dant l Conzert d'aisciuda. Ser podarà scutèr i neves toc emparé ite e vegnarà ence prejentà i neves museganc. Duc é envié de cher.
Es'a ueia de cianté te na grupa?
Es'a danter 25 y 45 ani? Pona ies l drët /la drëta. L vën metù a jì n cunzert cun cianties modernes y per chësc vëniel cris ciantarins y ciantarines. Per plu nfurmazions pòssen cherdé su Johann Kostner, tel. 334 1327514.
Conzert d'aisciöda dla Musiga da San Ciascian
Ince chësc ann inviëia la Musiga da San Ciascian a so tradizional conzert d'aisciöda, en domënia ai 21 de ma dales 20:00, tl salf dles manifestaziuns dla ciasa dles uniuns J. B. Rinna. An podará aldí n program rich cun plü toc y ince i mituns che impara n stromënt sonará n toch deboriada cun la musiga.

Concurs
"Mi crëp", na gran mostra per duc
Duc i nteressei ie nviei a fé pea metan n mostra si relazion persunela cun si plu bel crëp te na maniera artistica. Dé ju pòssen pitures, dessënies, fotografies, grafiches, scultures, leteratura, film, animazion, spot, mujiga, azions, nstalazions y proiec... La ideies ie da dé ju tres email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) nchin ai 4.6. scrijan ora l formuler aposta (desćiarië ju da www.tubladanives.it). La mostra sarà dai 9.9. ai 6.10.
Doi copes artistiches per la garejedes sun la Saslonch
Cuncors per l'ucajion di 50 ani Copa dl Mond te Gherdëina. L cuncors ie per la realisazion dla doi copes per i atlec che vencerà la libra y l superG tl 2017. Duc i artisć de Gherdëina y chëi che sta te Gherdëina possa fé pea y dé ju nchin ai 31.5. doi proiec per uni garejeda. Nfurmazions giàpen dal'Unika, tel. 339 1792227, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Avisc
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Regoeta fer veie te Fascia
Doman, sabeda ai 20 de mé i volontadives di gropes miscionaries Freinademetz e Operazione Mato Grosso i passa a Vich, Poza, Pera, Soraga, Mazin, Ciampestrin e Fontanac a tor sù fer veie e metèi per didèr la miscions. I passa ence ti etres paìjes de Fascia o su apuntament chiaman Pietro al 338.1125392 o Franco al 335.5956009.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
Control di destodadus a La Ila
I Stödafüch da La Ila se mët a desposiziun por controlé i destodadus y por insigné da i adoré tl caje de debojëgn, indoman sabeda ai 20 de ma dales 13.00, tl magazin di stödafüch da La Ila.

