Manifestazions atuales

Data

04 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 4 de otober
Mujiga
05.10.
Conzert d'uton a Moena
En sabeda ai 5 de otober da les 20:30 te gejia de Sèn Vile a Moena conzert lirich sacro endrezà en colaborazion col Grop Ladin, na ocajion per valorisèr l'orghen fat sù del 1948 e da pech restaurà. A sonèr l strument l cognosciù Organ Duo Ai Yoshida & Alex Gai. Ai Yoshida compagna la ciantarina internazionèla Oda Zoe Hochscheid.
06.10.
Conzert al Sociale con Aurona
En domenia ai 6 de otober da les 5 domesdì al Sociale de Trent conzert lirich de l'Orchestra Aurona vidèda dal maester Claudio Vadagnini. N mix de temes de gran emozion, che tol ite ence toc ladins da Conturina e Aneta, che à vent l bando de concors del Comun de Trent per i 200 egn del Teatro Sociale. Entrèda debant, prenotazions al 0461 213834.
06.10.
Cunzert
L cor Gaudium tenirà si cunzert n chësta dumënia deberieda cun l Coro Brenta y Mattia Demetz cun l'armonica Steirische y Eva Vinatzer al tlavier. L cunzert te dlieja de Urtijëi scumencerà dala 18:00.

Sanité

03.11. – 11.11.
Cures y palsa a Abano
Le KVW Val Badia inviëia al iade cun coriera de 8 dis a Abano Terme. Prisc por porsona, spëisa y alberch, te ciamena dopla: 590,00 € (ciamena 1 porsona: 660,00 €). Prenotaziuns y informaziuns pro: Monica Costa, tel. 0474 590069, dan i 20 d'otober.

Mostres y Ert

Atualmenter
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la resta averta per dut l'uton demó de sabeda e domenia da les 15:00 a les 19:00. Se pel prenotèr vijites vidèdes per gropes ence te etres dis e oraries, tel. 346 2415776.
Atualmënter
Mostra personala »Deep Nature« de Markus Moling
L'artist da La Val/Mühlen mostra pitöres söla profondité dla natöra tl salf »Raum 3000« dla galaria Variatio a Bornech. Da odëi cina ai 26 d'otober 2019.
Atualmënter
Mostra de hobby y ert
Tl salf dles uniuns a San Ciascian él da odëi na mostra de hobby y ert, organisada dal KVW. La mostra é daverta vëndres ai 4 y sabeda ai 5 de otober dales 17:00 ales 20:00, la domënia ai 6 d'otober dales 10:00 ales 12:00 y dales 17:00 ales 20:00. Ara sará ince daverta dai 11 ai 13 d'otober cun i medemi orars aladô di dis.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l resta avert fin a la fin de otober con l‚Äôorarie da d‚Äôuton: dal mertesc a la sabeda da les 15:00 a les 19:00. L meis de november l sera. Per informazions e prenotazions vijites vidèdes: 0462 760182.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
Dai 1. de utober nchin ai 30 de nuvëmber ie la mostra davierta de juebia dala 15:00-18:00, de vënderdi y sada danmesdì dala 10:00-12.30. La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi, Plaza Stetteneck, ie da udëi nchin ala fin de jené 2020. Ntreda debant nchin a 26 ani.
Atualmënter
Introjekt de Gehard Demetz
Tl Museum dla zità de Tluses iel la mostra dl artist scultëur de Sëlva Gehard Demetz, che ie da udëi nchin ai 02.11. for da merdi nchin sada, dala 9:30-12:00 y dala 15:30-18:00.
04.10.
Artisć nueves se prejënta
L »Südtiroler Künstlerbund« mët a jì na mostra tla Galaria Prisma a Bulsan, ulache l vën prejentà 26 artisć che vën tëuc su te chësta lia y danter chisc iel nce Indra Moroder de Urtijëi, che viv y lëura a Londra. L mostra vën giaurida cun opening party ncuei vënderdi ai 04.10. dala 19:00.

