Te Fascia la reliquia de Sèn Giosef Freinademetz

Data

13 de fauré 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

L'é ruà e l restarà a Pera l don prezious del piscop emerit de Trent, mons. Luigi Bressan, segn de la venerazion che l’é te Fascia per l Sènt ladin da Oies 

La reliquia de Sèn Giosef Freinademetz “ex arca sepulchralis” l’é n pìcol toch de legn, na scaa che vegn da n toch del vascel olache Sèn Giosef Freinademez, mort del 1908, l’era stat metù per ge dèr sepoltura te la Cina, olache l’aea volù restèr fin en ultima, cineis anter i cineisc. Somea che trop più che chest toch de legn no se abie salvà, ajache la fossa del missionèr ladin é stata dessatèda dal regim comunist de Mao Tse-tung.

N pìcol testamonech prezious del soul ladin canonisà l’é donca ades ence te Fascia, e più avisa a Pera, olache l’é stat portà en mèrtesc ai 7 de firé, desche don a la comunanza cristiana de duta la val, per recordèr, onorèr e sentir amò più vejin l Sènt ladin de la Val Badia.

L’era stat n vescof cineisc de la diozesa olache l’era Freinademetz a fèr ruèr chesta reliquia enscin a Oies, olache l’é conservà ence de autra reliquies de Sènt Giosef Freinademetz, e del 2000 siur Pire Irsara, retor del santuarie, ge l’aea donèda a la Diozesa de Trent, al piscop Luigi Bressan.

Anchecondì monsegnor Bressan, piscop emerit, conscidran che la venerazion per l Sènt ladin la é forta soraldut te Fascia, l’à pissà de ge fèr a noscia val chest bel don.

Per l’ocajion Don Andrea Malfatti à domanà che posse vegnir te Fascia tant Siur Pire Irsara che Monsegnor Bressan, e dant da la zerimonia de venerazon de la reliquia i à rejonà, dedant a n muie de jent, del Sènt ladin e de la situazion de la religions te la Cina.


N porta reliquia de gran segnificat.

L tochet de legn del vascel é stat metù te na crousc che é stata fissèda te n bloch de legn che à la foja di crepes del Grop del Sela. Chest reliquiarie, che simbolisea dut l raion ladin, l’é stat realisà da l’artist da Poza Paolo Costazza e l’é stat depent vin Gherdena, per sotrissèr amò de più l leam del soul sènt ladin con sia comunanza te duta la valèdes. L mont é depent con desvaliva sfumadures, da l’òr al grisc scur, tolan ite ence i colores de la bandiera ladina e etres colores desferenc che se pel veder te tropes momenc del dì e de la net, per recordèr che la fe ne compagna dò e dò.

La crousc encastonèda te anter i crepes raprejenta la fé, che la é tel cher de duta la Ladinia, e te sot se pel veder la scrita “SVD” (Sozietà del Verbo Divino), l logo di Verbic, la congregazion de Sèn Giosef da Oies, e apede na pagoda, simbol de la Cina.

Japede l’é l’inom de Sèn Giosef Freinademetz e la scrita “primo santo ladino”. L prum canonisà – descheche à sotrissà l piscop emerit Bressan – che l’à dit che de sènc, enceben che no canonisé, l raion ladin l n’à abù de segur de etres, e che n muie amò podarà esser i sènc tel davegnir.

De più su la paroles de Siur Irsara e de mons Bressan e sun duta la zelebrazions, sarà da poder lejer su La Usc stampèda de vender ai 17 de firé. 

 (Lucia Gross)