Iadi, jites y escurscions
Escurjiun sön la piza Eisatz
Cun pe lisier y cör ligherzin: escurjiun sön la piza Eisatz, en jöbia ai 25 de ma, cun le mënajites Milio Terza da La Val. Informaziuns y prenotaziuns al numer 333/2773371, cina le mercui da misdé.
Escurjiun sön le Ju de Lavazé
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 28 de ma na escurjiun a Aldein - Weisshorn - Ju de Lavazé. Ara é saurida, cun n tëmp da jí de 6 ores y n deslivel de 800 metri. Informaziuns pro Christoph Alfreider al nr. 334/3360562.
Cun la roda da Mantëna Todëscia a Porsenú
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí la domënia ai 28 de ma na jita cun la roda da Mantëna Todëscia cina Porsenú y indô zoruch. An pëia ia dales 9.30 a Mantëna Todëscia (pumpa dal benzin Tamoil). Informaziuns pro Mike Trebo al nr. 346/1515010.
Jites cun la roda, cun acompagnadú
Dai 22 de ma cina ai 16 de messé vëgnel metü da jí ince chësc isté tl'Alta Badia jites cun la roda adöm a n acompagnadú, espert de roda. Vigni lönesc, mertesc y jöbia vëgnel pité döes jites: öna plü sfadiosa y öna plü saurida. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl'Alta Badia.
Jita a Torbole - Busatte - Tempesta - Lech de Garda
N dumënia ai 28.5. cun la grupa "Nëus jon pa bel plan" dla Lia da Mont de Gherdëina. Da Torbole jons a pe su per la Val S. Lucia nchin a Nago y po do l troi "Le Busatte" for cun n bel udëi ora sun l lech nchin a Tempesta. Maion da marënda tl restraurant Le Busatte o ora de flucion, coche uniun uel. Domesdì se fermons mo mpue a Riva. Se scrì ite pòssen da Ciofs Inge a Urtijëi y da Activ Sport a S. Cristina.
Jita sun l Monte Corno dlongia l lech de Ledro
Per n dumënia ai 21.5. mët la Lia da Mont de Gherdëina a jì chësta jita cun n deslivel de 1.000 metri y za. 5 ëura da jì. Pudëis ve lascé nuté su da n lunesc 15.5. nchin n vënderdi 19.5. tla butëighes Ciofs Inge a Urtijëi y Activ Sport a S. Cristina. Per nfurmazions cherdé su Jessica al 338 7925509.
Pasca de Mei cun la SKJ tla cësa da mont a Nobls/Jenesien
Da n vënderdi ai 2. nchin n lunesc ai 5.6. nvieia la SKJ de Urtijëi a passe n valgun dis cun juesc, sport, devertimënt a sté n cumpania. Da paië ite iel 50,00 € y l possa jì pea al plu 25 persones. Da se scrì ite iel pra la Nëus Jëuni Gherdëina, tel. 0471 799006.
Pasca de Mei a Salzburg
Da n vënderdi ai 2. nchin n lunesc ai 5.6. cun la SKJ de S. Cristina y la grupa di ministronc. De biei workshop, mpulsc, opening musical, urazions, pelegrinaje da sëira y truep devertimënt... Da paië ite iel 115,00 €. Per nfurmazions plu avisa y per se lascé scrì ite, cherdé su Wilma, tel. 328 5624366.

Mostres y Ert
Mostra de rodes da zacan
Tla sala dla mostres dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi sun Plaza S. Antone iel da udëi dai 21. ai 31.5. na mostra de rodes da plu da giut metuda a jì dala Lia dl Turism deberieda cun l "Veteran Car Team". La ie davierta uni di dala 10.00 - 12.30 y dala 14.00 - 18.00, n l di dl Giro ai 25.5. iela davierta dala 10.00 - 19.00.
Mosta de foto del Giro te Fascia
Dai 22 ai 27 de mé te sala de Consei del Comun de Cianacei se pel jir a veder la mostra de fotografies de la storia del Giro de la Tèlia te Fascia.
Dessënies y poejies per l Giro d'Italia
Mostra de dessënies, collages y poejies per l'ucajion dl Giro, fac dai pitli dla scolina Salieta y dai sculeies dla scoles mesanes de Gherdëina. La mostra tla sala basite tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ai 15.6. da lunesc nchin sada dala 8.30- 18.30 y de dumënia dala 10.00 - 18.30.
"Grafica" de Medea y Egon Rusina
Mostra tla galaria Offizin S. a Maran tla Haller-Gasse 9 (dlongia la gran dlieja). La jëuna Medea Moroder se à dat ju cun i crëps y la natura dla persona y dl tier. Egon Rusina lascia udëi chedri sun la tematica dl'aria, desseniei a rispl. La mostra resterà davierta nchin ai 27.5. da merdi nchin vënderdi 17.00-19.30 y de sada 10.00-12.30.
"Amici dell'Arte di Riva del Garda"
Mostra te Tublà da Nives te Sëlva, da udëi nchin ai 28.5. uni di dala 16.00 ala 19.00. L n ie ntëur n 20, danter depenjadëures y scultëures, che à metù ora si lëures.
I "Amici dell'Arte" vën, per si capaziteies y identità, recunesciui coche zënter artistich y culturel.
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l'é avert dal mèrtesc a la sabeda con orarie 15.00-19.00. L'é serà de domenia e de lunesc. Per de autra informazions: tel. 0462.760182, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; www.istladin.net.
L'eguia y l'ëila
Gustl Perathoner lascia udëi dessënies y details dl majer ucel de rapina che ie tlo da nëus y che ël nstës usservea bele dai ani su per i cherzuei de Val. Tla segonda pert dla mostra iel da udëi dessënies act fac te na tecnica scialdi lineèra. La mostra ie tl Art Café Funtanela a Urtijëi, streda Roma, daviert uni di dala 10.00-20.00 ora che de mierculdi,