Cursc

08.10.
Cujiné sann y bon per mutons
Metù a jì dal VKE, cun Yvonne Daurù, n merdi dala 19:00 inant dl local di jëuni »Saut« a Urtijëi sun Plaza S. Antone. Per nfurmazions: Barbara Moroder, tel. 333 7739605 o gherdeina@vke.it.
07.10.
Curs da fá dessert
Organisé dala Uniun dles Patrones, en lönesc ai 7 d'otober dales 19:00 ales 22:00, tla conditoria San Vigilio. Referënta é Rosmarie Verginer, che dá plü infor­maziuns y tol sö iscriziuns al 339 5912655.
14.10.
Curs de computer por seniors y prinzipianc
Organisé dal KVW de Badia. Curs de dui iadi por imparé da lauré cun internet, scrí y lí e-mails etc. Le curs vëgn tigní ai 14 y 21 d'otober dales 17:00 ales 18:30, te scora mesana a Badia. Referënt é Hubert Pescollderungg. Infos y prenotaziuns pro Patrizia D. al 339 2871019.
04.11.
Corvara: curs de tennis
La uniun amatoriala ATC Ladinia organisëia le curs anual söi ciamps da Corvara, dai 04.11.2019 ai 29.05.2020. Le cost é de 310,00€ por un n iade al'edema, 520,00€ por dui iadi. Infos y prenotaziuns anter i 22 d'otober ala mail atennisclubladinia@rolmail.net. Le curs mët man de novëmber deache al vëgn fat danü i ciamps da tennis y le curs ne vëgn nia tigní tratan les vacanzes de scora.
11.11.–16.12.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de jené/fauré 2020. La ancun­tedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 11.11. ai 16.12.2019, uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.
14.10.
Lungiarü: LnB Motion
Le KVW da Lungiarü mët a jí serades de LnB Motion cun Marisa Clara, dai 14.10. vigni lönesc dales 19:30 ales 21:00, te palestra a Lungiarü. Por informaziuns plü menüdes y prenotaziuns pón cherdé sö Marisa al 340 2756166.

Teater

06. y 08.10.
Teater a S. Cristina
»Muchas gracias, Maria« ie n pez de teater da rì per ladin, che la Grupa de Teater de S. Cristina à mparà ite sot ala regia de Marina Insam. L teater vën purtà dant te sala de chemun a S. Cristina mo doi iedesc y plu avisa n dumënia ai 06.10. dala 17:00 y n merdi ai 08.10. dala 20:30. Chertes danora giàpen tla butëiga Antik y Rariteies (dlongia l Hotel Dosses) o cherdan su l 339 3399266.

Dotors

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 05.10. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 07.10. ie la duturëssa Barbara Micoli de Sëlva, streda Nives 2, tel. 351 5544347.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin' comuns dla Val Badia, tl fin dl'edema di 5 y 6 de otober, é le dotur Letterio Taormina, La Ila, tel. 375 6261774.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L'apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 04.10. nchin n vënderdi ai 11.10. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 4 de otober dales 19:00 al vëndres ai 11 de otober ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Festes y Segres
06.10.
Sègra Madona del Rosar
En domenia ai 6 de otober a Pera l'é sègra: da les 10:00 vegn dit messa e avert l'an de catechesi, dò messa procescion con la Madona fora per paìsc e da les 12:00 marena da mont te piaz de calonia (se l'é catitemp te oratorie a Poza). Dò marena jeghes e animazion. Iscrizons te segreteria parochiala o te Coprativa de Pera.
12.10.
Simposie Top Wine
En sabeda ai 12 de otober al Refuge Maria sun Sas Pordoi vegn endrezà la 21^ edizion del Simposie Top Wine 2950 con 20 aziendes che produsc vin. Iscrizions al 0462 608811 o www.valdifassalift.it.

Jiadi y Jites

20.-27.10.
Cun l KVW a Montegrotto Terme
L KVW de Sëlva pieta inò n'ena per paussé y se curé te de bona eghes ciaudes a Montegrotto Terme tl hotel Augustus, da n dumënia ai 20.10. nchin n dumënia ai 27.10.. N possa se lascé nuté su y giapé nfurmazions plu avisa da Rudolf Mussner, cherdan su l 335 6380973.

