Campiunëssa dl mond junior: festa a Manuela

Data

13 de fauré 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La festes muessa unì festejedes canche les toca. Y nscila iel unì fat festa, n merdi sa Sacun, per uneré la gran arjonta dla surans Manuela Malsiner, bedaia d'or mundiela, y Lara Malsiner, sesta pra i Mundiei junior de saut cun i schi a Park City tl Utah ti USA
Festes - Mike sunova da festa cun si armonica, lassù sa Sacun tla ustaria da Odl, pra la festa per la campiunëssa dl mond Manuela Malsiner junior y de si sor Lara, sesta pra i Mundiei junior de saut cun i schi. La familia Malsiner a nvià parënc, cunescënc y espunënc dla lies dal sport per na pitla festa te familia.

Deplù te la edizion dl 10 de fauré