Festes
Festa di 40 ani dla Lia di Paures Jëuni
N dumënia ai 28.5. dala 10.00 inant sun la plaza dai auti Setil via n Sureghes. Festa cun "Frühschoppen", mujiga y mostra y desmustrazions cun l tractor.
L ie nce juesc per i pitli. Metù a jì dala Lia di Paures Jëuni de Urtijëi.

Chino
Chino
En vender ai 19, en sabeda ai 20 e en domenia ai 21 de mé h. 17 e 21.15 se pel veder "Guardiani della Galassia 2"; en lunesc ai 22 e en mèrtesc ai 23 h. 17.00 "Guardiani della Galassia" e h. 21.15 "Famiglia all'improssivo". En jebia ai 25, en vender ai 26 e vigni sera enscin ai 30 h. 17 e 21 sarà "Pirati dei Caraibi 5". Facebook "Cinema Marmolada Canazei".
Al chino de Pardac
Anché vender ai 19 h. 21.15 l'é "Insospettabili sospetti"; en sabeda ai 20, en domenia ai 21 e en lunesc ai 22 h. 21.15 "Bye Bye Man"; e mèrtesc ai 23 e en mercol ai 24 h. 21.15 "Il Viaggio". En jebia ai 25 h 21.15 (e ence en sabeda ai 27, en domenia ai 28 e en lunesc ai 29) "Pirati dei Caraibi 5". Info Facebook "Cinema Predazzo".
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 19 h. 21.15, en sabeda ai 20 h. 21.15 en 3D e en domenia ai 21 h. 20.30 l'é da veder "King Arthur"; en mercol ai 24 e en sabeda ai 27 h. 21.15 e en jebia ai 25 h. 21.15 e en domenia ai 28 h. 16.30 e 20.30 "Pirati dei Caraibi 5". Info. www.cinematesero.com.

Dotors y Apoteches
Dutor
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 20.5. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 22.5. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc te döta la Val Badia, tl fin dl'edema di 20 y 21 de ma, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852.
Apoteca
L'apoteca che ie de servisc te Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 19.5. nchin n vënderdi ai 26.5. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la "Franziskus Apotheke" a Persenon, Millander Au 2B, tel. 0472/833038 (orar lu-ve: 9.00-12.00/15.00-18.00, sada 9.00-12.00); i dis de servisc muessela vester davierta almanco de sa. 15.00-19.00 y du. 9.00-12.00.
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 19 de ma dales 19.00 al vëndres ai 26 de ma ales 19.00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.

Sport

5^ edizion de la Fascia Up&Down
L'Atletica Fascia08 scomenza sia atività: en domenia ai 28 de mé l'é la 5^ edizion de la stafeta a cobies da Poza e Cianacei "Fascia Up&Down" e chisc dis passé l'é tacà i corsc de corsa per bec e fenc de duta la val. Info: www.atleticafassa08.com, Ornella 339.3397244, Luciano 328.6450706.
Junior Cup 2017 a Ciampedel
Doman sabeda ai 20 e en domenia ai 21 de mé, te palestra de rampinèda Adel de Ciampedel, l Val de Fascia Climbing endreza la 7^ e ùltima proa del campionat Junior Cup, metù a jir da la Federazion talièna de rampinèda sportiva.
Tol pèrt i atlec (ic e eles) de la categorìes Under 20, 18 e 16.
15° Turnoi di volontadives te Fascia
En domenia ai 28 de mé da les 10 inant te ciamp Cotura da Vich l Fascia Balon endreza l Turnoi de balon anter i volontadives de duta la sociazions de val. Sarà ence tornoes de desvalives jeghes e da mesdì vegnarà endrezà la marena.
Info da Gualtiero Walter Ghetta 338.8644932.

