Norma d’atuaziun nöia

Data

21 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Novités y poscibilités nöies por la Comisciun de valutaziun al ejam da avocat
La poscibilité da gní nominá mëmbri y suplënc dla Comisciun de valutaziun por l’ejam da avocat pro la Seziun destacada da Balsan dla Curt d’apel de Trënt é pro le dagní deslariada fora ince ai dozënc de materies iuridiches talianes pro i atenés austriacs convenzioná cun na université taliana aladô dl’acordanza danter la Republica Taliana y la Republica Austriaca söla cooperaziun interuniversitara.
Le Consëi di ministri a Roma á aprové ai 16 de setëmber 2022 na norma de atuaziun cun ch¨ësc contignü ala presënza dl presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher. La Comisciun di Sis (che laora fora propostes por le svilup dla autonomia) â dé jö n arat positif de chësc vers te süa sentada di 15 de forá 2022.
Cina sëgn êra insciö che la partezipaziun tla cualité de mëmber o de suplënt ala Comisciun de valutaziun da avocat da Balsan ti gnô consintida ma a dozënc de dërt talian che insignâ tles universités talianes. Cun la norma nöia de atuaziun pó sëgn le cërtl di mëmbri poscibli gní amplié por tó ite insegnanc de dërt talian pro la Université da Desproch. Desche le presidënt Kompatscher á comenté jôl debujëgn da fá chësta norma, ajache ara dá oportunités ajuntives y sotrissëia ince la particolarité dl Südtirol.