Manifestazions atuales

Data

03 de agost 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 3 de agost
Iadi, jites y escurscions
Escurjiun sön la Wilde Kreuzspitze
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia mët da jí en domënia ai 5 d'agost na escurjiun sön la Wilde Kreuzspitze (3.130 metri). Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de za. 6 ores y n deslivel de 1.300 metri. Informaziuns pro Hartmann Frontull al 345/7274593.
Cun la roda sön le Klammljoch-Stallersattel
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia da jí cun la roda sön le Klammljoch-Stallersattel. Al é na pedalada ria. Informaziuns ciafon pro Mike Trebo al 346/1515010.
Ena paleontlogica
Da lunesc ai 6.8. nchin juebia ai 9.8. mët l Museum Gherdëina a jì na ena paleontologica per mutons danter 11 y 15 ani cun workshop y jita. Da se scrì ite iel pra l Museum Gherdëina.
Escurjiun de dui dis sön le Habicht
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia ai 18 y 19 d'agost na escurjiun de dui dis sön le Habicht (3.277 metri). Ara é ria: le 1. de ván 3 ores cun n deslivel de 1.100 metri söpert, le 2. de ván 5 ores cun n deslivel de 900 metri söpert. Informaziuns ciafon pro Gerhard Rubatscher al 335/1050408.
I mulins da Bula
Uni merdi dala 14.30 se ùrten sa Mesavia, sa Bula per jì a ti cialé ai Mulins da Bula derturei su a na maniera che n possa udëi mo al didancuei coche i majenova zacan. Dopro pòssen mo jì a ti cialé al verzon dla rojules dl Uhrerhof. L ie da se lascé nudé su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 799600.
Raida di mejes sa Sacun
For de mierculdi, dala 9.00-13.00, ntan i mënsc de lugio y agost. L Museum Gherdëina pieta na raida di mejes sa Sacun cun na ntroduzion ala cuntreda culturela tl Museum Gherdëina y vijita dla dlieja da Sacun. Menedes vën la jites da Annemarie Höglinger (tudësch) y Isabella Penzo (talian). Da se scrì ite iel tl Museum Gherdëina nchin al di dant. Da paië ite iel 20 €.
Jita geologica sun l Geotrail
Uni vënderdi nchin ala fin de agost vëniel pità na jita geologica sun l Geotrail sa Bula cun n paleontologh che dajerà stlarimënc n cont dla evoluzion dla tiera y la furmazion dla Dolomites, usservan la vëtes de crëp che ie tlo drët bën da udëi. N muev for a Urtijëi dala 14.00. L ie da se lascé nudé su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 799600.
Dal Jëuf dl Giau nchin a le Cinque Torri
La grupa "Nëus jon pa bel plan" dla Lia da Mont de Gherdëina mët a jì n dumënia ai 05.08 na traverseda dal Jëuf dl Giau nchin le Cinque Torri. La jita ie de trëi eura y mesa, ma saurida. Infos y iscrizions tla butëighes Blumen Inge a Urtijëi, Activ Sport a S. Cristina y Sport Bruno Rifesser te Sëlva.
Jita tla provinzia de Belun
La Lia da Mont Gherdëina mët a jì dai 17.8. nchin ai 19.8. na jita sa la Grupa dl Tamer y dl Spiz di Mezzodì tla provinzia de Belun. Per plu nfurmazions pudëis cherdé su Benno 338 7257909. N possa se lascé scrì su dai 6.8. nchin ai 10.8. tla butëighës dai ciofs Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser.
Jita te Ahrntal
La Lia da Mont Gherdëina mët a ji n dumënia ai 12.8. na jita sun l Klockerkarkopf te Ahrntal. L deslivel ie de zirca 1.400 metri suvier, da jì saràl zirca 7-8 ëura. L se trata de na jita mesamënter ria y longia. Pudëis ve lascé scrì su dai 6.8. nchin ai 10.8. tla butëighës dai ciofs Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser. Per infos pudëis cherdé sú: Philipp 334 3338903.

