Manifestazions atuales

Data

13 de setember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 13 de setember
Sport
13.09.
Vië nce tu a nudé!
Ncuei dala 15:00 tl Mar Dolomit a Urtijëi mët l club de nudé de Gherdëina a jì na proa de nudé per mpartì ite la grupes. N ne à nia drë de se lascé nuté su danora. L club scumëncia si atività ai 16.09. cun alenamënc danter doi y cater iedesc al'ena nchin ala fin dl ann de scola. L possa se scrì ite tl club mutons dl 2013 y plu vedli.
14.09.
Gara dla roda »Crono Fanes«
Ai 14 de setëmber él indô la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes. La gara mët man dales 11:00, cun start dlungia la ütia Pederü. Informaziuns plü menüdes y iscriziuns danfora sön le sit internet www.eventsdolomites.org o telefonan al 327 3698176. L'iscriziun costa 16,00€, da paié ite söl post.
15.09.
Gara de corsa
En domenia ai 15 de setember a Cianacei l'Atletica Fascia08 endreza tel Ciuch la terza proa del campionat de val de corsa. Se taca ite da les 9:30.
16.09.
Cors per jir coi feres
Tel stadie de la giacia de Dèlba la Sportiva Hockey Club Fascia endreza n cors per emparèr a jir coi feres per i bec fascegn dai 5 ai 12 egn. Se taca ite en lunesc ai 16 de setember da les 17:15 per 7 lezions de lunesc e de jebia. Info al 0462 602499 o info@fassafalcons.com.
21.09.
Partida de hockey danter l Gherdëina y l Asiago
N sada che vën arà l HC Gherdëina si prima partida de campiunat n cësa, ulache l jugherà contra l Asiago. La partida scumencerà dala 20:30.

Iadi y Jites
14.09.
Jita per families cun festa
La grupa »Nëus Granc y Pitli« dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na jita per la festa di 150 ani dl AVS tla furtëza de Franzensfeste. Tlo saràl juesc y workshops sciche jì cun la roda da mont, slackline, fotografia, pastelné y auter. Da maië giaperàn ënghe. Se ancunton dala 9:00 dal lech de Vahrn per jì da iló demez a pe (za. 1 ëura), la va nce a jì cun l badl. Per unì pea cherdé su nchin ai 13.09. da Jessica, tel. 338 7925509.
15.09.
Escurjiun söi fostüs de Ötzi
La Lia da Munt Ladinia – Val Badia mët a jí en domënia ai 8 de setëmber na escurjiun tl post olache al é gnü ciafé Ötzi, a 3.240 m. Ara é ria, por n tëmp da jí de 8 ores y n deslivel complessif de 1.610 metri. Informaziuns pro Heidi Dapunt al 334 3501192.
22.09.
Jita sun l Zerminiger (3109 m.)
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì chësta jita, ulache l vën furnà nchin a Latsch, da iló cun la furnadoia de St. Martin im Kofel y inant a pe nchin sun piza. Do se avëi maià zeche jiràn ju de viers dl Schlandrauntal, ulache la curiera unirà a nes tò. L sarà da fé n deslivel de n 1.480 m y da jì n 6,5 ëura. Da se nuté su iel nchin ai 20.09. tla butëighes de zënza. Per nfurmazions cherdé su Arnold, 333 4377171.
22.09.
Jita de viers dl Saslonch
La Cunsulta per la Ntegrazion Gherdëina mët a jì chësta jita che ie nce adateda per mutons (nce te badl). N furnerà su cun la sentadoia de Piz Setëur y jirà pona n tòch a pe y se maierà zeche ora de flucion. N se urta sun Plan de Gralba pra la sentadoia. Sce l ëssa da vester bur' tëmp vën la jita spusteda al 29.09. Plu nfurmazions pra l Servisc Soziel, tel. 0471 798015.

