L lengaz de mendranza semper più vif

Data

12 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La Scola Ladina de Fascia à endrezà n convegn nazionèl per recordèr i 20 egn de la lege 482. Esperc e ensegnanc da duta la Tèlia à metù dant valutazions e prospetives per defener e sostegnir i lengac mendres
»L besegn de maor formazion di ensegnanc, la desvalivanzes anter i projec de la desvaliva realtèdes nazionèles e l fat che no semper l lurier di ensegnanc vegn recognosciù assà« l’é anter la valutazions vegnudes fora a la fin di doi dis de seminar nazionèl sul tem »Lengac de mendranza a scola«, stat ai 3 e 4 de otober passé te la Scola Ladina de Fascia.

L’é stat belapontin la Scola de Fascia che se à vadagnà l derit e l’empegn de endrezèr n convegn nazionèl per recordèr i 20 egn de la lege 482 del 1999, la lege chèder su la mendranzes linguistiches. L seminar é stat endrezà con la colaborazion de la Direzion generèla per i ordenamenc scolastics e la valutazion del sistem nazionèl de istruzion del MIUR, con l sostegn de la Provinzia de Trent e l lurier de coordenament de l’OLFED (l’Ofize Ladin de Formazion e Enrescida Didatica) con i ensegnanc Vigilio Iori, Roberta Dellantonio, Mariagrazia Pitscheider e Francesca Zulian.

A l’event à tout pèrt 108 ensegnanc e esperc del setor, de Università e enc culturai, da duta la Tèlia, e te chisc doi dis l’é stat prejentà la esperienzes più de valuta tel ciamp de la scola travers i projec realisé con i finanziamenc del MIUR.

L seminar é stat avert da la Sorastanta de la Scola de Fascia Mirella Florian che à metù al luster la bona prateghes che l’é stat ativà sul teritorie per la valorisazion del lengaz de mendranza. »La é fondamentèla la rei de colaborazion anter i desvalives enc desche Scola, Comun general, Istitut Ladin e Union di Ladins – à dit Florian – per la defendura e la promozion del lengaz. La scola la é strategica per slarièr fora la doura del lengaz e per chest l’é de besegn de colaborèr sul teritorie e con autra mendranzes.«

De più su la Usc nr 40 stampèda ai 11 de otober  (Monica Cigolla)