Sport
Abonamenc hockey Falcons
L'é avert la campagna de abonamenc per l campionat de hockey 2018/2019 di Fascia Falcons. L cost de l'abonament l'é de 150 euro con rebasc per pachec de abonamenc. Info: tel. 0462.602499, mail: info@fassafalcons.com.
Campionat de val de corsa sa mont
L campionat de val de corsa sa mont, endrezà da la Sociazion sportiva Atletica Fassa 08, l va inant con autra doi proes. La seconda la é en mercol ai 8 de aost a Poza te la garejèda "Anter le lum" e la terza en sabeda ai 8 de setember a Cianacei. Iscrizions su www.atleticafassa08.it
Gara de corsa "Torn del Vaiolet"
L Grop di Alpins da Vich endreza en mèrtesc ai 7 de aost la garejèda de corsa de net no competitiva "Torns del Vaiolet". Se ea via da Vich da les 9 da sera.
Grand Prix Trentino 2018 a Moena
Dai 9 ai 19 de aost jun Navalge l'é l tornoi de tennis Trofeo Cassa Rurala Dolomiti, de valuta per l Grand Prix Trentino 2018, resservà a jiadores de 3^ e 4^ categorìa e no classifiché, de ic e dopie. Enscinuazions inant les 3 domesdì de mèrtesc ai 7 de aost al 0462/574013 o tcmoena@gmail.com
Hockey camp te Sëlva
Nchin la 12.00 de duman sada ai 4.8. iel mesun se scrì ite pra l hockey camp dl HC Gherdëina te Sëlva. L camp sarà dai 6.8. nchin ai 11.8.. Infos pra Alessando Andriolo: 348 4692017 o andrlolox@gmail.com.

Referac
Usservé la stëiles
Uni mierculdi nchin ai 5.9. (ora dl'ena dla Gran Santa Maria) vàn sun Mont de Sëuc a ti cialé ala stëiles cun n hobby-astronom: n puderà usservé planëc y stëiles tres n telescop. N se urta dala 21.00 pra la stazion japé dla furnadoia de Mont de Sëuc. L ie da se lascé nuté su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600.
„Da Roma nchin te Sëlva"
N juebia ai 9.8. iel dala 18 inant tla Biblioteca Oswald v. Wolkenstein te Sëlva da audì vel' cunteda ora dl diare de Massimo Arrighi, tlamà „Da Roma nchin te Sëlva".
Stories de n migrant
La SKJ de Urtijëi mët a jì n vënderdi ai 3 de agost dala 20 inant na ancunteda tl local di jëuni SAUT cun Moses Otii, n migrant che conta de si ntraunides tla Republica dl'Africa Zentrela, ulache le ie bele da plu ani incà na viera zevila.
"Emoziuns sö alalt" cun Tom Ballard
L'alpinist Tom Ballard tëgn n referat sön sües spediziuns y aventöres da arpizé, en lönesc ai 6 d'agost dales 21:15, pro le paiun de Badia. Al cuntará de so proiet "Starlight and storm". Le referat é por talian.
Fossii y minerei tl Museum Gherdëina
Uni juebia ntan i mënsc de lugio y agost dala 16.00, cun i esperc y descuridëures dl Itiosaur de Secëda Meinhard Strobl y Johann Comploj vëniel fat na vijita meneda ala sezion di fossii y minerei cun na pert pratica. Dura za. 1 ëura. Per la vijita meneda iel da paië 2,5 € per granc, 5 € per families.

Sozial
Portel de referiment sozièl
Ogne mercol da les h. 16:00 a les 18:00 te strèda di Pré de Lejia a Sèn Jan per endrez del Comun general de Fascia vegn metù a jir n portel de referiment sozièl avert a duc e no a paament. Ge vel se prenotèr. Per aer informazions chiamèr l 370.3004296 o scriver a sportello.lerais@gmail.com