Sport

05.10.
Vertical Ciock Vedeler
En sabeda ai 5 de otober da les 14:30 dal zenter sportif de Soraga pea via la garejèda de corsa sa mont a temp. A la fin pasta party e premiazions a La Gran Ciasa. Info e iscrizions al Bar George's.
8.10/28.11.
Ginastica pre-schi col Ski Team Fascia
Dai 8 de otober ai 28 de november l Ski Team Fascia met a jir n cors de ginastica pre-schi per i bec no agonisć de la populères e de pruma mesèna: l'é 8 lezions de n'ora al cost de 35 euro. Info e enscinuazions al più prest per mail a info@skiteamfassa.it o per telefon al 0462 764111.

RADIO

04.10 – 10.10.
»LADINIA LIVE«:
Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
04.10. - 10.10.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
06.10.
Secco »Nia dut« (prima pert)
da les 19:05. La grupa de mujiga Secco de Gherdëina à dat ora n CD nuef y ntan chësta trasmiscion pudons bele »ciarcë« n valguna cianties dl album »Nia dut«. Ma l unirà nce rujenà n generel de mujiga, dla pascion y dla sudesfazion y dla dezijion de scrì cianties nstësc, per gherdëina. Trasmiscion de Simon Moroder.
09.10.
Misteres, aventures e magica creatures: »La net di mistères« contìa sul paìsc de Fontanac e Ciampestrin
da les 19:05. Program de Anna Mazzel.

TELEVIJION

08.10.
Sport ladin
da les 20:50, de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.
09.10.
30 Agn Elisocurs Aiut Alpin Dolomites
da les 20:50, atif dal 1987 y fondé tl 1990 è le Elisocurs Aiut Alpin Dolomites rové a passa 30 agn de ativité. Trëi di fondadus Raffael Kostner, Gino Comelli y Willy Costamoling nes cunta deplü sön le svilup dl Uniun y les esperiënzes. Rai Ladinia prejënta na intervista esclusiva dal Sas Pordú. Program de Esther Videsott.
10.10.
Paisc dla Ladinia vita y storia: Davedin
da les 20:50, Davedin é na fraziun dl comun de Fodom, olach'al vir aldedaincö ma plü döes porsones döt l'ann. Por agn alalungia é sté Davedin sot al comun de La Rocia, mo spo á la popolaziun damané da podëi ester sot al comun de La Plí de Fodom. Vigni ann vëgnel organisé na mëssa y na festa olach'al vëgn adalerch chi ch'é nasciüs chilò. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
04.10. - 10.10.
Informaziuns
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Avisc

