Lumes resa per l ben de la eles

Data

17 de otober 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Otober l é l meis dedicà a la campagna de informazion e sensibilisazion su la prevenzion de la femenes contra l tumor al piet. La Conseiera de Procura del CGF Mirella Florian envia duta la eles a tor pèrt.
Chisc dis ence fora per nesc paijes, te vèlch piaz o dedant a la Cèses de Comun o a etres frabicac publics, se pel veder da sera la lumes de color resa e segnes de chest color. Che velel dir? L color resa l é stat cernù per simbolisèr la campagna de informazion e sensibilisazion su la prevenzion de la femenes contra l tumor al piet. Se trata de na azion de gran emportanza ajache con mingol de atenzion a tor sù la indicazions de la Azienda Sanitèra se pel smendrèr de n muie l pericol per la femenes de svilupèr n tumor al piet e se n adèr demò canche l é massa tèrt per poder meter en doura tratamenc manco pesoches. En cont de chest ence la Conseiera de Procura del Comun General de Fascia Mirella Florian à volù uzèr fora sia ousc.

L meis de otober vegn endrezà da n muie de egn la Campagna ‘Nastro Rosa – Veta Resa’ e desche femena e Conseiera de Procura del Comun General de Fascia – disc Mirella Florian – voi sensibilisèr la femenes su l’emportanza de la prevenzion e diagnosa bonoriva del tumor al piet. 

L tumor al piet resta chel che più de spes colpesc la femenes te la Tèlia. La stimes disc che del 2020 l é stat 55.000 femenes co na neva diagnosa de tumor al piet (180 neves vigni 100.000 femenes) e 12.300 femenes à perdù la vita a motif apontin de chest tumor. Tel Trentin l é 160,5 neves caji a l’an e 30,1 morc vigni 100.000 abitanc.

L Comun General à tout su la desponibilità del Diretor de la Unità Operativa Senologia clinica dotor Marco Pellegrini, de sia colaboradora responsabola del Servije Screening mamografich dotora Carmen Fantò e del responsabol del Servije Coordenament Screening dotor William Mantovani per endrezèr na scontrèda ti meisc che vegn a na vida da ge fèr cognoscer miec a la femenes de Fascia i dotores de chest emportant servije de la sanità. 

De più su La Usc stampèda de vender ai 15 de otober.   (LG)