Referac

17.09.
Spëisa sana. Rujenà vëniel truep n chësc cont
Referat cun la esperta de alimentazion dr. Ivonne Daurù n merdi dala 20:30 de sala de chemun a S. Cristina. Smauz o margarina, cuces da sëira ie melsanes... mo mei ne n'iel unì rujenà tant de spëisa sana. La referënta se dajerà ju cun l argumënt y stlarirà cie che l ie de vëira do la minonghes desferëntes.
18.09.
I joegn e sie mudament
La Banca del Temp Ladina endreza en mercol ai 18 de setember da les 20:30 te sala de Consei de Comun de Sèn Jan na scontrèda con la dotora Carla Oggioni su »Adole­scenza: la metamorfosi burrascosa«.
23.09. y 30.09.
»Vester cunsecuënc joa deplù che straufé«
L KVW de S. Cristina nvieia al seminar de doi sëires, che unirà tenì for de lunesc dala 19:30 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina, cun la cunsulënta de vita Silvia Agreiter che rujenerà de »Liebevoll Grenzen setzen«. Per fé pea l seminar iel da se lascé nuté su nchin ai 19.09. cherdan su l 333 4826940. Da paië ite iel 29€ o 37€ per 2 persones. L messerà vester almanco ot che fej pea.
28.09.
Badia: referat sön le Bataliun de Mareo
Les compagnies di scizeri ladins inviëia döta la comunité ala sëra de storia sön le Bataliun de Mareo–le »Bataillon Enneberg«, en sabeda ai 28 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa Jan Batista Runcher a San Linert.

