Setmile ëura de sustëni ala cumenanza

Data

12 de fauré 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pra la senteda generela di Destudafuech de Urtijëi de jené iel unì fat n rëndicont dl ann passà. Paroles de lauda y de rengraziamënt da pert dl'autoriteies
Lies - L cumandant di Destudafuech de Urtijëi Christian Stuffer à n ucajion dla reunion generela dla Lia pudù saludé duc i cumëmbri atifs y i cumëmbri d'unëur, ma nce truepa autoriteies y espunënc de d'autra lies de prim aiut, danter l auter l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder, l assessëur provinziel Florian Mussner, Josef Mayr espunënt dl raion de Bulsan, Christoph Senoner coche espunënt de valeda, Oliver Kostner per i Polizaies de Chemun de Urtijëi y per la Crëusc Blancia, Hermann Delucca y Angelo Di Biasio per la Crëusc Cuecena.

Deplù te la edizion dl 10 de fauré