Desmostron nosce reisc cristiane e solidale

Data

16 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
No l'é stat sorì l'azet di enfughé te la Val Badia. Aon podù l lejer su La Usc ti meisc passé. L lo sà ben l'ombolt de La Val che l'à perdù la son per cerir de smonejelar l clima de desfidenza e de tema vegnù fora canche l'é stat anunzià che fossa ruà te val n grop de migranc. Ma de gra a soa capazità de mediazion, a la desponibilità del curat de ge conzeder n cartier, l clima pian pian l'é doventà più seren e l'azet é stat arsegurà con la gestion data sù a la Comunità Comprenjoriala de Pustra.
Tel meis de marz del 2018 l'é ruà i prumes 5 enfughé. Anché i é 24 ma en dut la Comunità de Pustra fin anchecondì ge à dat azet a 58, conscidran chi che é jic fora dal projet de gra a ocajion desvalive sporte da la comunanza desche alternativa ai zentres de acolienza.
Dò n an e mez a La Val l'é stat endrezà na scontrada anter duc i protagonisć e i colaboradores del projet per far n bilanz. Segur positif. Per chest apuntament l'é ruà te la Val Badia l piscop Ivo Muser e l'assessora provinziala Waltraud Deeg. La messa de rengraziament l'é stat l'ocajion per Ivo Muser per saludar i ghesć, ge dir devalpai a chi che se à dat jù tel dar azet e per sotrissar l'empegn de la Gejia locala envers i più deboi. Empegn che l Sinodo Diozesan à renforzà ence ti confronc
de chi che domana azet, enceben che la jent valch outa
la sie de contra.
No l'é mencià critiche e provocazion envers l Piscop. Per Muser umanità e cristianità no l'é valores da poder negoziar: »... l comportament biblich de l'ospitalità no l val demò per i turisć che à scioldi per paar«. N ghest dal Senegal, Diouf, l'é stat envià a contar soa longia via crucis per ruar te la Talia, dapò manà a Funes e en ultima ruà a La Val olache, l'à dit »me é sentùdalbon a ciasa«. Diouf l'à saludà e rengrazià duc ence con valch parola per ladin. N bon segn ence chest, de respet e de voa de integrazion. L projet SPRAR a La Val jirà inant fin de jugn del 2020.

E te Fascia? I aon paré demez, dò ge aer dat l'ilujion de n orizont chiet e n paesaje da encant, dò gregn padimenc. La man dura del goern provinzial leghista, che ence chesta val à didà a meter sù, l'à dezidù de serar dant dal temp pervedù l projet peà via de oril del 2017 con l'aministrazion provinziala da dant. L'era na ventina de persone, familie e joegn, enciasé te desvalives paìjes con l'educator Mirko Bonelli che ge stajea dò, didà te chest percors da n grop de volontadives, anter i autres ence ensegnanc per i corsc de talian. Ofize del lurier, Union di Ladins, Scola ladina e Comun de Sèn Jan. Le paure e le desfidenze del scomenz se à desfantà ti meisc de l'azet. Ma jà a la fin del 2018 se à scomenzà a sentir te le sente istituzionale provinziale e de val la voa de mudar, scomenzada taan mingol a l'outa i servijes pervedui per l'integrazion, la ciasa, l lurier, i corsc de talian. Se à entenù la voa politica de i portar demez da le val, da dute le val del Trentin, per i meter endò duc ensema ti gregn zentres de azet te zità. Segur na soluzion piora per cerir de didar l'integrazion. E Mirko Bonelli l'à perdù l lurier, desché n muie de autres tel Trentin. »Per me l'é stat dut un na esperienza positiva che me à tout ite tant a livel profescional che uman - l'à dit -. Peisse che ence la comunanza che se à dat jù la sie doventada mingol più rica. Ge die devalpai ai aministradores che me é stac apede, ma no posse l dir per duc e me aesse spetà valch de più ence da le parochie de Fascia.«
La val vegn fora donca en bianch e neigher da chesta pruma esperienza direta con la costion de le migrazion. Na situazion che no fenesc chiò. Sarà de autres evenc, de autre ocajion che metarà a la proa l spirit de azet e l'umanità de noscia jent. Che mesurarà amò ti fac nosce reisc cristiane e de solidarietà che, de spes, revendicon con orgolie.  (Claudio Gabrielli de Pavarin, Pera)