Avisc
Festa del douc a Ciampedel
En sabeda ai 4 de aost da les 18.00 inant e en domenia ai 5 dut l dì te Piaz de Ciampedel l Grop miscionarie endreza la Festa del douc per didèr i lurieranc schiavisé tel Pakistan.
I 50 troes più bie de la Dolomites
En vender ai 3 de aost da les 17.00 a Moena te la pìcola piaza de la Perles Alpines, "I 50 sentieri più belli delle Dolomiti", la percezion del paesaje da mont dal Renasciment al turism de massa e prejentazion di itineraries più bie a cura de Eugenio Cipriani.
Aperitif al Museo
Per dut istà de lunesc h. 17.00 te Museo Ladin cerces de cultura con esperc e cerces de vin e formai sporc da Enoteca Valentini de Cianacei e Mèlga de Fascia. Ai 6 de aost "Il fascino del sublime", enconter col giornalist e scritor Piero Badaloni a la descorida del raion dolomitich sorafora la spartijons teritorièles.
Aneta e Conturina: antepruma te Fuciada
En mercol ai 8 de aost da la does domesdì te Fuciada per endrez de la Sociazion Aurona vegn metù a jir na antepruma de la operes ladines "Conturina" e "Aneta" con l quartet Aurona. Conturina vegnarà portèda dant ai 25 de aost a l'Anfiteatro de Lavis e Aneta ai 15 de setember al Sociale de Trent.
L Museum Gherdëina daviert plu giut d'instà
Ntan i mënsc de lugio y agost ie l Museum a Urtijëi daviert dal lunesc ala sada dala 10.00 ala 18.00. L Museum pieta n cheder unich dl'arpejon culturela de nosc raion cun na culezion prijeda de minerei, fossii, reperc archeologics dl raion de Gherdëina y nce na culezion d'ert, de artejanant y de vedla chiena de Gherdëina a scumencé dal XVII centené.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 tla ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Avis por chi che ó fá l'ejam da Pëiapësc
La Uniun Pëiapësc de Badia lascia alsavëi che anter i 23 d'agost 2018 mëss i interessá ala pëscia presenté domanda da jí a fá l'ejam ala Provinzia - Ofize Ciacia y Pëscia. Por informaziuns y aiüt da fá la domanda él la Uniun Pëiapësc de Badia che se mët a desposiziun. Contaté Enrico Zona al 335/8398720 o Gilbert Irsara al 338/1807071.
Andrea Vitali a Cianacei
Insnet, vender ai 3 de aost da les 21.00 a Cianacei te sala del Consei de Comun, per endrez de la Biblioteca de Cianacei, l scritor Andrea Vitali prejenta sie liber "Nome d'arte Doris Brilli".
Ispirazions d'istà rejona de eutanasia
En mercol ai 8 de aost da les 21.00 a Mazin tel PalaDolomites "L'Interruzione delle cure nei pazienti incapaci", confront anter Francesco d'Agostino ordenèr de Filosofìa del Derit e don Renzo Pegoraro, dozent de Bioetica su la senestra costion de l'interuzion de la cures ai malé terminai.
Don Marco Pozza a Moena
En jebia ai 9 de aost da les 21.00 a Moena tel teater Navalge per "Ispirazions d'istà" don Marco Pozza, capelan de la prejon de maor segureza de Pèdua, porta dant n aprofondiment su la envocazions de la orazion più de segnificat per i cristiegn, l Père Nosc, argoment ence del program de don Marco sun TV2000.
Ispirazions d'istà a Poza
Ai 5 de aost da les 21.00 a Poza te Cèsa de Comun: "La grande bellezza: fare bene! Design, artigianato, cultura e solidarietà", dialoghes col teritorie de Alessandro De Lisi, stories de suzess spirituèl e artistich te la Tèlia de provinzia. L'ejempie de Operazione Mato Grosso.
Liber de Attilio Dantone sul Nepal
En mèrtesc ai 7 de aost da les 21.00 a Cianacei te Piaz Marconi o te sala del Consei de Comun Attilio Dantone da Dèlba prejenta sie liber "Le farfalle impazzite", diarie de sie viac tel Nepal ti dis dramatiches del teremot.
A Poza scontrèda con Piero Badaloni
Per i 70 egn da la mort de Tita Piaz, l Comitat Manifestazion de Poza endreza na lingia de scontrèdes su l'alpinism de lunesc da les 21.00 te sala del Consei del Comun de Sèn Jan. Ai 6 de aost l'é en program la scontrèda con l giornalist e regist Piero Badaloni.