Cursc

17.09. – 19.11.
Curs de ginastica »power training«
L'US San Martin organisëia n curs de Power Training cun Marta Willeit, che mët man en mertesc ai 17 de setëmber por 10 iadi. Le curs vëgn tigní tres de mertesc dales 20:00 ales 21:15 tla palestra da San Martin de Tor. Cost: 60,00€ + cherta d'iscriziun ala Uniun dl sport. Le pröm iade él debann. Infos y prenotaziuns le pröm de te palestra o pro Marta al 339 7384558.
18.09.
Aromaterapia y öri essenziai
Workshop pratich por imparé da arjigné öri essenziai, en mercui ai 18 de setëmber, dales 16:00 ales 17:30, a Covara, tl Pinëi. infos y prenotaziuns: altabadiabalance@gmail.com
19.09.-28.11.
Pilates, ginastica per dut l corp
For de juebia, de ndut 8 iedesc, dala 19:30 ala 20:30, tla sala »Gisela Moroder« tla Cësa de Paussa a Urtijëi, cun Agnes Svizeri. Pilates ie n alenamënt per dut l corp per renfurzé la muscules y porta a na bona postura y grazia tl muvimënt. Adatà per uni età. Se scrì ite tla Butëiga dl Mond a Urtijëi. Metù a jì dal KVW Urtijëi.
23.09.
Curs seral de inglesc por progredis
Le KVW de Badia inviëia cun la prof. Lalena Stull, le pröm iade él ai 23 de setëmber 2019, te Biblioteca a Pedraces, infos pro: Cristina al numer 333 1591599.
24.09.
Curs seral de inglesc por chi che sá n püch
Le KVW de Badia inviëia cun la prof. Lalena Stull, le pröm iade él ai 24 de setëmber 2019, te Biblioteca a Pedraces, infos pro: Cristina al nr. 333 1591599.
24.09.-28.11.
Curs de tudësch per chëi che scumëncia
Livel A1 y A2. L curs vën tenì da Franziska Gasser a Urtijëi tla bibioteca S. Durich, for de merdi y juebia dala 9:00 ala 11:00. Se scrì ite nchin ai 20.09. pra l Servisc Furmazion, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it, o fonin 333 7564531. Metù a jì dala Cunsulta per la Ntegrazion Gherdëina, Servisc Furmazion, Cunsëi de Furmazion Urtijëi, S. Cristina y Sëlva
25.09.
Curs da nodé por mituns y mitans dla elementara
La U.S La Ila/seziun Fitness mët da jí n curs da nodé por mituns/mitans, prinzipianc y progredis, dla 1a-5a classa elementara tla nodadoia a La Ila. Le curs mët man ai 25 de setëmber, tres de mercui domisdé dales 14:30 inant. Por se scrí ite prëibel invié n messaje al 339 1433016 (Thomas) cun scrit »Nodé elementara + inom y cognom + ann de nasciüda + livel (prinzipiant-mesan-progredí)«!
25.09.-04.12.
Café dla rujenedes per tudësch
For de mierculdi dala 9:00 nchin la 11:00, a Urtijëi tla biblioteca S. Durich, cun Franziska Gasser. Se scrì ite nchin ai 20.09. pra l Servisc Furmazion, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it o fonin 333 7564531. Metù a jì dala Cunsulta per la Ntegrazion Gherdëina, Servisc Furmazion y Chemun de Urtijëi.
30.09. – 25.11.
Curs de ladin por chi che sá bele n püch
Organisé dal Istitut Ladin Micurá de Rü. Dai 30 de setëmber cina ai 25 de novëmber, vigni lönesc dales 19:30 ales 21:00, te Istitut a San Martin de Tor. Informaziuns al 0474 523110 o formaziun.vb@micura.it
Dai 02.10. inant
Curs de ladin per chëi che scumëncia
Cun Karin Comploj, for de mierculdi dala 18:00 nchin la 19:30 tl Istitut Ladin te Sëlva, de ndut 8 iedesc. Se scrì ite nchin n'ena dan che l scumëncia l curs pra l Servisc Furmazion Gherdëina, tel. 0471 773225, e-mail furmazion.gh@micura.it (lu.-ju. 9:00-12:00 y ve. 9:00-11:00).
30.09. – 02.12.
Curs da balé
Le KVW de Badia inviëia, curs cun Giuvana Moling, te Ciasa Runcher a Badia, le pröm iade él ai 30 de setëmber 2019, prenotaziuns pro: Veneranda al nr. 0471 839760.
03.10.
10 incuntades de »Line Dance«
Dagnora de jöbia, pröm iade ai 3 de otober, dales 19:30 ales 21:00 te salf dles manifestaziuns a La Val. Informaziuns y prenotaziuns pro Giovanna Moling tel. 338 1249472. Organisaziun: Consëi de Formaziun La Val.
07.10.
Balé do la mesaeté
Balé fej bun a corp y anima y ralegrëia le cör. Al vëgn pité 10 incuntades de bal, dagnora de lönesc domisdé, pröm iade ai 7 de otober, dales 14:30 ales 16:00, te salf dles manifestaziuns a La Val. Informaziuns y prenotaziuns pro Giovanna Moling tel. 338 1249472. Organisaziun: Consëi de Formaziun La Val.

Religion

14.09.
Preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia i geniturs che á n möt da batié, pérs che aspeta, toc y totes ala preparaziun dl Bato, che vëgn tignida indoman sabeda ai 14 de setëmber dales 15:00 ales 17:00, a La Val. Prenotaziuns al 328 0717796.
15.09.
Mëssa sun Jëuf de Frea
N dumënia dala 11:30 saràl coche da tradizion la mëssa di Alpini tla pitla capela sun Jëuf de Frea.
15.09.
Benedisciun dla Crusc
Chësta domënia dales 12:00 vëgnel tigní la benedisciun dla Crusc nöia cun Santa Messa sön Piza de Valun Bianco / Via dla Pêsc - Fanes. Al vëgn aconsié da se tó para na löm por vijité les galaries dla 1a Vera.
20.09.
Spazier spiritual dl'UML y dl'Unité pastorala
Spazirada a La Val en vëndres ai 20 de setëmber dales 15:00 inant tres le tru de meditaziun cina sö Santa Berbora, olache al sará na picia reflesciun söles „Beatitudini" cun Christian Ferdigg. Dedó aurela cösta a Ciablun. Prenotaziuns: cina ai 15.09. al tel. 339 1696311.
21.09.
Jì per sanc a Oies, pelegrinaje dla jënt ladina
Per chësc pelegrinaje vëniel metù a jì n bus da Gherdëina demez; n pëia via da Urtijëi, dala 13.20 y fërma damproite pra la fermedes dla curieres (sce apustedes). N possa se nuté su nchin mesdì de n juebia ai 19.09. tla Cësa di Ladins a Urtijëi o cherdé su l numer 0471/796870. (Cëla nce program a pert).
26.09.
Pelegrinaje a Weissenstein
L'Uniun dles porsones vëdues y sores dla Val Badia inviëia al Pelegrinaje a Weissenstein en jöbia ai 26 de setëmber. An pëia ia cun plü corieres: dales 7:00 da San Ciascian, dales 7:30 da La Val y dales 7:30 da La Pli de Mareo. Da se prenoté él cina ai 20 de setëmber pro la rapresentanta de paisc o al nr. tel. 0474 590069.

