Defilada ”I ladins dles Dolomites”

Data

23 de agost 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Retrac y impresciuns dla gran defilada organisada en Santa Maria dal Ciüf fora por la strada prinzipala da La Ila.
La defilada é passada, mo les impresciuns romagn. En Santa Maria dal Ciüf él gnü metü da jí a La Ila la gran defilada che é oramai n apuntamënt fis. Iniann i éra gnüda dedicada al tema ”I Ladins dles Dolomites”. Ala pert él sté incër 150 porsones cun guanc y ciars por rapresenté i ladins sot ai aspec plü desvalis. Implü á ince la Müjiga da La Ila y chëra da San Scimun pité la cornisc musicala. I ves pitun chiló valgünes impresciuns, metüdes a desposiziun da Freddy Planinschek.

Deplü t’La Usc di Ladins di 25 d’agost  (pablo)