Manifestazions atuales

Data

06 de messel 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 06 de messel
Religion
Preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia i geniturs che á möt da batié, pérs che aspeta, toc y totes ala preparaziun dl Bato, che vëgn tignida indoman sabeda ai 7 de messé dales 15:00 ales 17:00 te salf de calonia a Corvara. Prenotaziuns al nr. 0471/849372.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les h. 16:00 a les 18:00 te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan per endrez del Comun general de Fascia vegn metù a jir n portel de referiment sozièl avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per aer informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com

Sport
A Moena rua la Forentina
Doman, sabeda ai 7 de messèl, a Moena rua l'AC Fiorentina de mister Stefano Pioli; fin ai 22 de messèl se podarà veder si jiadores se arcedèr sul ciamp de balon Benatti da les 10 a les 12 e da les 17 a les 19.
Turnoi de juech al palé sun pitl ciamp
Ai 13. y 14.7. vëniel metù a jì a Stanecia per l 25ejim iede chësc turnoi cun 32 scuadres. Nce per l'ëiles iel n turnoi. L ie n pest de scioldi per la scuadra che vënc y nce per l jugadëur che vënc n sada a tré i penalties. Da se scrì ite iel da Martin Mahlknecht, tel. 328 5794648, email martinmahlknecht@hotmail.de, www.asvsteinegg.org.
Karl Unterkircher Award
N sada ai 14.7. dala 21.00 tla cësa de cultura de Sëlva. Uni doi ani vëniel sëurandat chësc pest n lecort dl alpinist de Sëlva y per uneré arpizadëures dl'Europa che à fat vies scialdi ries. Numinei per l pest da chëst ann ie Simone Moro, Ali Sadpara y Alex Txikon jic d'inviern sun l Nanga Parbat; Ines Papert y Luka Lindič, arpizeda tla dlacia sun l Kyzyl Asker tl Kirgisistan; Simon Gietl y Marcel Schenk prima arpizeda sun crëp y dlacia dl Pizzo Badile tla Svizra.
Pradel Cup - Torné de nöt
En sabeda ai 14 de messé dales 18:00 inant vëgnel tigní a San Martin de Tor le torné de calceto de nöt "Pradel Cup". An soga de 4+1. Prenotaziuns anter i 10 de messé pro jognsanmartin@gmail.com o al 349/4501920 (Iris). Da paié él 100,00€ a grup. Pröm pest é de 500,00€. Al gnará fistidié por spëisa, boanda y de buna musiga.