Publizistica

20.09.
Presentaziun dl liber »600 agn dla dlijia da Calfosch«
Le Consëi e Cöra á le plajëi da invié ala presentaziun dl liber, scrit da Werner Pescosta, en vëndres ai 20 de setëmber dales 20:00, te Ciasa dles Uniuns da Calfosch. Te chësta ocajiun gnarál ince tigní la premiaziun dl quiz »Conësceste to paisc« che i é gnü partí fora ales families da Calfosch. Mituns – pici y gragn – é ince inviá da tó pert al concurs de dessëgns sön la dlijia dl paisc, che an pó dé jö te sacrestia anter i 26.09
25.09.
La gran strada dles Dolomites
Presentaziun dl liber »Karl Felix Wolff, La grande Strada delle Dolomiti«, cun Ulrike Kindl y Fabio Chiocchetti a San Martin de Tor, Istitut Ladin Micurá de Rü, en mercui, ai 25 de setëmber, dales 20:00.

Mujiga

14.09.
Conzert del Cor de la Sat
Doman, sabeda ai 14 de setember da les 21:00 al chino Marmolèda de Cianacei l'é l conzert del Cor de la Sat de Trent per endrez del Cai Sat de la Val de Sora.
14.09.
I Sons de la Dolomites
Doman,sabeda ai 14 de setember da les 12:00 sun Ciampac l'é l conzert per la rassegna »I Sons de la Dolomites« con i »Penguin Café«, sorafora duta la sorts de musega, con eleganza e genialità.
19.09.
Cunzert dl Ensembles Alea
N juebia dala 20:30 te dlieja de S. Cristina. L Ensemble »Alea« ie unì metù su tl 2016 da trëi musizisć dl Südtirol, che à ulù mëter su na si grupa ulache l possa unì sunà cun ce strumënc che mei. L Ensemble sona mujiga de plu epoches, te furmazions desferëntes. Chëst iede suneràl pea Lukas Runggaldier (oboe), Margareth Huber (vidula), Ingrid Gantioler (fagot), An-dreas Oberkofler (tumbrëta), Sigisbert Mutschlechner (orgun).

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 14.09. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 16.09. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 14 y 15 de setëmber, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 13.09. nchin n vënderdi ai 20.09. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.00-12.30/15.30-19.00. Turnus: sa. 8.00-12.30/15.30-18.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 13 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 20 de setëmber ales 19:00, é chëra d'Al Plan, tel. 0474 501240.