Mujiga
Conzert de orghegn e oujes te gejia
Ai 19 de aost da les 9 da sera te gejia de Sèn Vile a Moena conzert de orghegn e oujes dedicà a SS. Maria Assunta con cianties classiches e de la tradizion. Sona i organisć de nonzech internazionèl Alex Gai e Ai Yoshida e cianta i soprans Marion Pernter e Angela Chiocchetti.
Open air a La Ila
Incö vëndres ai 3 d'agost dales 21:15 vëgnel tigní tl parch dlungia la scora de schi da La Ila n conzert open air cun le grup "Discoinferno". Bele dales 18:00 inant vëgnel dé fora da mangé y da bëre.
Conzert sacral te dlijia de Badia
Indoman sabeda ai 4 d'agost dales 21:15 sona te dlijia de Badia la sopranista Raffaella Benori y l'organist Sergio de Pieri.
Conzert sö alalt
Tl'Alta Badia vëgnel tigní dui apuntamënc dla "Tournée des refuges". N grup de musizisć jará a pe cina pro ütia y s'archita sön tru a soné y cianté te deplü lingac. Dales 20:00 tëgni spo conzert pro la ütia. Le pröm apuntamënt é indoman sabeda ai 4 d'agost pro la ütia Pralongiá, y la domënia ai 5 d'agost pro la ütia Scotoni a San Ciascian.
Cianté y soné fora por les üties
Le cor "Monti del Sole" da Belun sará da aldí en domënia ai 5 d'agost dales 13:30 inant pro la ütia Scotoni a San Ciascian.
Conzert sacral a San Martin
Le Cor de Dlijia da San Martin de Tor, sot la direziun de Rosamunde Videsott, inviëia dër bel a n conzert sacral, che gnará tigní en domënia ai 12 d'agost dales 21:00, tla dlijia da San Martin. Le Cor gnará acompagné al orghe de dlijia da Iarone Chizzali.
Cor Enrosadira sun Ciampedìe
En domenia ai 5 de aost per Panorama Music Festival da les 12.00 sun Ciampedìe l'é l conzert del Cor Enrosadira, sot la vida de la maestra Barbara Pedrotti. Se fossa burt temp l conzert sarà tel pavion manifestazions de Vich da les 14.30.
JMMJ: Mâldalsabida sun Bufaure
En jebia ai 8 de aost da les 12.00 a Poza sun Bufaure musega dal Friul con Mâldalsabida, per la rassegna "Joegn, Mendranzes e Musega jazz" de Panorama Music Festival de Fascia en colaborazion con la sociazion La Grenz. Se fossa burt temp l conzert sarà al tendon de la manifestazions de Poza da les 14.30.
Grant Lee Phillips sun Cianvere
En mèrtesc ai 7 de aost da les 12.00 a Moena sun Cianvere te la rassegna I Sons de la Dolomites se podarà scutèr Grant Lee Phillips, ciantautor refinà, che anter ensomech e poesìa, fèsc descorir la neva via de la cianzon americhèna. Se fossa burt l conzert sarà a Ciavaleis tel Palafiem da les 17.30.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
N juebia ai 9.8 iel sun Plaza de Chemun te Sëlva da scuté su n cunzert dla Mujiga de Sëlva.
Cunzert tl tunel dla ferata
N mierculdi ai 8.8. dala 21.00 saràl tl tunel dla ferata a S. Cristina n cunzert dl "Blechbläser Ensemble Unkown Brass", cun proiezion dias dl fotograf de natura Sepp Hackhofer.
Note di Notte
Vender 10 de agosto da le 20.30 al Ciastel de Andrac sera de mujiga metuda auna dai archeologi musizisti de la associazion "Trame di Storia".