Atualmenter
Audizions del conseier Luca Guglielmi
L conseier ladin Luca Guglielmi tol dant la jent de lunesc da les 9:15 te Comun de Mazin, da les 10:15 te Comun de Ciampedel, da les 11:15 te Comun de Cianacei; de vender da les 9:15 te Comun de Sèn Jan, da les 10:15 te Comun de Soraga e da les 11:15 te Comun de Moena.
Atualmënter
Orars dla Portina por l'assistënza y cura tl Raiun Soziosanitar a Picolin
La Portina por l'assistënza y cura, tl'alzada a tera, é davert 3 iadi al'edema: lönesc 14:00 – 16:00, mercui y jöbia 10:00 – 12:00, tel. 0474 586123 tratan chisc orars. Le team informëia sön i sorvisc, les poscibilités de sostëgn y alisiramënt, i aiüc esistënc, dërc y dovëis, le sostëgn finanziar y i.i. y dëida fá de vigni sort de domandes y d'atres pratiches burocratiches.
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach numer 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster–MIP
L'ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
I refuges del gust
Fin ai 6 de otober va inant la scomenzadiva »I rifugi del gusto« con 10 refuges de Fascia che perferesc da mesdì e da sera piac tipics en gran pèrt con alimenc a km 0, con prum douc a 13 euro o piat unich e douc a 20 euro. Da Fuciade a Bufaure, da Rodela a Gardecia e Vael fin sun Marmolèda. Info su www.fassa.com
Uni merdi y juebia
Ancuntedes Pinocchio per pitli
L VKE mët nce chëst ann inò a jì la ancuntedes Pinocchio per pitli da 0-3 ani acumpaniei da si umans, peresc,laves, nëinesc. Uni merdi dala 16:00 nchin la 18:00 y de juebia dala 9:30 nchin la 11:00 tl local »Matada« sun Plaza de Dlieja a Urtijëi, ntan dut l ann de scola.
Nchin ai 13.10.
Roba da fé damat a fin de bën
La grupa Gherdëina per l Perù chier roba da fé damat da vënder sun l marcià de Segra Sacun. Cun chël che n trajerà ite juderàn la jënt tl Perù. N possa dé ju la roba da: Lucy y Stefan Perathoner, str. Roma 32b, tel. 331 9396137; Helma y Andreas Walpoth, str. Purger 61, tel. 347 4057104; Valentine y Egon, str. Digon 18, tel. 338 2098697. Per nfurmazions: Sofia Stuflesser, tel. 331 4158478.
05.10.
Fradaa coi Mojos de la Bolivia
N grop de studenc e ensegnanc da S. Ignacio de Mojos, te la Bolivia, l'é te Fascia per na fradaa artistica con la Scola Ladina, ensema col miscio­narie gesuit trentin P. Fabio Garbari, da 30 egn te la Bolivia. Podon i cognoscer te na scontrèda averta a duc en sabeda ai 5 de otober te oratorie de Poza da les 20:30.
8.10/28.11.
Corsc de todesch a Sèn Jan
La Biblioteca de Comun de Sèn Jan endreza corsc de todesch: dai 8 ai 31 de otober per prinzipianc e dai 5 ai 28 de november de livel mesan, de mèrtesc e de jebia da les 20:00 a les 22:00, con ensegnant de mèrelenga. Cost 70 euro per i sentadins de Sèn Jan e 90 euro per i etres. Info e iscrizions a vigodifassa@biblio.infotn.it o al 0462 763062.
12.10.
Marcià Bio
A Urtijëi sun Plaza S. Antone, dala 8:30 ala 13:30. Paures bio dl Südtirol vënd si prudoc y nce la Lia per Natura y Usanzes pieta roba dëucia fata nstësc, pans ntegrei, dut fat cun prudoc bio y leprò café, vin y soft ciaut. La castanies pratedes ne mancerà y nce no l stont dal craut, ulache n possa se lascé mplenì si barijel, se njenië n barijel nuef o se lascé fé ju l craut da nosc esperc.
12.10.
Tizé cun lënia, ma drët
Ve mustron coche la va ntan na pitla desmustrazion sun l Marcià Bio a Urtijëi n sada che vën dala 10:00 y dala 11:00. L di dant iel nce dala 20:00 tl local di jëuni »Saut«n referat n chësc cont per co varenté la sanità, schivé fuech te ciamin y ntussiedes da monoxit de ciarbon. Cunlaurazion cun l Chemun de Urtijëi.
12.10.
Marcià per baraté roba da d'inviern per mutons
A S. Cristina tla sala te chemun, dala 14:00 nchin la 16:30. Metù a jì dal VKE Gherdëina.
14. y 15.10.
Marcià di libri adurvei
Coche da tradizion meterà la trëi biblioteches publiches de Gherdëina nce chëst ann a jì l marcià di libri de Segra Sacun a Urtijëi tla cësa di cungresc dan l ufize dla Lia dl Turism. L scumëncia n lunesc ai 14.10. dala 8:00 daduman y ie daviert nchin la 18:00 y n merdi ai 15.10. saràl daviert dala 8:00 nchin la 12:00 y dala 14:00 nchin la 18:00.
20.10.
Marcé de secunda man
L'Uniun di Ëi da Lungiarü organisëia n marcé de patüc de secunda man – da d'invern – por mituns y mitans, ai 20 d'otober dales 9:30 ales 12:00 te palestra da Lungiarü. Chi che á val' da vëne pó se prenoté cina ai 12 d'otober al nr. 340 3242376 (18:00 – 21:00) o al nr. 380 5145840 (9:00 – 12:00), ajache i posć é limitá.
19.10.
Regoeta fer veie te Fascia
En sabeda ai 19 de otober i volontadives di gropes miscionaries Freinademetz e Operazione Mato Grosso i passa a Vich, Poza, Pera, Soraga, Mazin, Ciampestrin e Fontanac a tor sù fer veie e metèi per didèr la miscions. Per i etres paìjes o tor sù roba grana chiamèr Pietro al 338 1125392 o Franco al 335 5956009.