Temp Lede

14.09.
Trix: per mutons y families
N sada dala 14:00 nchin la 17:00 tl local dla families »Matada« a Urtijëi. N domesdì da sté te familia fajan vel' blòt juech deberieda. Sibe per i mëndri che per i majeri iel na ucajion per passé n blòt domesdì cun la familia. I cumëmbri dla lia Trix sarà tlo per ve spieghé i juesc, de chëi che l n ie na gran vela.
14.09.
Al Plan: conclujiun dla aziun dla letöra
Indoman sabeda ai 14 de setëmber dales 15:00 él te biblioteca d'Al Plan la festa de conclujiun dl'aziun da lí da d'isté. Cun n pü' de fortüna pón ince davagné n pest. Referënt é Simon Kostner. Organisaziun: Biblioteca »Angelo Trebo«.
15.09.
5. Festa dl Jol
La grupa modelisć »Curnacins« deberieda cun i Destudafuech nvieia ala festa a Albions, n dumënia dala 9:00 inant. L sarà desmustra­zions cun modiei de julieres y joleri d'uni sort. L sarà nce n cianton per mutons cun pitli alianc de lën da mëter adum y n puderà purvé a avisé n model cun l sistem maester-sculé. Da maië y da bever ne manceràl ënghedenó.
15.09.
Fiat 500 Sella Tour
N se urta te Sëlva sun Plaza Nives dala 8:30 ulache n possa se lascé scrì su. Do gusté muveràn de viers di jëufs, tlamerà a Reba y ntëur la 14:30 saràn inò te Sëlva per jì deberieda a marënda. Dala 16:30 uniràl nce i cumëmbri dl Vespa Club Gherdëina y d'autri cun auti storics per festejé mo pra la »Fiat 500 Sella Tour« party cun DJ Kevin. Per nfurmazions: Peter 329 4221363 o Georg 335 8274025, e-mail prëibel a: 500sellatour@gmail.com.
18.-22.09.
Dolomitale Filmfestival
Da n mierculdi nchin n dumënia uniràl mustrà films documenteres y films curc, che fej nce pert dl cuncors. I à duc da n fé cun l raion da mont a na vel' maniera y unirà lascei jì a Urtijëi tla sala dla Lia Mostra d'Ert/Circolo y tla cësa di cungresc y da n juebia nchin n dumënia nce te Sëlva te Tublà da Nives. L sarà nce workshops y vel' manifestazion de aurela curta.
20.09.
La Ila: conclujiun dla aziun dla letöra
En vëndres ai 20 de setëmber dales 17:30 él te biblioteca da La Ila la festa de conclujiun dl'aziun da lí da d'isté. Cun n pü' de fortüna pón ince davagné n pest. Referënta é Priska Weber. Organisaziun: Biblioteca »Sas dla Crusc«.
20.-22.09.
Festa dl jol
L Club Parapendio Gherdëina mët a jì la festa dl jol sun Pana/Ciandevaves, n vënderdi sëira cun la Plattlergitschn y i Scheinhaxn y n sada sëira mujiga cun i Pëufla y DJ Ondy. N vënderdi scumëncia la festa dala 16:00 y i autri dis bele danmesdì. Ntan dut l di desmustrazions de jol y nce da pudëi julé pea. L sarà nce n servisc gratis de shuttle dala 18:00 ala 21:00 dal Bar 2000 nchin sun Pana.
21.09.
Batadù da 64
N sada de chëst'ena che vën meterà l KVW de S. Cristina a jì n batadù, dala 14:00 tla sala Raiffeisen te cësa de chemun a S. Cristina. Da se scrì ite iel al mumënt y da paië ite iel 20 €, leprò iel tlo nce na liania cun craut.
21.09.
Festa dla lia di pëiapësc de Gherdëina
N sada che vën tl Family Park sun Plan da Tieja te Sëlva. Dala 10:00 lianies blances cun pier de selin, dala 12:00 saràl mujiga dal vif y da maië y da bever ne manceràl ënghedenó. N fajerà juesc cun la rueta da pië pësc y juesc da ndeviné per duc.
22.09.
Festa da mont sun Col Raiser
Dala 11:00 tla utia Odles lianies blances cun pier de selin pra de bela mujiga. Dala 14:00 Santa Mëssa cianteda dal Cor Saslonch tla capela da Stufan sëura la utia Fermeda. Dala 15:00 pra la stazion suinsom dla furnadoia de Col Raiser se prejenterà la lia dal guant dala gherdëina de S. Cristina, l cianteràl l Cor Saslonch y l sunerà la grupa dai corni da mont Ladinia.

