Bulsan: l program de coalizion ie tlo

Data

10 de jené 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Comentar de David Lardschneider

Do enes y enes de sciacaramënt, iel mesun ti dé na udleda al program de coalizion per la Jonta provinziela de Bulsan. Truepa cosses iel scrit iló, de bones y de manco bones. Coche ladin vedi a ti cialé ala mesures per i ladins. Nia, ma propi nia, niancanó una na rissa ntiera mé per i ladins! Me aspitove n capitul aposta, scencajo almanco n sotcapitul. Ala fin, ajache ntendon pu la diplomazia, almanco na rissa, mineda una!, dedicheda ai ladins, a si cultura, a si rujeneda, ma nce a si pert soziela economica, ambientela y nsci inant. Almanco una na na rissa. Sun 58 plates!?

L comentar ntier tla USC stampeda di 11 de jené.

Sun la foto: David Lardschneider.

Galaria retrac