Problem "plastica"

Data

07 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tla Germania vel na picia boza de ega da bëre 25 centejims, tla Talia sprigorëia la "plastic tax"
"Paisc che te vijitëies, usanza che t’incuntes" podess ester la traduziun ladina de n dit talian dër conesciü. Sëgn á la Talia n problem cun na cuta tan picera che ne foss gnanca da anunzié, la "cuta söla plastica" che dess gní metüda tla Lege de Bilanz nöia. Ara á dui fins: impröma chël da smendrí la plastica, spo sambëgn chël da trá ite scioldi tles casses dl Stat. La Talia ó mëte sö na cuta por la produziun de contignidus de plastica, ci che rovina les fabrics y l’ocupaziun. Mo ciodí la tolon pa tan complicada? Deliberé n bun comportamënt? Por che jënt sais che plastica ne pó nia gní desfratada tla natöra? Ne bastassel nia na cuta söles bozes y d’atri contignidus – à la todëscia? Iló paia le consumënt na sort de capara de 0,25 € por vigni boza de plastica, ince de piceres dimensciuns. Rete ala botëga do le consum la boza ó dí ciafé derevers n chert de euro. Sce döt chësc é incomper, pón tres ciamó cöie sö l’ega da bëre dal piun dla pipa te ciasa te na boza de metal che an á tres do. Chësta é feter debann y datrai miú co l’ega minerala!


 (Iaco Rigo)