Avisc

Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, tl'alzada a tera, é davert 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123 tratan chisc orars. Le team informëia sön i sorvisc, les poscibilités de sostëgn y alisiramënt, i aiüc esistënc, dërc y dovëis, le sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y d'atres pratiches burocratiches.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP–Männerinitiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
13.09.
Udiënza dla defensuria zivica
G. Morandell o süa cola­boradëssa Verena Crazzolara gnará en vëndres ai 13 de setember 2019, dales 14:30 – 16:00, a San Martin te Ciasa de Comun por ascuté sö i crüzi y les propostes dla jënt. Informaziun y prenotaziun al numer de telefon 0471 946020.
15.09.
Via Matris forin Baissiston
En domenia ai 15 de setember l Santurie de Baissiston endreza la Via Matris. La ponta demez da les 14:00 per jir dò n percors fora per l bosch, vegn preà la Madona di Set Dolor.

Chino

13/22.09.
Chino de Pardac
Anché vender ai 13, sabeda ai 14 e domenia ai 15 de setember da les 21:15 se pel veder »Tutta un'altra vita«. En vender ai 20, sabeda ai 21 e domenia ai 22 da les 21:15 l'é »IT Capitolo 2«.

Teater

25.09.
Teater a S. Cristina
»Muchas gracias, Maria« ie n pez de teater da rì, per ladin, che la Grupa de Teater de S. Cristina à mparà ite sot ala regia de Marina Insam. La »Premiere« sarà n mierculdi ai 25.09. dala 20.30 te sala de chemun de S. Cristina. L'autra reprejentazions sarà n sada ai 28.09., n merdi ai 01.10., n juebia ai 03.10., n dumënia ai 06.10. dala 17.00 y n merdi ai 08.10. for dala 20:30. Chertes danora giàpen tla butëiga Antik y Rariteies (dlongia l Hotel Dosses) o cherdan su l 339 3399266.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta dut istà duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:00 e de mercol ence da les 21:00 a les 23:00. Per la vijites vidèdes ge vel domanèr al 346 2415776.
Atualmënter
Rosmarie Burger (1959-2010)
Mostra dl'artista nasciuda a Schlanders tla Vijion Art Gallery a Puntives. Si chedri rejona de relazions y dialogs danter persones. La mostra resterà davierta nchin ai 21.09. da lunesc nchin sada dala 10:00-12:00 y dala 16:00-19:00.
Atualmënter
Pitura y scultura
Mostra de Thaddäus Salcher y Susanne Zuehlke dal titul »vis-à-vi« tl frabicat dla vedla perjons de Kaltern, che se à trasfurmà tla galaria »Gefängnis/Le Carceri«. La mostra ie da udëi nchin ai 28.09. da merdi nchin dumënia dala 17:00 ala 19:00.
Atualmënter
Peter Senoner y Ingrid Hora
La doi mostres ndividueles de Peter Senoner y Ingrid Hora ie da udëi tla Galaria Doris Ghetta a Puntives nchin ai 30.09..
Atualmënter
»StallArt«
La mostra de Christian »Stl« y Armin »Grunt« ti salamënc dla stala dl luech da Pecëi a Urtijëi/Sureghes, ie da udëi ntan dut l instà, da lunesc nchin vënderdi dala 17:00 ala 19:00.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, davierta uni di, dal lunesc ala sada dala 15-18, de dumënia dala 10:00-12:30. Vijites menedes dal lunesc al vënderdi dala 17:00. Ntreda debant nchin a 26 ani. La mostra ie da udëi nchin ala fin de jené 2020.
Atualmënter
Mostra dla Lia Artejanat Artistich de Sëlva
Tla streda Mëisules 178, vis a vis dl Hotel Armin te Sëlva, iel na mostra de scultures di artejans de Sëlva. Les ie da udëi ntan dut l instà de merdi y juebia dala 17.00-19:00 y de mierculdi dala 20:30-22:00.
Atualmenter
L Museo Ladin
Via per dut istà se pel vijitèr l Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan. L'é avert duc i dis da les 10:00 a les 12:30 e da les 15:00 fin les 19:00 e vigni mercol da les 17:00 l'é la vijites vidèdes con prenotazion al 0462 760182.
13.09. – 26.10.
Vernissaja dla mostra personala de Markus Moling
Incö, ai 13 de setëmber, dales 20:00, gnarál daurí a Bornech tla galaria »Raum 3000 – Variatio« la mostra »Deep Nature« de Markus Moling.
14.09.
Fotografies de Damian Holzknecht
Duman sada dala 17:00 saràl la giaurida dla mostra de fotografies dal titul »Phänomen Natur«, dl jëunn Damian Holzknecht de Urtijëi. La mostra tl Café Surëdl a Urtijëi, streda Roma, sarà da udëi de lunesc domesdì dala 13.00-19.30 y da merdi nchin sada dala 10:00-19:30.

