Duc y una te Chemun de Sëlva per n mënder Lech de Frataces

Data

09 de dezember 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N mierculdi dan otodì à l Cunsëi de Chemun de Sëlva dat pro na mozion per mantenì l lech de na grandëza aldò per 50.000 metri cubich de ega, y nia de 100.000 metri cubich, coche damandà dala Provinzia. L cunselier Lukas Plancker: „Dlongia la cossa nstëssa se tràtel nce de respeté l'autonomia di Chemuns, n generel y tl cajo cuncret l'autonomia dl Chemun de Sëlva"
Duc a una se à dit la cunselieres y i cunselieres dl Chemun de Sëlva cun na mozion purteda ite dai doi cunselieres Lukas Plancker y Miriam Mussner (c. avisa tlo dessot). Azetan la pruposta à l Chemun ntier desmustrà coejion tl ulëi ti jì permez ala cuestion tan sentida da na gran pert dla jënt de Sëlva.

Deplù te la edizion dl 7 de dezember