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 4.8. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 6.8 ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 4 y 5 d'agost, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474/523315 o 333/1380852. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Letterio Taormina, La Ila Boscdaplan 101, tel. 375/6261774.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 3.8 nchin n vënderdi ai 10.8. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 3 d'agost dales 19:00 al vëndres ai 10 d'agost ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471/847152.

Religion
Pelegrinaje a Medjugorje
Dai 29 de setëmber ai 3 d'otober 2018. Por informaziuns y prenotaziuns pón contaté Cristine y Konrad da La Val al nr. 0471/843077 o 344/2726701.

Temp lede
Festa di joluns (aquiloni)
En domënia ai 5 d'agost dales 15:00 inant vëgnel tigní tl ciamp dal sport da Corvara la festa di joluns. An pó imparé da mëte adöm n jolun y sciöche an fej da le fá joré. Les iscriziuns vëgn tutes sö söl post, dales 14:00 inant.
Alta Badia: Sommelier te ütia
En vëndres ai 10 d'agost dales 14:30 pón tó pert al proscim apuntamënt dla iniziativa "Sommelier te ütia", dedicada ai vins de Südtirol. En chësc iade pón ciarcé vins adöm cun n sommelier tla ütia Pralongiá. Prenotaziuns pro un di ofizi turistics dl'Alta Badia.
Spazierada a San Ciascian cun le grup "Atmosfera"
En jöbia ai 9 d'agost dales 15:30 s'incunton tl Bar Saré a San Ciascian, por spaziré adöm sön le "Tru de meditaziun", cun Irina Tavella y Barbara Rungger. La incuntada vëgn fata ince sce al ess da plovëi; tolesse para na ambrela y guant aladô. Al ne vá nia debojëgn da se prenoté. Informaziuns plü menüdes pro Sabine Rainer al 0474/524519. Düc é bëgnodüs.
Domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisdé d'aorela cörta cun jüc por döta la familia, deboriada cun le Spieleverein Dinx. An s'incunta en jöbia ai 9 d'agost dales 15.00 ales 17.00, te biblioteca a La Ila.
Gran festa dla trohtes y de mujiga
Dumënia ai 5.8. iel a Santa Cristina la gran defileda di guanc dala gherdëina, cun la truepa lies nce de mujiga. Pià via vëniel dala 16.00 sun Plaza de Chemun, nchin tl zënter dl luech.
Festa di acuilons
N mierculdi ai 8.8. iel tl pra dan l Chemun de Sëlva dala 14 nchin la 17 da pudëi costruì acuilons. Da dedò puderan sambën i lascé julé, y i purté a cësa.
Sëira per mutons, cun juesc y devertimënt
Uni lunesc te Sëlva tl raion da jì a pe, dala 20.30 nchin la 22.30, nchin ala fin d'agost. Juesc per granc y pitli: purvé ora lëures de artejanat, fé n pitl hotel per nsec, mëujer la vacia, codles de jiefa y palons suflei su che giapa d'uni sort de formes, fé goi y striunëc cun Mago Bryan.
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì pe, uni merdi nchin ala fin de agost dala 19.30 nchin la 22.30. Artejans prejënta si mestier y cie che i fej a man. I paures pieta si prudoc zidlei y fac n cësa. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif; uni ena uniràl prejentà n auter ert tradiziunel dl Südtirol.
Stories, cuntedes y taialonges per mutons
De mierculdi dala 16.30 tla Biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina cun Maria Assunta Bruschi, ai 8.8. y ai 22.8.2018.
N conta lijëndes dla Dolomites
Uni juebia nchin ai 23.8. dala 17.00 tla Biblioteca O.v. Wolkenstein de Sëlva vëniel cuntà y liet dant ai mutons lijëndes dla Dolomites. La manifestazion ie debant, ma l ie da se lascé nuté su danora tla biblioteca, tel. 0471 772181 o bibliothek@selva.eu