Avisc
Seres d'istà a Poza en recort de Tita Piaz
Per i 70 egn da la mort de Tita Piaz, l Comitat Manifestazion de Poza ge dedica a l'alpinist na lingia de seres, semper de lunesc ló dal Comun de Sèn Jan, te piaz o te sala del Consei, da les 9 da sera. En lunesc ai 9 de messèl la giornalista Virna Pierobon rejonarà con la Schieratoles de Ampez.
Aperitif al Museo
Per dut istà de lunesc h. 17.00 te Museo Ladin con Fondazion Dolomites Unesco sarà na cercia de cultura su la Dolomites con esperc e con filmac de Pietro Badaloni e na cercia de vin e formai sporc da Enoteca Valentini de Cianacei e Mèlga de Fascia. Ai 9 de messèl con l'antropologh Cesare Poppi.
Giaurida dl Zënter de Prim Aiut de Gherdëina
Ncuei vënderdi ai 6.7. dala 18.00 a Soplajes, S. Cristina, saràl la giaurida ufiziela cun la prejënza dla autoriteies y la benedescion da pert de Sn. Pluan. Dopro puderàn jì a ti cialé ala strutura nueva. L sunerà la Böhmische de S. Cristina.
Incuntada y matinée dla SVP dl Comun de Corvara
En domënia ai 8 de messé dales 9:30 ales 13:00, tla ostaria Fontana a Corvara. An podará ince paié ite la cuota y sté adöm.
Oraries del Museo Ladin de Fascia
La senta zentrèla del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.00-19.00. De jebia da les 10.00 l'é la vijita vidèda compagné dai esperc, l'é benfat prenotèr al 0462.760182.
Udiënza dla defensuria zivica
La defensuria zivica Gabriele Morandell o süa colaboradëssa Verena Crazzolara tëgn udiënza en vëndres ai 13 de messé dales 14:30 ales 16:00, te ciasa de Comun a San Martin. Informaziuns y prenotaziuns al 0471/946020.
Ispirazions d'istà col cardinal De Donatis
En domenia ai 8 de messèl per la rassegna "Ispirazions d'istà" 2018 te gejia de Cianacei da les 21.00 l cardinal Angelo De Donatis rejona de "I sènc de l'usc apede" e l prejenta l'esortazion apostolica Gaudete et Exsultate de Papa Francesch.
Vijites a la Sezions del Museo: l Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia é avert duc i dis h. 8.30-12.30 e 15.30-19.00. De mèrtesc e de jebia h. 10 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462.764076.
Vijites a la Sezions del Museo: l Segat
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de mèrtesc, jebia e sabeda h. 10-12 e de lunesc, mercol e vender 15-19. De vender h. 10 vijita vidèda con prenotazion per les 19 del dì dant te Museo Ladin al 0462.760182.
Vijites a la Sia e al Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa e l Molin de Pezol a Pera é averc duc i dis fora che de domenia h. 10-12 e 15-19. Te Molin l'é ence vijites vidèdes de lunesc e mercol h. 10 e de jebia e vender h. 17.30.
Vijites al Stont a Ciampedel
A Ciampedel l'é avert l Stont, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17 a les 19 e de jebia ence da les 9 a les 11 da sera. Ogne mercol da les 10 da doman l'é la vijita vidèda: ge vel se inscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462.760182, per les 19.00 de la sera dant.
A Vich scontrèda su l'energìa tachyonica
En vender ai 13 de messèl da les 21.00 te Ciasa de Comun a Vich la kinesiologa naturopata Laura Piro envìa a la scontrèda su l'energìa tachyonica, per descorir l'energìa de l'inteligenza Cosmica al servije del benesser.
Museo de la Vera sun Fedaa
L Museo de la Vera de Andrea De Bernardin sun Fedaa é avert chest istà duc i dis, fora che de mèrtesc, con orarie 10.00-12.30 e 14.00-17.30.
Mostra su la Gran Vera a Someda
A Someda te tobià de la Nenola d'istà se pel veder i reperc troé su la linia del front su la crepes de Fascia. L'esposizion é averta de mercol h. 10.00-12.30 e de vender h. 17.00-19.00. Per la vijitèr te etres oraries l'é da chiamèr l numer 334.8222082.
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.30-19.00 e de mercol ence h. 21.00-23.00. De mercol da les 17.00 l'é la vijita vidèda: ge vel se prenotèr al 346.2415776.

