L’é stat aproà la “Lege Detomas”

Data

16 de mei 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Resultat storich: per la proma outa l Consei regional aproa na lege a favor de la mendranzes linguistiches regionales.


Con gran sodisfazion e orgolie l'Assessor regional per la mendranzes linguistiches Giuseppe Detomas tol at de l’aproazion, da pèrt del Consei regional, de la lege en materia de defendura e promozion de la mendranzes linguistiches ladina, mochena e zimbra.

Chest dessegn de lege l’é l frut de na scomenzadiva metuda a jir diretamenter da l'Assessor olache l’é stat domanà l didament, per lurèr fora l test, da pèrt de professores esperc de mendranzes de l’EURAC de Busan e de l’Università de Trent, apede ai funzionères de la Region.

Del grop de lurier, coordenà da la prof.ra Alexandra Tomaselli, à fat pèrt l prof. Jens Woelk e l prof. Günther Rautz. I à lurà per doi egn alalongia e metù ensema n test che, zenza mudamenc particolères, l’é stat aproà giusta anché doventan Lege Regionèla.

L’é n zil che se pel dir storich, ajache per la pruma outa la Region l’à tout dant la tematica de la defendura de la mendranzes linguistiches co na vijion sistematica ed organica. “Anter la robes che fèsc de chesta lege na pèra milièra te anter la normatives a stravardament de la mendranzes” disc Detomas “l’é la previjion del Comun General de Fascia desche ent esponenzièl de la comunanza Ladina de Fascia. Chesta norma, enceben che la fossa jà perveduda tel Statut de autonomìa, l’aea besegn de n auter recognosciment, ajache la materia de l'ordenament di enc locai l’é belapontin na competenza regionèla”. Amò apede, disc semper l'assessor regional, “vegn ence pervedù - auter element storich - l recognosciment, tras na norma de lege, de la “Lia di Comuns Ladins” desche soget raprejentatif de la comunanza ladina de la Dolomites, olache l’é ite ence i Comuns ladins de la provinzia de Belun che fajea pèrt del Tirol storich e che i é ence se sà ben na pèrt de la comunanza di Ladins del Sela.”

“No l’é segur roba da duc i dis ruèr a fèr aproèr na lege a livel regional che la revèrda duta doi la Provinzies, soraldut te n contest olache la Region la vegn a aer semper de più na funzion de coordenament piutost che de elaborazion e de gestion direta de funzions e doeres”.

Enfin ades, la materia del stravardament de la mendranzes linguistiches, contribuc a pèrt, la era regolamentèda da la doi Provinzies autonomes. Detomas l’à volù dir avisa che l’era ampò debesegn ge ge dèr maor peis sistematich a livel regional a chesta materia, sibie perché l’é medemi prinzipies a livel de Statut, sibie ence ai fins dela partezipazion, de la trasparenza e sot l profil de la fazion.

L’azion aministrativa regionèla l’aea besegn de fèr referiment avisa a n so articolat, al fin de defenir e disciplinèr, te n contest organich, la modalitèdes de entervent a favor de la promozion di gropes linguistics de mendranza che vif te chest teritorie.

Tel merit la lege la fèsc referiment ai prinzipies de valenza internazionèla e la tol ispirazion da na vijion condividuda a livel european, (v. la Carta per i Lengac regionai o de mendranza; la Convenzion chèder per la defendura de la mendranzes nazionèles e ence l “Patto sui diritti Civili e Politici dell’ONU del 1966”) olache la costion di deric linguistics la revèrda duc i livìe istituzionai, a una ence con chel che disc la Cort Costituzionèla talièna.

La neva “Lege Detomas” met dant ence la dizion de ‘gropes linguistics’ per defenir la comunanzes che rejona lengac de mendranza che stèsc sul tegnir regional, fajan referiment a la Cordanza Degasperi- Gruber (art. 1), che l’é l fondament de l’autonomìa spezièla de la Region Trentin-Südtirol.

Aldò de la lege, i entervenc pel vegnir fac sibie per scomenzadiva direta de la Jonta, che aldò de na colaborazion anter la Region e l’autra istituzions locales, desche ence nazionèles e da autres stac, apede che aldò de proponetes portèdes dant da sociazions e enc che à sia senta te la Region. I setores de entervent, pervedui da l’art. 3, coma 2, i revèrda soraldut l mantegniment e l svelup del lengaz, ence per chel che vèrda la doura a livel aministratif e publich.

L’Assessor Detomas, te sia declarazions al Consei l’à volù rengrazièr i coleghes de la Jonta regionèla per il sostegn, i comembres de la I^ Comiscion consiliara regionèla, che se à dat jù con atenzion e ferstont, i funzionères regionai e i esperc de l’Università de Trent e de l’EURAC de Busan che i à lurà dò debant.

L DDL l’é stat aproà con 37 stimes a una e 13 astenjions; no l’é stat nesciuna stima de contra.