Üties da munt y teleferiches

Data

18 de november 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Mudaziuns di criters de finanziamënt
La Junta provinziala da Balsan á mudé i criters por fá domanda de contribut por ingrandí les üties da munt y mantigní les teleferiches por condü materiai.
La Provinzia sostëgn finanziariamënter les üties da munt privates. Do na revijiun di criters de finanziamënt á la Junta provinziala fat fora ai 15 de novëmber 2022 na deliberaziun che tol ite n jop de regoles uniformes por la conzesciun di contribuc a bëgn dles üties da munt tolon jö i criters varënc di ultims agn.
“Le sostëgn economich vëgn conzedü prinzipalmënter por l’ampliamënt, le mantegnimënt y l'aredamënt dles üties da munt bele esistëntes y por la costruziun y le mantegnimënt de teleferiches por materiai, cun n contribut che arjunj dal 40 al 60 porcënt dla spëisa reconesciüda, por n total de 600.000,00 euro" – insciö l'assessur provinzial al Turism, Arnold Schuler.
La novité é che les domandes de finanziamënt mëss gní presentades anter le 30 de setëmber de vigni ann: na condiziun che alisirëia la sigurté de planificaziun por privac y man publica. Te caji particolars de prescia él meso da damané aiüc finanziars straordinars fora por döt l’ann cina a n mascimal de 25.000,00 euro de spëisa reconesciüda. Les mosöres anunziades vëgn reconesciüdes desco contribuc por laurs de reparaziun de prescia, che và debojëgn por la repreja tempestiva dl’ativité dla ütia da munt do n evënt straordinar.
Te Südtirol él indöt 96 üties da munt, de chëstes é 46 privates, 24 é de proprieté dla Provinzia y i atri é dl AVS (10) y CAI (16).