Trasmiscions TV y Radio
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Merdi 10 de lugio - JMMJ- Joegn de mendranza e musega jazz
L festival de musega JMMJ porta chest'istà te Fascia ence 4 gropes de joegn musizisc de mendranzes linguistiches che à cernù l jazz desche teren de confront comun. En rejonon co l'ideator e diretor artistich Enrico Tommasini. Moderazion de Anna Mazzel.
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi 6 de lugio - L bòt tl cë!
Trasmiscion de Alex Runggaldier.
Sada 7 de lugio - Se vëne bun
Program de Giuliana Dejaco.
Dumënia 8 de lugio - Se racumandé a Idie, ala Madona y ai Sanc
La religion ova na gran mpurtanza tla vita da uni di de nosc antenac; prië priova duc, te cësa, stala, sun ciamp y canche n fova de viac. Per mëter man n bon di de lëur dijoven vel' urazion y da sëira univel rengrazià cun vel' padernoster. Do cëina univel dit te truepa cëses nce la curona. L argumënt da nsnuet che nes vën presentà da Marta Senoner de Sëlva ie l se racumandé a Idie, ala Madona y ai Sanc. Program de Georg Mussner.
Lunesc 9 de lugio - Toponomastica Sëlva (sesta pert)
Program de Leo Senoner.
Mierculdi 11 de lugio - Raides e curiositèdes: Maran
Tel raion de Südtirol tropes é i melaures da descorir, te chest program adum con Claudia Conta jiron a Maran per cognoscer mìngol de storia de chesta zità con si gejia de Sen Nicolò, l troi Tappeiner e l vidor de Trauttmannsdorff. Apede a chest uzaron fora vèlch curiosità e vèlch personaje de nonzech che é stat alò desche l dotor Tappeiner e la prinzessa Sissi. Program de Anna Mazzel.
Juebia 12 de lugio - "Il barbiere di Siviglia"
Program de Esther Videsott.
TELEVIJION
Merdi 10 de lugio dala 20:50 - Sport Ladin – mensil de sport tles valades ladines
Program de Diego Clara, regia y produziun de Zak Multimedia, a cura de Leo Senoner.
Mierculdi 11 de lugio dala 20:50 - Natura y ambient – Les gran scincundes de nüsc pici urc
Al tleca n pice toch de tera, por podëi se arjigné n bel urt y trá sö verzöres, ortam, mo ince ciüfs y erbes da saú y da medejina. La pasciun por l'urt vëgn nia dainré dada inant dai geniturs ai mituns. Chisc crësc sö cun na maiù consapevolëza y ligrëza por la natöra, che tröc mantëgn por döta la vita. Mo nia ma por le patüc bun y sann se fejon l'urt. Ince l'edl ó süa pert. Insciö é tröc urc ince de piceres operes d'ert, al ti vëgn metü averda ai particolars, ales composiziuns y ai corusc, por che ince la jënt che passa pois se gode la belëza de chisc pici ciantuns de natöra. Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel.
Juebia 12 de lugio dala 20:50 - Spëisa Ladina – Grosti da patac
Program de Zak Mairhofer y Stefan Ghedina cun le conzet de Concetta Bonaldi, a cura de Anna Mazzel.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Mujiga
Sun Col Margherita l'Èlba de la Dolomites
En sabeda ai 14 de messèl da les 6 da doman sun Col Margherita per "l'Èlba de la Dolomites" se pel scutèr Maria Pia De Vito & Ensemble Burnogualà, na polifonia de lengac e sons per n viac tel temp e tel spazie.
"AErre Pojekt" y Madax
Ncuei vënderdi ai 6.7. dala 21.00 sun Plaza Nives te Sëlva, cunzert de prejentazion dl CD "ON" di AErre Project cun Alex Refatti y dl CD "Individuum" di Madax. Da bur' tëmp vëniel fat l cunzert sun Plaza de Chemun.
Südtirol Jazz Festival sal Comici
N dumënia ai 8.7. dala 14.00 inant sa la utia Comici te Sëlva saràl da audì i Dolobeats by Pauli Lyytinen. Chëst ann rundeniràl sot ai parëies de Saslonch i sonns de sies percuscionisć/tes dla Scandinavia y Austria. La mujiga ie unida scrita dal saxofonist Pauli Lyytinen y l sëul strumënt melodich (synthesizer) unirà sunà da Andreas Stensland Løwe.
Cunzert dla Mujiga da Bula
N mierculdi ai 11.7. dala 21.00 sa Bula.
Cunzert dla Mujia de Sëlva
N juebia ai 12.7. dala 21.00 sun plaza de chemun te Sëlva.
Cunzert de mujiga tlassica cun aperitif
N dumënia ai 15.7. dala 16.00 sa Bula tl Urerhof. Do n aperitif bon frësch puderàn scuté su tl verzon dala rojules la cianties de Brigitte Canins acumpanieda da Gertrud Chiochetti cun la erpa.
La Ila: conzert sön le Tru di Artisć
En lönesc ai 9 de messé dales 21:15 inant vëgnel metü da jí n conzert do le Tru di Artisć. Al sará da aldí le grup "Unknown Brass Quintett". Pian ia dala fraziun de Altin, röion do 5 menüc a pe pro l'opera olache al vëgn tigní le conzert. Sce al é bur' tëmp, vëgnel tigní te Ciasa dla Cultura a La Ila.
Panorama Music sun Pian di Fiacons
En domenia ai 8 de messèl h. 12 sun Pian di Fiacons se podarà scutèr la cianties de l'autor furlan Loris Vescovo compagnà da la ciantarina Caia Grimaz. Se fossa burt temp l conzert sarà te refuge. En domenia ai 15 de messèl h. 21.00 te Navalge a Oena per JMMJ gran conzert con i catalegn Sant Andreu Jazz Band.