Temp lede
Premiazion dl cuncors de Lego
N sada ai 20.5. dala 15.00 te Calonia a Urtijëi iel da udëi la criazions de Lego fates dai mutons sun l argumënt "instà". L VKE Gherdëina nvieia duc i mutons y la mutans a unì a crì ora ciunes che ie la criazions plu beles.
Dala 17.00 saràl pona la premiazion. N chësc domesdì puderàn nce fé i juesc nueves dla grupa Trix.
La Lia Sanynton sun Marcià da La Poza
Duman sada ai 20.5. danmesdì te Sëlva sëura la scola elementera. Do 9 ani de atività de furmazion y de proiec a livel de valeda ie la lia Sanynton sun l marcià da La Poza y dà nfurmazion n cont de fé cumpost, la regenerazion dla tiera de verzon y prejentea vel' model de verzon a cuntenimënt aut (Hochbeete).
Boni de cë tres l juech y l devertimënt
Cun de blòt juesc purvons ora nosta reazion, nosta memoria, l abadé y la flessibltà. Isolde Senoner y la Bibliotech Tresl Gruber nvieia a fé pea mo n mierculdi ai 24 y 31 de mei, dala 9.30 ala 10.30 te bibliotech. Per nfurmazions y per se nuté su: tel. 0471 790016. L muessa vester almanco 8 che fej pea.
Cunversazion per nglëisc
"Let's talk about..." cun Susanna Scott Planker, tla Bibliotech O.v. Wolkenstein te Sëlva, de mierculdi ai 24 y 31 de mei, dala 9.30 ala 10.30. L fin ie chël de mëter n droa chël che n sà bele y de se miuré tla rujeneda nglëija, s'la ciaculan n cumpania de ciechemei.
Juech cun la grupa Trix
N dumënia ai 21.5. dala 20.30 tl local di jëuni Saut a Urtijëi, Plaza S. Antone. "Room escape" a scuadres, sies persones ie śaredes ite y à 60 menuc per mucé! Ciuna scuadra sarà pa la prima a ti vester? Duc chëi che fej pea giaperà n blòt pest.
Turnoi de calcetto
N sada ai 27.5. dala 13.30 tl local di jëuni Saut a Urtijëi, Plaza S. Antone. L possa fé pea al plu 32 scuadres. Da paië ite iel 10,00 € per scuadra y se scrì ite pòssen dala Nëus Jëuni Gherdëina. Metù a jì dal Calcettoclub Gherdëina y dala Nëus Jëuni.
SAKL lueges liedies
Per n valguna scumenciadives dl instà per mutons y mutans dla scoles mesanes y prima scola auta iel mo vel' luega da garat. Duta la nfurmazions plu avisa giapëis tl ufize dla Nëus Jëuni Gherdëina 0471 799006
SAKL "Artworkshop"
Dai 17.7. ai 21.7. dut l di. L unirà dessenià, mudelà y ziplà cun artisć y artejans. N jirà alalergia a depënjer, sa Pilat a cialé i lëures de Gregor Prugger. La fujina che dlëiga mitel "Guastini" de Vicenza cunterà de si atività. Ala fin fajeràn na pitla mostra di lëures fac ntan l'ena.
SAKL "Modern Dance"
Dai 7.8. ai 11.8. for dala 9.30 ala 11.30 a Urtijëi tla cësa di jëuni. N mparerà a balé bai moderns, zumba, country y hip hop cun Giorgia Cipolleschi. Lecurdon che i partezipanc de Sëlva y S. Cristina puderà furné y unirà menei inò de reviers cun i pulmins dla Nëus Jëuni Gherdëina.
SAKL "ABO+viac"
Dai 24.7. ai 28.7.. N jirà da n zënter per i jëuni al auter y plu avisa a Schluderns, St. Lorenzen y tlo a Urtijëi cun i mesuns publics. L cunzet ie de l sté te na grupa cun jëuni che vën da d'autra pertes dla provinzia. Te uni zënter per i jëuni uniràl durmì y fat ativiteies desferëntes.
Marcé da Pidrô
En vëndres ai 26 de ma él marcé da Pidrô, dales 8.30 ales 16.00. Ince les patrones da La Val cöj tutres, crafuns mori y cajincí arestis.