RADIO

13.09. - 19.09.
»LADINIA LIVE«: Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
13.09.
Agorà – l mond dl dërt (prima pert)
da les 19:05, leges, lizënzes, straufonghes, rejons y dërc – chisc ie argumënc che nes cumpanieia mpue' uni di y ie nsci na tematica mpurtanta de nosta sozietà. Deberieda cun l aucat Rainer Demetz vëniel stlarì y jit ite mpue' sun ciuna che ie stata la ravisa de chësc mond cumples dl dërt, pian via dal codesc Ur-Nammù, la abineda plu vedla de regules y leges, rujenan nce dl codesc Giustinianeo metù n droa dai Romans. Trasmiscion de Ivan Senoner.
13.09. - 19.09.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
15.09.
The »Piano Man« à cumplì 70 ani
da les 19:05, Billy Joel ie un de chëi musizisć che à abù na cariera scialdi ntensiva y da suzes. L pianist de New York, nce sce l à cumplì chëst ann 70 ani, ie mo for scialdi atif sun i palcs dla majera arenes dl mond. Trasmiscion de Georg Mussner.
17.09.
Filmfestival Dolomitale
da les 13:45, l filmfestival Dolomitale ruva chëst ann a si segonda edizion. Dai 18 ai 22 de setëmber sarà Gherdëina luegia y ancunteda de film y chino d'autëur cun la proiezion de truepa produzions, cuncorsc de films curc y documenteres, ma nce forum de descuscion cun regisć y atëures. Ntervista cun l presidënt dla Dolomitale Lukas Pitscheider. Moderazion: Leo Senoner.
18.09.
Te l'Afghanistan Emergency
da les 19:05, Riccardo Defrancesco, n infermier da Moena à lurà dal 2016 inant con Emergency, la sociazion metuda sù da Gino Strada per porter na sanità de ezelenza e debant per duc soraldut te raions de conflit. Esperienzes e reflescions de Riccardo Defrancesco che à lurà te l'Afghanistan e tel Kurdistan irachen e dò vèlch setemèna de paussa l'é partì chisc dis per la Sierra Leone. Program de Anna Mazzel.
19.09.
N cogo a New York
da les 19:05, da bëgn 29 agn é le cogo Paul Flöss da San Martin de Tor, a New York sciöche chef dl Restaurant Luna Rossa. Ci l'á pa porté ti Stac Unis y co se virun pa ite te na te gran cité? Na ciaculada cun le cogo chef Paul Flöss. Program de Esther Videsott.

