Manifestazions atuales

Data

03 de auril 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 3 de auril
Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 04.04. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 06.04. ie la dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 28 y 29 de merz, ti cin' comuns dla Val Badia, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342 5181295.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 03.04. nchin n vënderdi ai 10.04. ie chëla de Santa Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giaurida 8.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 de aurí dales 19:00 al vëndres ai 10 de aurí ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Avisc
Atualmënter
La cunsulënza per families FABE va inant
L ufize de cunsulënza per families pieta inant si servisc, al mumënt nia tla sënta a Urtijëi tla streda Purger, ma per telefonn o nce skype. N possa se nunzië da lunesc nchin vënderdi (10:00-12:00), cherdan su l 379 1517349 o tres email a kontakt@familienberatung. Chësc servisc vën pità inant, iust ajache te chësta situazion particulera y strënta ite, iel saurì che l vënie su problems ti raporc danter persones.
Atualmënter
Spëises da tré ju dla chëutes
Acioche la somes per spëises particuleres posse inant unì trates ju tla detlarazion dla chëutes, muessa i paiamënc unii fai tres banca, cherta de credit o auter mesun da pudëi desmustré l paiamënt nce giut do, ora che per medejines tla apoteches y per prestazions de dutores te strutures sani­teres publiches y cunven­ziunedes.
Atualmenter
I contac de la Copratives de Fascia
La Copratives de Fascia ge porta a cèsa la proviandes ai sentadins sora i 65 egn, bèsta chiamèr chisc numeres de telefon. Coprativa de Moena: 0462 573142; Sèn Jan: 351 2073787; Ciampedel: 0462 750320 o 370 3514390; Cianacei: 0462 601114 int. 2; Dèlba: 0462 601239.
Atualmenter
Ve l porton a cèsa
N muie de firmes, boteighes, restoranc, pizerìes e peches de Fascia e Fiem se à metù la leta per la consegna de si prodoc a cèsa. Se pel aer duc i contac tel grop Facebook »Consegne a domicilio Fiemme e Fassa« endrezà da Silvia Rubini.
Atualmenter
La Crousc Checena porta fora la medejines
I volontadives de la Crousc Checena de Fascia é a la leta per ge portèr la medejines a la persones en carantena da Moena a Cianacei. Bèsta chiamèr l numer de telefon 333 6940354 o scriver na e-mail a consegnafarmacicri@gmail.com.
Atualmenter
I contac de CGF e di Comuns de Fascia
I ofizies di Comuns e del Comun general é seré al publich ma i seghita a portèr inant sia atività. Chi che à de besegn i pel tor apuntament per telefon o mail. Comun general 0462 764500,: segreteria@comungeneraldefascia.tn.it; Comun de Moena 0462 573141; Soraga 0462 768179; Sèn Jan 0462 764758; Mazin 0462 767138; Ciampedel 0462 750330; Cianacei 0462 605601.
Atualmenter
La Crousc Checena domana aiut
La Crousc Checena de Fascia à envià via na regoeta fondi per ge fèr front a l'emergenza Covid-19. I scioldi touc sù vegnarà duré per corir i cosć de la ativitèdes de chest temp. Se pel donèr sul cont: IT 80 F 08140 05726 000002159303 de la Cassa Rurala Dolomites de Fascia, Primier e Belun.
Atualmenter
Sostegn per la fe
Sul sit www.decanatodifassa.it se troa i materiai per la orazion personèla, te familia e coi bec per chest temp de careisema e carantena e i link per la messes e zelebrazions manèdes fora ogne dì sul canal YouTube de Parrocchia Val di Fassa, olache l'é ence la orazions de afidament de duta la val a Sènt'Ugèna e ai sènc patrons di paìjes de Fascia.
Atualmenter
I contac del Servije sozio-assistenzèil
I Servijes sozièi del Comun general de Fascia con i Comuns e la PAT à envià via l servije "Stà a cèsa, passe gé" per didèr fora chi sora i 75 egn che à de besegn de medejines, magnadiva o auter sostegn. Se pel chiamèr dal lunesc al vender, da les 9:00 a les 12:00 al numer 0462 764297, al 347 4877382 o manèr na e-mail a sociale@comungeneraldefascia.tn.it.
30.04.
Iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia
Le termo por les iscriziuns ala Scora de Musiga Val Badia por l'ann de scora 2020/2021 é gnü arlungé cina ai 30 d'aurí. I formulars é da ciafé te internet sot al sit internet www.musikschule.it – sot a »Scora de Musiga Val Badia«. Le formular é spo da mené por e-mail a musikschule.stern@schule.suedtirol.it