Mostres y Ert
"Selvaggio Blu" mostra de fotografies
N sada ai 14.7. dala 11 danmesdì tl café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma, saràl la giaurida dla mostra de fotografies de Engl Colcuc, fates ntan na jita de plu dis tla natura salvera dla Sardegna ju per la rives dlongia l mer. La mostra ie da udëi dal lunesc ala sada, dala 10.00 nchin la 19.00.
"Montamez" de Markus Delago
Sun Furnes a Urtijëi. Mostra alalergia da udëi nchin ai 30 de agost.
Mostra de Adolf Vallazza
Nchin ai 23.9. iel da udëi a Cles tl Palazzo Assessorile na mostra dl artista de Gherdëina dal titul "na storia scrita tl lën". Tla sales dl palaz iel da udëi lëures de scultura, ma nce schizes y dessënies, danter l auter nce n pitl film/ntervista cun l artista, tëut su per chësta ucajion. La mostra ie da pudëi vijité de lunesc 14.30-18.30, da merdi nchin dumënia 10.00-12.30 y 14.30-18.30, de lugio y agost nce sada y dumënia sëira 20.00-22.00.
6. Bienela Gherdëina
I lëures d'ert ie da udëi tl raion da jì a pe de Urtijëi, tla sala dla Lia Mostra d'Ert, dan l tunel La Curta, sun Col de Flam, Hotel Ladinia, Museum de Gherdëina. La sala dla Lia Mostra d'Ert y l Hotel Ladinia ie davierc uni di dala 10.00-12.30 y 15.00-19.30. Uni juebia vëniel fat vijites menedes ala mostra (debant), n se urta dala 16.30 tla sala dla Lia Mostra d'Ert y l ie da se nunzië danora tla Lia dl Turism de Urtijëi.
ArcheoPhonica
Tla sala Gisela Moroder tla Cësa de Paussa a Urtijëi iel na mostra dla storia dl svilup dla registrazion acustica. L ie nce da udëi un di plu vedli njins ora dl Phonogrammarchiv de Viena y da audì registrazions de ujes fates ti prim ani dl 1900 te Gherdëina. La mostra vën cureda da Francesco Gigliotti y ie da udëi nchin ai 21.7..

Chino y Films
Chino per mutons
N juebia ai 12.7. dala 17.00 nchin la 18.30 tla Bibliotech S. Durich a Urtijëi uniràl mustrà n film tla rujeneda tudëscia. Ntan i mënsc de lugio y agost uniràl mustrà uni juebia n film adatà per mutons, l program plu avisa di film che unirà mustrei ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pra.
Al chino de Tieser
Al Chino de Tieser en sabeda ai 7 e en domenia ai 8 de messèl da les 21.15 se pel veder "Ogni giorno".
En lunesc ai 9 h 21.00 vegn moscià n film de Trent Filmfestival 365; en mèrtesc ai 10 h. 21.15 "Jurassic world 2"; en jebia ai 12 e en vender ai 13 h. 17.30 "Show dogs". Info: www.cinematesero.com
Al chino de Pardac
Al Chino de Pardac en sabeda ai 7 (3D) en domenia ai 8 e en lunesc ai 9 de messèl (2D) da les 21.15 se pel veder "Solo - a Star Wars Story". En mèrtesc ai 10 e en mercol ai 11 h. 21.15 "La truffa del secolo"; en jebia ai 12 e en vender ai 13 h. 21.15 "Toglimi un dubbio". Info: Facebook Cinema di Predazzo.
Chino a La Ila: "Coco"
En mertesc ai 10 de messé dales 21.00 vëgnel mostré tla Ciasa de Cultura a La Ila le film d'animaziun por mituns "Coco". L'entrada é a paiamënt.