TELEVIJION

13.09. - 19.09.
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it
17.09.
Deboriada: I cin' sënsc
da les 20:50, i cin' sënsc dla persona nes juda tla vita da uni di, nes dajan nfurmazions mpurtantes y nes stravardan da uni sort de pricul. L ie mestieres ulache n adrova particularmënter i sënsc, che se lascia de cër' viers nce miuré o cumedé ora. Program de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
18.09.
Cult, rituai da inier y incö: Les mineures dl Fursil
da les 20:50, program de Giulia Tasser y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
19.09.
Natura e ambient: I sic naturèi de Fascia, n patrimonie da stravardèr
da les 20:50, co la Cordanza per l Patrimonie Naturèl de Fascia, che la fèsc pèrt de la Rei de Resserves del Trentin, se vel ruèr a stravardèr i lesc de maor emportanza dal pont de veduda ambientèl tras la partecipazion di sentadins, de la istituzions e de la aministrazions. Da la crepes patrimonie UNESCO a piantes e besties salvères: na gran endesfida per na valèda che poja sia economìa sul turism. Program de Luciana Detomas, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.

Festes y Segres

13/14/15.09.
Festival del Puzzone de Moena DOP
Trei dis, da anché, vender ai 13 a domenia ai 15 de setember, de festa, olache l re di formaes trentins doventa protagonist de rezetes, aperitives, raides e laboratories a Moena.
14.09.
Desmonteèda a Soraga
En sabeda ai 14 de setember a Soraga con scomenz da les 11:00 se pel veder la desmon-teèda de la vaces che vegn ju da Sèn Pelegrin. Te Pra del Preve musega con la Spritz Band e magnères tradizionèi.
15.09.
Desmonteèda a Moena
En domenia ai 15 de setember, tel chèder del Festival del Puzzone DOP a Moena, da les 11:30 vegn endrezà la desmonteèda de la vaces che vegn jù de Sèn Pelegrin. Sobito dò te piaz Ramon vegn taà la moles de formai.
15.09.
Festa del Cai Sat Val de Sora
En domenia ai 15 de setember l Cai Sat de la Val de Sora festeja i 50 egn de atività. Da les 10:30 messa grana te gejia de Ciampedel, da les 12:30 tel Ciuch a Cianacei marena per sozi e autorià, dò marena vegn dat fora i recognoscimenc.
21.09 – 22.09.
Segra da San Martin de Tor
I Stodafüch inviëia al program che mët man bele la sabeda sëra y vá inant la domënia. Deplü infos te otedé te chësta rubrica!

Sozial

Atualmënter
EEVE per l cuntribut provinziel per la families
Da setëmber inant pòssel unì fat dumanda per slungë l cuntribut provinziel per la families (Landesfamiliengeld/Landesgeld) per l 2020. Per fé chësc adròven l EEVE y chësc vën metù ju debant dal KVW. N cunsiei dé fé ora n terminn per tëmp y ëura, jan tl internet sot a www.kvwservice.eu o cherdan su l 0471 941704.
Atualmenter
Cors de la Crousc Biencia
La Crousc Biencia de Cianacei endreza l cors per aspiranc socoridores te ambulanza e per l socors sui portoes. L cors taca ite en mèrtesc ai 17 de setember da les 20:00 te la senta de Cianacei. Per iscrizions telefonèr al 0462 601499 opura scriver na mail a crocebianca@emergenzacanazei.it.
Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Cuntribut reginuel per se seguré la pension
La Region Trentin-Südtirol dà n cuntribut per curì, per fins dla pension, l tëmp che n ie stac a cësa per secudì cumëmbri de familia che ova de bujën de assistënza sciche nce per l tëmp che n ie stac a cësa pra i mutons. Per chël che à da n fé cun l ann 2018 muessa la dumanda unì mandeda ite telematicamënter nchin ai 31.10.2019 al patronat ACLI-KVW, www.kvwservice.eu.
20.09.
Vijita ala Crëusc Blancia
N vënderdi dala 14.00 se ancónten dan la Cësa de Paussa a Urtijëi per furné nchin ta Soplajes ulache n jirà a ti cialé ala sënta dla Cëusc Blancia. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsabla: Mirella Malsiner).

Galaria retrac