Trasmiscions TV y Radio
Programazion ladina sul canal 642 TML
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.30; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.30.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é programes per ladin con "Da Fascia en curt", "Momenc de letura" e la neves da La Usc di Ladins. Da les 7.45 l'é i cartons per bec Contacontìes e h 9.00 i TG per ladin, mochen e cimbro, l program de La Usc e Te Fana; da les 12.30 l'é Da Fascia en curt e dò n curt spezièl sui bai di Schuhplattler e amò l TG Ladin; h. 14.00 l'é l program de l'Aisciuda Ladina 2017, h. 17.15 Contacontìes e dò Finalzil e h. 19.30 endò TG Ladin, Contacontìes, Da Fascia en curt e i spezièi curc e h. 22.30 amò l TG Ladin.
Te la trei ores de programazion duta fascèna coi oraries scric de sora se pel veder l rotocalch setemanèl Pedies, che va fora ogne setemèna con na trasmiscion neva: de sabeda h. 8.00 e 20.00, de domenia h. 12.00 e 22.00 e dapò fora per duta la setemèna; sobito dò l'é la rubrica de sport "Finalzil".
L'é ence i programes culturai de "L Cianton de l'Istitut" (chesta setemèna con "Stories de Fanes"), chi de musega de "L Cianton de la musega" o "Meti na sera a la Grenz", chi de teater "Vic e Ac" e etres spezièi, desche l program per bec "Ocio".
La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, Programazion Ladina TML.
Programazion ladina TML
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro.
Chisc i oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.30; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.30.
La maor pèrt di programes é da poder veder ence su Youtube, Programazion Ladina TML.

RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
Merdi ai 23 de mei - Giro d'Italia rua te la valèdes ladines
Moderazion de Anna Mazzel.
Mierculdi ai 24 de mei - Radiocurs cun Daria Valentin
Le terzo apuntamënt cun le curs de ladin radiofonich mët tl zënter les parores y le lessich dl lingaz ladin. Moderaziun de Sara Frenner.
La trasmiscion "DAI CRËPES DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi ai 19 de mei - Te stua de... Erwin Kostner
Chëst iede se à Simon Moroder ancuntà cun l alenadëur y pluricampion de hockey Erwin Kostner.
Na ciaculeda sun la situazion dl hockey y cieche ie mpurtant tla vita de n sportif. A cura de Alex Runggaldier.
Sabeda ai 20 de mei - Momënc de vita: intervista cun Angelo Pezzei
Angelo Pezzei é nasciü tl 1930 tla fraziun Ru a Col Santa Lizia y al nes cunta dla vita de canche al ê möt y düc i dis ê dedicá al laur da paur y al se recorda avisa ci saú che le zigher, che süa uma fajô, â. Angelo nes cunta ince dl tëmp dles Opziuns, canche tröc ne savô nia ci lité y de döta la propaganda che gnô fata.
Angelo é sté tröc inverns a lauré a Cortina d'Ampëz y canche al é jü en ponsiun s'ál dediché indô deplëgn al laur da paur. Program de Erika Castlunger.
Dumënia ai 21 de mei - De viac tl mond dla mujiga
I "Beatles" ne n'à nia mé dat ora plates de mujiga, ma a nce fat 5 films y plu avisa "A Hard Day's Night", "Help", "Magical Mystery Tour", "Yellow Submarine" y "Let It Be". Tobias Dellago prejënta n curt uni film y lascia audì sambën la cianties plu beles.
Lunesc ai 22 de mei - Chemun de Urtijëi – atività
Ghest ie l ambolt Tobia Moroder. Program de Leo Senoner.
Mierculdi ai 24 de mei - Sluch ladin – cultura en compagnia
L'Union di Ladins de Fascia met a jir chest'aisciuda na lingia de scontrèdes per sporjer momenc lijieres e entressanc averc a duta la jent.
Enstadì sun Fedaa Alessia Soraruf à rejonà de geologia te nosc raion. Program de Anna Mazzel.
Juebia ai 25 de mei - N vestimënt che baia
Al vëgn dit che n liber ne dessun nia iudiché dal cuertl y insciö gnanca la porsona da so vestimënt, mo le guant da zacan é sciöche n liber davert, da chël che an sciafia da lí fora la storia y la tradiziun da n iade y capí ince tröc rodui soziai da inlaota. Program de Sara Frenner.