Temp lede
Trix, sëira de juesc da mëisa per jëuni
Ncuei vënderdi ai 6.7. dala 20.30 nchin la 24.00 tla sala di jëuni "Saut" a Urtijëi sun Plaza S. Antone. La sëira de juesc da mëisa ie per duc chëi che à ueia de se devertì n cumpania fajan vel' juech, che unirà nce cunsià y spiegà dai cumëmbri dla grupa Trix.
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
N vënderdi 6. y ai 13.7. dala 20.30 a S. Cristina tl raion da jì a pe dan l hotel Post, saràl Mago Bryan che fajerà d'uni sort de striunëc per pitli y granc.
Tl "Saut" a cialé la partides di mundiei
L local di jëuni "Saut" a Urtijëi, cësa di jëuni, ert y cultura, sun Plaza S. Antone, nvieia duc i apasciunei dl juech al palé a unì a cialé la partides di campiunac dl mond sun gran tëila, dala 8 da sëira, dai 30 de juni inant.
Sëira per mutons, cun juesc y devertimënt
Uni lunesc te Sëlva tl raion da jì a pe, dala 20.30 ala 22.30, nchin ala fin d'agost. Juesc y devertimënt per granc y pitli: purvé ora lëures de artejanat, fé n pitl hotel per nsec, mëujer la vacia, codles de jiefa y palons suflei su che giapa d'uni sort de formes, fé goi y striunëc cun Mago Bryan.
Cujiné sun plaza "Show cooking"
N merdi ai 10.7. dala 16.00 sun la Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi. Desmustrazion de cujiné cun l cuech chef Giancarlo Camisa dl Tubladel, ulache la va de mer contra montes. La ntreda ie liedia cun pitla cërcia dla derzedes cujinedes iló. Tres la sëira menerà Silvia Fontanive.
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì pe, uni merdi nchin ala fin de agost dala 19.30 nchin la 22.30. Artejans prejënta si mestier y cie che i fej a man y paures pieta si prudoc zidlei y fac n cësa. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif y uni ena uniràl prejentà n auter ert tradiziunel dl Südtirol.
Marcià de prudoc tipics
N mierculdi ai 11.7. dala 15.00 nchin la 22.00 sun Plaza Nives te Sëlva, marcià de artejanat y de prudoc tipics. Dala 20.30 saràl la grupa de Bal populer de Sëlva y S. Cristina che lascerà udëi n valgun bai.
Defileda da noza cun l guant dala gherdëina
N mierculdi ai 11.7. dala 20.30 a S. Cristina da Plaza de Chemun demez nchin tl zënter Iman, cun mujiga y spiegazion dla trohtes.
Calfosch: domisdé por mituns y fá pan
En mertesc ai 10 de messé dales 17:00 inant vëgnel tigní tl parch di tiers a Calfosch n domisdé por mituns adöm cun n clown, che mostrará de vigni sort de strinëc y pitará n gröm de devertimënc. Ciamó denant, dales 15:00 inant, gnarál mostré sciöche an fej da fá pan y sciöche an le cöj te n furn da zacan.
Jita cun lamas y alpacas
En mercui ai 11 de messé á pici y gragn la poscibilité da fá na jita cun n lama o alpaca. An pëia ia dal zënter da La Ila por rové cina al Lech da Sompunt. La jita pëia ia dales 10:00 danmisdé y ince dales 15:00. Prenotaziuns anter le de denant pro i ofizi turistics dl'Alta Badia.
La Ila: Jun a salté
Vigni mertesc é düc i apascioná dl salté inviá da s'incunté dales 18:00 dan l'ofize turistich da La Ila, por jí deboriada a salté fora por i trus che liëia l'Alta Badia. Informaziuns y prenotaziuns pro i ofizi turistics dl'Alta.
Domisdé cun la liënda dl'Aurona
Sö La Crusc a Badia sarál en mercui ai 11 de messé Simon Kostner che ti cunta a pici y gragn la liënda dl'Aurona. Ara se trata de öna dles liëndes ladines plü conesciüdes, liada a chëra dl rëgn de Fanes. L'apuntamënt é dales 14:00. Sce al ess da ester bur' tëmp, s'incunton tla Ütia Nagler.
I s'incuntun te biblioteca: a Calfosch, La Ila y Al Plan
Mitans y mituns é inviá a n domisdé te biblioteca, cun stories, pastelné y jüc. A Calfosch s'incunton en lönesc ai 9 de messé dales 15:00, a Badia en mertesc ai 10 de messé dales 15:00, a Al Plan en vëndres ai 13 de messé dales 15:00.
Domisde cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisdé d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx. An s'incunta en jöbia ai 12 de messé dales 15:00 ales 17:00, te biblioteca a La Ila.

