Manifestazions atuales speziales

Data

07 de jené 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 07 de jené
Doi garejedes de slalom strënt LandesCup Grand Prix te Val
L Schi Club Gherdëina mët a jì duman sada ai 8 de jené y doduman dumënia ai 9 de jené doi garejedes de slalom strënt de LandesCup te Val sun l purtoi Cir
N sada muev la categuria di mutons y dla mutans di ani 2008 y 2009 y n dumënia i aliefs nasciui tl 2006 y 2007.
Tramedoi dis scumëncen dala 09:30 cun la prima manche y dala 12:00 cun la segonda.
La premiazion sarà ntëur la 14:00 japé dl purtoi te Val.
L Schi Club Gherdëina Ve nvieia a unì a ti cialé ai pitli campions y ala pitla campiunësses dl daunì.

Alpaca y ert
La grupa Gherdëina per l Perù mët a jì na mostra de sbetri dl Perù. L ie na mostra a fin de bën, cun giaurida n sada ai 08.01. dala 20:00 tla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi
Truepa ëiles y jëunes dl Perù se stënta a se tré l viver y ne à nia assé da ti dé da maië a si families. N valgunes possa lauré tla berstotes dla Operazione Mato Grosso, ulache les fej sbetri y d'autra roba de lana d'alpaca. Tres chësc lëur pòsseles se tré ite n pitl davani per se cumpré chël che les à l plu de bujën. N valguni di lëures che les à fat ie da udëi tl Circolo – Lia Mostra d'Ert. Cumpran n si prudot fat a man, cun gran amor y dedizion, pòssen sustenì chësta ëiles y jëunes.
La giaurida dla mostra ie duman sada dala 20:00 y la resterà davierta nchin ai 23.01.2022 uni di dala 9:30-12:00 y 15:00-19:00, de vënderdi y sada nce dala 20:00-22:00.