Dé dant comportamënc nia en regola

Data

10 de fauré 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

La Junta provonziala de Südtirol á aprové la prozedöra por la segnalaziun di comportamënc ilegai. Al gnará ince tut sö plüres y denunzies anonimes, sce ares é argomentades.

En atuaziun dles normes por la prevenziun dla coruziun y dl’ilegalité tla publica aministraziun á la Junta provinziala aprové na prozedöra nöia por la segnalaziun de comportamënc ilegai. La normativa statala fej bele pert dles prozedöres aministratives dla Provinzia, cun zirca 6 – 7 segnalaziuns al ann che reverda dantadöt le personal y les ativités implü di dependënc “Cun la deliberaziuns nöia á la Junta tut la dezijiun ince da tó en conscidraziun segnalaziuns anonimes sce ares al vëgn argomenté bun y ares reverda fac pesoc. La segnalaziun anonima ne é nia preodüda dala normativa statala”, spliga Eros Magnago, secreter general y responsabl cuntra la coruziun. La regolamentaziun dl “whistleblowing” prevëiga tres na norma la sconanza dl dependënt che fej segnalaziuns de comportamënc ilegai, y garantësc la resservatëza dl’identité y insciö la proteziun da discriminaziuns. “Al ne dess nia gní fat confujiun danter la segnalaziun anonima y le dërt da resté anonims che vëgn garantí tres y pro vigni segnalaziun”, insciö Magnago.

Denunzies eventuales pó gní dades jö sot forma de na lëtra stlüta o tres email diretmënter al responsabl dla prevenziun dala coruziun. “La misciun de posta eletronica é whistleblower@provincia.bz.it y pó ma gní lita da me. Les segnalaziuns sot forma de papier vëgn protocolades cun na prozedöra particolara che garantësc la forma anonima”, spliga Magnago. Al pó presenté segnalaziuns düc i dependënc dl’aministraziun, i lauranc de impreses che laora cun les aministraziuns publiches y plü en general düc chi che vëgn en contat cun l’aministraziun publica y sü dependënc. Al vëgn tut sö te na forma particolara düc i reac cuntra l’aministraziun publica, les violaziuns dl codesc de comportamënt, i fac che comporta n dann finanziar poscibl o d’atres ipoteses de aministraziun nia regolara o de vigni sort de maladoranza o abus. Ti 30 dis do la segnalaziun vëgnel daurí n at ofizial che pó gní archivié o ince mené inant ales autorités competëntes. I documënc nezesciars pó gní desciariá clican chiló:

(versciun taliana)
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/(IT)_WHISTLEBLOWER.pdf

(versciun todëscia)
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/(DE)_WHISTLEBLOWER.pdf


foto:
Le retrat che acompagnëia chësc articul é indicatif. La scultöra é metüda en corelaziun cun le problem da ne odëi nia y scuté ia i malfac...

Galaria retrac