Iadi, jites y escurscions
Escujiun sön le Hochsteiler
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 8 de messé na escurjiun sön le Hochsteiler, tla Val de Pfitsch. Ara é ria, cun n tëmp da jí de 7,5 ores y n deslivel söpert de 1.350 metri. Informaziuns pro Christoph Alfreider al 334/3360562.
Escurjiun sön le Schwarzenstein
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 15 de messé na escurjiun sön le Schwarzenstein. Ara é ria, cun n tëmp da jí de 10 ores y n deslivel söpert de 1.900 metri. Informaziuns pro Gerhard Rubatscher al 335/1050408.
Dui dis a fá la via ferata Rosengarten
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia da jí a fá ai 21 y 22 de messé la via Ferata Rosengarten. Ara é ria, cun n deslivel de 2.741 metri le pröm de y 3.004 metri le secundo de. Prenotaziuns 15 dis danfora pro Günther Dapoz al 339/6574349.
Sö por munt cun l'Uniun Maestri Ladins
L'UML inviëia ai 17 de messé da jí a se fá na roda tl raiun dla Tofana de Rozes. An s'abina dales 7:45 pro le Bar Manuela a La Ila, por jí deboriada sön Falzares. Infos y prenotaziuns anter i 13 de messé pro Ulrike Pedevilla al 349/5057584. La escurjiun é de 12 km cun n deslivel de 1.146 m. Ara é saurida por porsones ausades da jí.
Jita sun l dlacier Schalfkogel
N sada y dumënia ai 14. y 15.7. mët la Lia da Mont Gherdëina a jì na jita sun l dlacier. N furnea nchin a Obergurgl te Ötztal. Da iló péien su per l Gurgler Tal per ruvé pra la Langtalereckhütte a 2.430 m. L di do péien ite per l Gurgler Ferner per jì sun piza. Da se nuté su iel nchin ai 6.7. tla butëighes de for. Per nfurmazions cherdé su Philipp al 334 3338903.
Raida di mejes sa Sacun
For de mierculdi, dala 9.00-13.00, ntan i mënsc de lugio y agost. L Museum Gherdëina pieta na raida di mejes sa Sacun cun na ntroduzion sun la cuntreda culturela tl Museum Gherdëina y vijita dla dlieja da Sacun. Menedes vën la jites da Annemarie Höglinger (tudësch) y Isabella Penzo (talian). Da se scrì ite iel tl Museum Gherdëina nchin al di dant. Da paië ite iel 20 €.

Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn danter utober y dezëmber 2018. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 27.8. ai 1.10. uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778; assistënta sanitera 0471 794290.
Curs da soghé al palé por mituns dles elementares
La Uniun dl Sport Alta Badia mët da jí n curs da soghé al palé por mituns dles scores elementares, cun Ubi Valentini. Le pröm iade é en lönesc ai 16 de messé dales 15:00, pro le ciamp dal sport da La Ila. Indöt vëgnel fat 11 incuntades. Les iscriziuns vëgn tutes sö diretamënter pro la pröma incuntada. Informaziuns ciafon ince al 338/3462087

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 7.7. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 9.7. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 7 y 8 de messé, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Thomas Pfützenreuter, La Ila, str. Colz 75, tel. 392/8154318.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 6.7. nchin n vënderdi ai 13.7. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 6 de messé dales 19.00 al vëndres ai 13 de messé ales 19.00, é chëra da La Ila, tel. 0471/847152.

Referac
La prima registrazions audio per ladin
Ncuei vënderdi ai 6.7. dala 18.30 tla sala Gisela Moroder tla Cësa de Paussa a Urtijëi, pra la mostra Acheophonica, vëniel prejentà la prima registrazions audio tla rujenedes ladina, tëutes su te Gherdëina tl 1918. L se trata de n documënt scialdi rer, ulache n'ëila conta dla ferata, de n pez liet dant ora de na Bibia per ladin, vel' taialongia y d'autra pitla cuntedes.
Referat sön la meteorologia
Le fisich-meteorologh Thierry Robert Luciani dl zënter lovines da Reba tëgn n referat sön les previjiuns dl tëmp tles Dolomites, incö vëndres ai 6 de messé dales 21:15, tl salf dles manifestaziuns da Corvara.

Festes
Doi dis de festa cun la Mujiga de Santa Cristina
Ai 21. y 22.7. segra de S. Cristina cun truepa de bela mujiga. N sada sëira suneràl la Böhmische de S. Cristina y i Pamstiddn Kings. Dopro DJ y party te tenda. N dumënia defileda dla trohtes, cun l cor y la Mujiga de Ciastel. Da mesdì inant suneràl i "6 Kraxn", Mattia Demetz cun l'armonica y la "Holzfrei Böhmische". L sarà na ola dla fertuna cun de biëi pesć y da maië y da bever ne manceràl sambën ënghe nia.

Galaria retrac