Sozial

Atualmenter
5^ setemèna de l'acolienza
Va inant fin ai 6 de otober la 5^ edizion de la setemèna de l'azet endrezèda da Cnca del Trentin Sudtirol sul tem »Solitudini. Costruire legami, fare comunità« con na lingia de apuntamenc te duta la region. Program su www.setimanadellaccoglienza.it; contat: segreteria.taa@cnca.it, tel. 0461 239640.
Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de referiment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.
Atualmënter
Cuntribut reginuel per se seguré la pension
La Region Trentin-Südtirol dà n cuntribut per curì, per fins dla pension, l tëmp che n ie stac a cësa per secudì cumëmbri de familia che ova de bujën de assistënza sciche nce per l tëmp che n ie stac a cësa pra i mutons. Per chël che à da n fé cun l ann 2018 muessa la dumanda unì mandeda ite telematicamënter nchin ai 31.10.2019 tl patronat ACLI-KVW.
Atualmënter
EEVE per l cuntribut provinziel per la families
Da setëmber inant pòssel unì fat dumanda per slungë l cuntribut provinziel per la families (Landesfamiliengeld/Landesgeld) per l 2020. Per fé chësc adròven l EEVE y chësc vën metù ju debant dal KVW. N cunsieia dé fé ora n terminn per tëmp y ëura, jan te internet sot a www.kvwservice.eu o cherdan su l 0471 941704.
04.10.
Deberieda: jita da d'autonn
Fajon la jita tla val de Puster deberieda cun la lia »Lichtung«. Se urton ncuei domesdì dala 13:15 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi. »Deberieda« ie na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres. Per nfurmazions tel. 0471 798015. (Respunsabla dla manifestazion: Nadia Grones).

Religion

05.10.
Mëssa di pitli
Duc i genitores cun mutans, mutons y popsc y sambën laves y nëinesc ie nviei de cuer ala S. Mëssa di pitli duman sada, dala 17:00 tla gran sala de calonia a Urtijëi. Sun vosc unì se ncunforta l Pluan Vijo y i genitores che mët a jì!
06.10
Benedisciun dl Orghe nü
La Cüra da La Ila inviëia en domënia, ai 6 d'otober (Segra dal Rosare), dales 8:30, ala benedisciun dl Orghe de dlijia nü. Dales 17:00 sarál spo le conzert de inaudaziun cun l'orghelist Franz Comploi.

Publizistica

9.–12.10.
Juesc de rujenedes
Leteratura, ert, mujiga, libri, teater ie l cuntenut dla manifestazions ntan i cater dis a Maran y a Verdins/Schenna. N mierculdi ai 9.10. dala 20:00 tl atelier Sabine Auer a Verdins iel Rut Bernardi che liej dant per ladin, Sara Pirri per talian y Oswald Waldner per tudësch y l sarà la giaurida dla mostra de Sara Welponer de Urtijëi. I autri dis saràl a Maran teatri, performances, letures y prejentazions. Cëla al program plu avisa sun la plata internet www.sprachspiele.it.
12.10.
I posć mistics te Südtirol
En sabeda ai 12 d'otober dales 20:00 vëgnel presenté te salf dles manifestaziuns da Corvara le liber »Mystische Orte in Südtirol«, scrit da Astrid Amico y Martin Ruepp. I auturs presentëia posć, trus y contrades che pëta fora na buna energia; ai cunta de mic y stories che roda incër chisc posć y spliga co che an reconësc posć mistics. Organisaziun: Consëi de Formaziun Corvara.