TELEVIJION

07.04
Mendret: Na tueda te n tëmp scur
Da les 20:50 ca. Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel
08.04
Oujes e reijes de l'autra Tèlia: Viac te l'Arbëria
Da les 20:50 ca. I arbëresh l'è na mendranza de lingaz che vif te n arcipelag lingui­stich de passa 50 paijes slarià fora te 7 regions de Sud Italia discendenc da 8 migrazions da l'Albania e Grecia tel jir de 3 centenees. Viac te l'Arbëria l'è n documentar che conta la storia de coche chesta mendranza è ruèda tel sud de la Tèlia e à tegnù su so rit grech-bizantin, si cultura e si lingaz. Program de Anna Mazzel
09.04
Biografies: Tresl Gruber la pasciun por le lingaz y l'ert
Da les 20:50 ca. Tresl Gruber é nasciüda a Urtijëi tl 1897 y ala é chersciüda sö a Santa Cristina sön le lüch da Ulët. Do avëi fat la scora elementara âra fat la scola d'ert a Urtijëi y á studié ert y architetöra a Bologna, Firenze y Aunejia. Ëra instëssa á insigné ert y storia dl'ert a Urtijëi, Sëlva, Balsan y Maran. Tresl Gruber ê dër na bona da dessigné y ara nes á lascé tröc dessëgns fac cun le raisplais o cun la tinta de china. Ara s'á ince de jö dër tröp cun le lingaz ladin, ara á scrit »Mi fibla« y »Ciofes ladins« por les prömes tlasses dla scora elementara y »La Rusneda de Gherdëina«, na gramatica ladina scrita deboriada cun le professur Ferruccio Minach da Maran. Tröc sü scric y poesies é gnüs publicá ti »Calënder de Gherdëina« y ti agn 70 êra jüda tl Brasil, olache ara á daurí na scora d'ert por mitans. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Fulvio de Martin Pinter, a cura de Anna Mazzel

RADIO

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
04.04
I jogn odüs da Paolo Crepet
Da les 19:05. N program de Giuliana Dejaco
06.04
In memoriam Edgar Moroder: n gran personaje dla Ladinian es à lascià
Da les 19:05. Prufessëur de scola auta n pension, studiëus de scienzes natureles, espert dl'etimologia di raions ladins, cunescidëur dla storia y cultura ladina y autëur de na gran cumpëida de libri y publicazions, l dr. Edgar Moroder fova cunesciù tla Ladinia y sëur'ora per si gran savëi y nteres. La pandemia de chisc tëmps nes l à tëut, ma l cuntribut che ël à dat al mond dla cultura ladina, resterà per for. N program de Leo Senoner
08.04
La Bolifa: Colores e pascion
Da les 19:05. Program de Cinzia Pistoia e Anna Mazzel
09.04
No te tomëi!
Da les 19:05. Chësc ó ester n program che nes condüsc pormez ala reflesciun sön ci che al sozed te chësc momënt. L'aisciöda dl ann 2020 restará tl record de düc. Te situaziuns de malsegurëza y de tëma, láscete sön Dî y ralegëiete te süa ressoreziun, deache la dërta liberté pëia ia dala Pasca. Program de Sara Frenner
Informaziuns plü menüdes sön i programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

Cursc

20.04.-25.05.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn danter mei y agost 2020. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8:00-16:00 dal lunesc al vënderdi; email: vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Autonn
Cursc de tudësch
I cursc de tudësch y l »Café dla rujenedes« nper tudësc, cun Franziska Gasser, metui a jì dala Cunsulta per la Ntegrazion Gherdëina, ie unic spënc a d'autonn. N fajerà al savëi canche i sarà avisa.

Galaria retrac