Tëmp de detlaraziun di davagns

Data

15 de auril 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dai 16 d’aurí 2018 inant podaran ciaré ite sön internet tla detlaraziun di davagns precompilada.
L’Agenzia dles Entrades lascia al savëi che ara valará ince en chësc ann sides por i 730 co por chi che presentëia le model "Redditi".
I dac che l’Agenzia dles Entrades á ciafé tles mans l’ann passé 2017 por gní en pert trac jö arjunj feter le miliard. Ai reverda les spëises sanitares, les spëises por laurs de restruturaziun dla ciasa, assiguraziuns desvalies y spëises universitares. Tambëgn é les retes dles ciases di pici ala pert.
Ince en chësc ann él meso da azede diretamënter al’Agenzia dles Entrades, cun le Pin che l’INPS á dé ca o con les credenziales dal Sistem Informatif de gestiun y aministraziun dl personal dl’aministraziun publica (NoiPA). Le medem at é ince meso cun la Cherta Nazionala di Sorvisc. Sambëgn él ince la poscibilité da jí por la detlaraziun di davagns da n Caf, o da n comerzialist y profescionist.

Galaria retrac