Referac

11.10.
Tizé cun lënia, ma drët
Ve mustron coche la va, n vënderdi che vën dala 20:00 tl local di jëuni »Saut« a Urtijëi sun Plaza S. Antone. Per varenté la sanità, schivé fuech te ciamin y ntussiedes da monoxit de ciarbon. L unirà nce fat na desmustrazion sun l Marcià Bio l di do ai 12.10. dala 10:00 y dala 11:00 sun la pitla Plaza de S. Antone. Metù a jì n cunlaurazion cun l Chemun de Urtijëi.
11.10.
Droga e internet
L'ACAT de Fascia endreza en vender ai 11 de otober da les 20:30 te Oratorie de Poza n enconter su la droga te l'epoca de internet con l Comandant di Carabinieres de Ciavaleis Enzo Molinari, l Marescial Luciano Osler, Maurizio Folghereiter de la sociazion San Patrignano de Trent e la testimonianza de na mère Carla Palloro.
15.10.
Baiun de demënza
La Portina por la cura y assistënza dla Val Badia inviëia döta la popolaziun interessada a na incuntada sön le tema dla demënza y co se comporté cun porsones che á chësta maratia. Referënta é Cinzia Siviero. An s'incunta en mertesc ai 15 de otober dales 18:00 ales 20:00, te Ciasa de Palsa a San Martin de Tor.
17.10.
Domisdé de informaziun sön le fond sanitar integratif por i dependënc publics
En jöbia ai 17.10. dales 15:00 mët a jí la Ciasa de Palsa na incuntada por i dependënc publics dla Val Badia cun le colaboradú dl fond sanitar Sanipro Michael Tappeiner. Invié é le personal dl'Amini­straziun Provinziala de Südtirol, di Comuns, dles Ciases de Palsa, dles Comunités Comprensoriales de Südtirol, dl'Aziënda Sanitara de Südtirol, dl Istitut por le fabriché alisiré de Südtirol, dl Ofize dl Turism da Balsan, dles Assoziaziuns di daturs de laur y dles organisaziuns sindacales de Südtirol.

Chino

Uni vënderdi
Sëires de chino te bibliotech
De vënderdi sëira iel l LiteraKino dala 20:30 tla Bibliotech San Durich a Urtijëi. L program plu avisa di films che unirà mustrei ie da udëi te bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.
04.10.
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 4 de otober da les 21:15 vegn moscià »Joker«. En sbanda ai 5 da les 20:45 »Dreaming of musical« spettacolo de la compagnia Des Etoiles per Lifeline Dolomites; en domenica ai 6 da les 17:30 »Il Re Leone« e da les 20:30 »Joker«. En jebia ai 10 da les 21:15 per »Il piacere del cinema« se podarà veder »Mio fratello ricorre i dinosauri«.
04.10/06.10.
Chino de Cianacei
A Cianacei insnet vender ai 4 de otober da les 21:15 se pel veder »Yesterday«, en sabeda ai 5 e en domenia ai 6 da les 17:00 »Shaun, vita da pecora: Farmageddon« e da les 21:15 »Yesterday«. En vender ai 11 da les 21:15 »Ad Astra«.

Temp Lede

Atualmënter
»Momënc ladins«
En chësc ann vëgnel pité a La Val cina ai 16.10. l'iniziativa »Momënc ladins«. Vigni edema vëgnel metü da jí deplö manifestaziuns liades al monn ladin: escurjiuns, ginastica por le jí a pe, curs de ladin, roda cun la e-bike y vijites ai artejans a Pidró. Le program cun dötes les informaziuns ciáfon sön www.altabadia.org
Atualmënter
»Line Dance«–invit a balé
An s'incunta vigni lönesc dales 14:30 ales 15:30 tl salf dles uniuns a La Val, dai 7 d'otober cina ai 9 de dezëmber. Informaziuns y iscriziuns pro la referënta Giovanna Moling al 338 1249472. Organisaziun: Consëi de Formaziun.
10.10.
Domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisdé d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le »Spieleverein Dinx«. An s'incunta en jöbia ai 10 de otober dales 15:00 ales 17:00, te biblioteca a La Ila.
11.10.
Amisc dles erbes s'incunta
En vëndres ai 11 d'otober dales 20:00, te biblioteca de Badia.
12.10.
Trix: per mutons y families
N sada che vën dala 14:00 nchin la 17:00 tl local »Matada« a Urtijëi sun Plaza de Dlieja. N domesdì da sté te familia fajan vel' blòt juech deberieda. Sibe per i mëndri che per i majeri iel na ucajion per passé n blòt domesdì cun la familia. I cumëmbri dla lia Trix sarà tlo per ve spieghé i juesc, de chëi che l n ie na gran vela.
12.10.
50 agn campionat Val Badia
Gran incuntada en sabeda ai 12 d'otober a San Martin de Tor. An s'incunta dales 16:00 pro le paiun dles mani­festaziuns por n pice renfrësch, por jí spo te dlijia ala mëssa zelebrada da siur Degan. Dedô gnarál, te salf de comun, ciaré zoruch ai bi tëmps da laota passá deboriada tl tëmp lëde y tl jüch al palé, cun cëna y intratignimënt musical. Al gnará damané n contribut por les spëises a chi che s'á anunzié.

Galaria retrac