Manifestazions atuales speziales

Data

24 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 24 de messel
Liber »La Val«
Festa de presentaziun endoman sabeda ai 25 de messé 2020, dales 20:00
Le Comun da La Val inviëia ala presentaziun dl liber de paisc »La Val« en chësta sabeda, ai 25 de messé 2020, dales 20:00, tla localité Dlijia Vedla.
I auturs dla publicaziun nöia é Veronica Rubatscher, Alfred Tavella y Daria Valentin. Fora por la serada condüj l'Uniun Teater La Val y de plü grups musicai dl paisc.
La festa gnará tignida alaleria, porchël vëgn düc periá da se tó para val' da se senté ia por tera. En caje de bur tëmp sará la manifestaziun tl Salf Domëne Moling.

Boé slackline show
Le lech de Boé amesa i crëp dl grup dl Sela ti fajará da cornisc ala »Boé slackline show«, en domënia ai 26 de messé
N valgügn profescionisć dla slackline, anter chisc Nazareno Maracantoni, Roland Brida, Matthias Dilitz, Fabian Raffl, Gabriel Burger y le campiun mondial da vistlé cun na scoriada sön na waterline Benjamin Kofler da Tramin, mostrará n spetacul de ecuiliber sön n valgünes cordes trates sura le lech ia, sciöche ince sön na highline. La manifestaziun é dales 13:30 ales 15:00, y vëgn abelida da n grup musical. Por arjunje le lech de Boé mësson se fá na picia spazirada dala staziun a munt dl lift Boé sura Corvara. Dan la manifestaziun, plü avisa dales 11:00 inant, sarál pro la ütia Piz Boé Alpine Lounge n danmisdé cun n »Sky Aperitif« y intratignimënt musical cun DJ Christian Rot.

Na munt de emoziuns
Alpinisć conesciüs a livel internazional cuntará de sües esperiënzes tles munts. Pröm apuntamënt ai 27 de messé
Ince chësc isté vëgnel organisé tl'Alta Badia »Na munt de emoziuns«, la seria de referac cun i alpinisć y personaji liá ales munts. Le pröm apuntamënt vëgn tigní en lönesc ai 27 de messé dales 11:00 danmisdé pro la staziun a munt dl implant »La Crusc 1« a Badia. Al gnará tigní n spetacul teatral adöm cun Nicola Ciaffoni dal titul »I guardiani del Nanga«, cun test de Gioia Battista, sot la rejia de Stefano Scherini. Le lönesc ai 10 de agost podarán tó pert al'incuntada cun le sherpa Tenji y le mënacrëp Diego Zanesco, che cuntará dla vita y dles esperiënzes di sherpas tl Nepal. La serada vëgn metüda da jí tl salf dles manifestaziuns da San Ciascian dales 21:15. L'ultim apuntamënt é preodü tl salf dles manifestaziuns a Badia ai 31 de agost dales 21:15, cun l'alpinist Mario Vielmo. Al cuntará de sües arpizades y esperiënzes, olache al á arjunt bëgn dodesc dles catordesc pizes sura i 8.000 metri. I apuntamënc vëgn tignis por talian y tl respet dles regoles preodüdes.

»Shopping nights« a Corvara
Botëghes davertes ince da sëra, en lönesc ai 27 de messé a Corvara, olache al vëgn tigní la pröma »shopping night« de chësc isté
Te chësta ocajiun sarál de plü botëghes tl zënter da Corvara che tëgn davert ince do cëna, plü avisa dales 20:30 ales 22:30. I ghesć á insciö la poscibilité da se cumpré val' y spaziré fora por paisc ince da sëra. L'iniziativa cun les botëghes davertes ince do cëna gnará metüda da jí ciamó vigni lönesc d'agost, tres dala medema ora.
Al vëgn recordé che le zënter da Corvara gnará stlüt tratan l'isté al trafich motorisé: dai 20 de messé ai 31 de agost, vigni de dales 18:00 ales 22:30.

Vives Enrosadira
En jöbia ai 30 de messé vëgnel tigní n aperitif cun spezialités gastronomiches, ti pra dlungia la staziun a munt dl lift de Gherdenacia a La Ila
Dales 18:00 inant gnarál arjigné ca de vigni sort de spezialités da pert dl hotel La Majun, dl hotel Diana, dl restorant La Bercia y dl pech Gasser, acompagnades da n bun gote de vin de Südtirol y d'atres boandes da aperitif. Dl intratignimënt musical se crüzia le grup »Hondmade«. I partezipanc podará amiré deperpo le jí jö dl sorëdl y odëi sciöche les munts s'intënj de corú cöce. L'implant portamunt de Gherdenacia sará davert plü di, por che i partezipanc pois jí sö y jö impara. Por tó pert al aperitif pón se scrí ite ti ofizi turistics dl'Alta Badia al prisc de 36,00€. La manifestaziun gnará tignida tl respet dles regoles preodüdes. Sce al ess da ester bur' tëmp, vëgn la manifestaziun sburlada al vëndres 31 de messé. La manifestaziun é gnüda reconesciüda sciöche »Going green event«, n evënt olache an ciara da ti dé ince na gran importanza ala sostenibilité y al'ecologia.