L’é “L mond te Fascia”. Vegnì duc!

Data

11 de otober 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Te dut l Trentin Sudtirol l’é en cors la terza edizion de la setemèna de l’acolienza, con doi momenc pervedui ence te val: na scontrèda ai 11 e la festa di popui ai 13 de otober.L’à per tem “Dalla comunità alla comune umanità”, la terza edizion de la setemèna de l’acolienza, che vegn metuda a jir te dut l Trentin Sudtirol dai 7 ai 15 de otober con na lingia de evenc, no demò te la zitèdes ma ence te la valèdes.

L’argoment de chest an vel esser n envit a fèr de noscia comunanzes lesc olache i mures (fisics, mentai o culturai), la etichetes che perten de spartir la persones da autra persones i posse vegnir batui jù da la consaputa che sion duc pèrt de na medema umanità.

Aldò de chest, dèr azet vel dir meter apede vigniun n tochet de chela de umanità che duc aon daìte, per miorèr noscia vita e ence chela di etres.

La comunità l’é n lech olache i raporc anter persones pel esser drec e fogn, olache i besegnes, l solentum, la debolezes pel troèr amò l’umanità te respostes concretes de solidarietà, fradaa, bona relazions.

Istituzion, comuns, sociazions, copratives sozièles, parochies, volontères de dut l Trentin Sudtirol, coordenèdes da la Federazion regionèla del CNCA, l coordenament nazionèl de la comunitèdes de acolienza, se à ja ativà per meter a jir na lingia de evenc, te 40 lesc desferenc. L lonch program é da poder veder sul sit www.settimanadellaccoglienza.it.

I evenc en program te noscia val

L prum apuntament l’é insnet, mercol ai 11 de otober, te senta del Comun general de Fascia da les 20.30, per endrez di Servijes Sozio-assistenzièi del CGF e en colaborazion con CINFORMI vegnarà endrezà ne sera dal titol “Te noscia mans: l’azet te Fascia”.  Dò n pec de meisc da canche l’é ruà te noscia val la pruma persones che à domanà protezion internazionala, se podarà rejonèr de migrazions, cognoscer situazions e esperienzes ence travers la ousc de operatores che vif da vejin chisc problemes.

En vender ai 13 de otober te tendon de Poza, a peèr via da les 3 domesdì, vegnarà mutù a jir la festa dal titol “L mond te Fascia”. Vegn envià a tor pèrt duta la jent che se troa te Fascia e la rua da etres Paìjes: jent che é chiò per lurèr tel setor turistich o a vardèr via noscia jent de età, chi che se à enciasà te noscia val, chi che à domanà azet, i bec che vegn da la Bielorussia per stèr chiò n trat.

Saede che l 6,3 di sentadins registré ti 7 comuns de Fascia i vegn da Paìjes foresć, e adertura da 43 stac desferenc? No sarà sorì i binèr duc, ma se chier de ge fèr ruèr a ogneun l’envit a passèr n domesdì adum, te anter noscia comunanza, per i cognoscer e se fèr cognoscer, sporjer e cercèr mìngol de saores e de musega dai desvalives lesc.

L Conseier de Procura Gianluigi de Sirena, l’assessora al sozièl de Poza Lucia Dellagiacoma e i referenc di etres Comuns se à jà envià via: i Cheghes de Fascia e desvaliva sociazion de val se à metù a la leta. Per fèr garatèr al miec chest domesdì l’é besegn che vigniun mete apede sie pìcol tochet de umanità, per slarièr fora l’envit, per didèr e per tor pèrt.  (lg)