TELEVIJION

Merdi ai 23 de mei dala 20:50 - Turism e emanzipazion te Fascia. Dai egn '50 al boom turistich (III pèrt)
I egn '50 l'é stat, a dir de la eles fascènes, i egn più bie, co la vera fenida e la voa de scomenzèr zeche da bel e da nef. La eles che les era joenes te chi egn, les conta de coche les à ciapà ite, scomenzan dal nia, na picola debita e l didament de chi de cèsa. Struscies e fadìes no mencèa, ma se vedea l resultat: dotrei scioldi te la mans e zacan mìngol de benesser. Coscita che la joenes à podù ence jir a studièr e aer na bona formazion.
Dut l'é mudà te chisc cent egn. La eles pel cerner che fèr de sia vita sebenence che l'arpejon de chela eles che aea scomenzà acà cent egn dèsc na gran forza e soraldut na gran gaissa a jir inant sun chela pedies. Program de Olimpia Rasom, realisazion de Fulvio de Martin Pinter, rencurà da Anna Mazzel.
Mierculdi ai 24 de mei dala 20:50 - Paisc dla Ladinia, vita y storia: Tamion
Danter le Ju de Costalungia y le paisc de Vich él a 1538 m sura le livel dl mer Tamion, olache al vir al dedancö söporjö 40 porsones. Amesa le pice paisc él la dlijia dedicada al Santiscima Trinité fata sö tl 1708 y ti agn 50 êl ince la scora elementara, che â süa sënta te calonia.
Le paisc de Tamion é te na posiziun beliscima, olache al é sorëdl döt le de y al é ince n post alternatif por le turist che chir la pêsc y le contat cun la natöra.
Program de Erika Castlunger, camera y tai Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt
Juebia ai 25 de mei dala 20:50 - Euro TV - magazin d'economia
Program de economia dles valades ladines de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, produziun de ZAK Multimedia, a cura de Leo Senoner.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Prejentazions
Liber sön co adoré la forza dles erbes de medejina
Incö vëndres ai 19 de ma dales 20.00, vëgnel presenté tla biblioteca da La Ila le liber "Die Kraft der Kräuter nutzen", cun Astrid Schönweger y Irene Hager.

Cursc
Cosmetica vërda
N sada ai 10.6. dala 9.00-13.00 te Calonia a Urtijëi cun Manuela Mair, esperta de ierbes, pedagoga de cosmetica vërda. Mparon a fé cremes y d'autri prudoc cun ngredienc scëmpli ora dla natura y cie che on a cësa. Da paië ite iel 55 € (52 € cumëmbri KVW), la rezetes ie leprò, mplu saràl da paië 15 € per l material. Da se scrì ite iel pra Manuela Mair nchin ai 3.6., cherdan su l 0471 797016 da sëira. Metù a jù dal KVW da Urtijuei.
Co gestí mies emoziuns, tiran dërt le fle
De chësc nen vara te n curs organisé dal Consëi de Formaziun da Corvara, che vëgn tigní da Alexander Liotto, en lönesc ai 29 de ma dales 20.00 a Calfosch. Prenotaziuns almanco 5 dis danfora pro Alexander al 340/5472959 o pro Ingrid al 347/8811764. An impara da trá le fle canche an á problems d'agitaziun, stress o ince sënn.
Curs da fá plü sorts de pan
En mertesc ai 30 de ma dales 9.00 ales 12.00, a Picedac da La Val. Referënta é Alma Deval, che tol ince sö les prenotaziuns al nr. 0471/843182. Organisaziun: Consëi de Formaziun da La Val.

Galaria retrac