Sèn Jan de Jugn à leà la comunanzes.

Data

24 de jugn 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
I retrac de la sègra: la defilèda de la Museghes de Poza e Vich, la procescon con la statua del Sènt, la Messa grana olache l'é stat recordà ence i 10 egn de ordenazoon de don Andrea e la festa zivila, con l'ombolt de Sèn Jan che à leà ensema la vetes de Vich e Poza sot la notes de l'Inn Ladin sonà da la doi Museghes de Vich e Poza adum.


De solit te la inaudazions sion usé a veder l tai de la veta. Chest’outa enveze, en ocajion de la Sègra de Sèn Jan de Jugn, festa de la Pieif de Fascia, apede a la festa religiousa, che à recordà ence i 10 egn da preve de don Andrea Malfatti, don Alessio Pellegrin e don Roberto Ghetta, la festa zivila à volù leèr, enveze che taèr.

Te piaz dedant a la Pieif, l veior Piaz de Pien Comun, dedant a autoritèdes da duta la Val e a n muie de jent, l prum ombolt de Sèn Jan, Giulio Florian, à ciolà ensema la veta bruna e checena de Vich con chela biencia e ròsola de Poza, sot la notes de l’Inn Ladin, sonèdes da la doi Museghes de Vich e de Poza adum.

Cater di colores de la bandiera de Fascia ades i é adum - à sotrissà l President del Consei del nef Comun, Cesare Bernard - uzan fora la speranza che più inant posse se n jontèr ite amò de etres.

Chiò se pel veder i retrac de la festa, su La Usc stampèda de vender ai 29 de jugn se podarà lejer dut l reportage.  (Lucia Gross)

Galaria retrac