Vijite acompagnade al Ciastel de Andrac
Dal 24 de luio al 09 de setembre duc i martes, le juobe e le domenie daremesdì da le 14.00/15.00/16.00/17.00 se podarà vede l Ciastel de Andrac con le vijite acompagnade. Per info e prenotaziogn 334 3346680 – info@castellodiandraz.it .
Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina ulache, con dei percors fai auna al prof. Paolo Giacomel, se pol cugnesse e aprofondì la storia, l'art e la cultura de Anpezo. Marcui 08 de agosto da le 10.30 se se ciatarà a Ronco, davant a la cesa Menardi "de Zinto" al numer 122 per jì a vede l auteriol de San Domenico. Per info 0436 869086 – www.cortinadolomiti.eu o 0436 868615 – ra.ulda@tin.it .
L Ciastel nanter storia, mont e legende
Juoba 09 de agosto le guide Mazarol le organiza al Ciastel de Andrac na giornada a la inressida de fiori e arbe de le Dolomiti. Se pearà via da le 10 davantmesdì e la scomenzadiva la jirà navant per duta la giornada. Per info e prenotaziogn: 334 3346680 – info@castellodiandraz.it .
Libri dla montes - Ancuntes cun autores
Nce ntan chësc instà iel la lingia de ancuntedes cun autores, che cunterà de si libri y sarà a despusizion per descuscions cun l publich. La ancuntedes ie a Urtijëi tla Cësa de Cultura, n lunesc ai 6 de agost cun Federico Fubini y n mierculdi ai 8.8 cun Pino Petruzzelli, for dala 17.30. La ntreda ie debant.
Marcià tla Dolomites te Sëlva
Uni mierculdi, vënderdi y dumënia nchin ai 2 de setëmber, for dala 4 domesdì nchin la 10 da sëira. Uni mierculdì da sëira saràl de biei cunzerc. Uni vënderdi ie dedicà al strudl, uni dumënia ala bales. Na cunlaurazion danter Lia dl Turism de Sëlva y buteghieres y osć dla valeda.
Shopping da sëira te Sëlva
Uni vënderdi nchin ai 24.8 saràl te Sëlva mesun jì a fé shopping da sëira, dala nuef nchin mesa la undesc.
Teater per pitli y pitles
Ncuei vënderdi ai 3.8 iel dala 17 inant tl raion da jì a pe de Urtijëi da udëi teatri per mëndri y mëndres. I teatri à inuem „dé tëmp al tëmp".
Sëira de juesc Trix
Ncuei vënderdi ai 3.8 mët la grupa Trix a jì na sëira de juesc da mëisa tl local di jëuni Saut a Urtijëi.
Artejanat tl zënter a Urtijëi
N lunesc ai 13.8 iel sun Plaza Stetteneck a Urtijëi da udëi artejans che ziplerà dan la jënt.
Premiazion Simposium de Scultura
Ncuei vënderdi ai 3.8 iel sa la Utia Saslonch sun Campinoi dala trëi domesdì inant la premiazion dl Simposium de Scultura metù a jì dal Circolo. Da dedò saràl da scuté su mujiga live.
Jëuni Rocking Sëlva
N sada ai 4.8. iel sun Pra da Nives te Sëlva na gran festa cun roba da maië, da bever y mujiga live.

Chino
Al chino de Cianacei
Al chino de Cianacei en vender ai 3 de aost h. 17.00 e h. 21.15 " Jurassic world 2- il regno distrutto"; en sabeda ai 4 h. 17.00 e h. 21.15 " Obbligo o verità"; en domenia ai 5 h. 17.00 e h. 21.15 " Ocean's8". Info: 0462/871034 o piata Facebook Cinema Marmolada Canazei.
Al chino de Tieser
Al chino de Tieser en vender ai 3 e en sabeda ai 4 de aost h, 17.30 se pel veder "Peter Rabbit".
Da sera en vender h. 21.15 sarà enveze "Il sacrificio del cervo sacro", che vegnarà proietà ence en lunesc ai 6 semper h. 21.15. En sabeda ai 4 h. 21.15 "12 Soldiers" e en domenia ai 5 h. 21.15 "Ocean's 8". En mèrtesc ai 7 h. 21.15 "Overboard" e en mercol ai 8 h. 21.15 "Skyscraper". En jebia ai 9 e en vender ai 10 h. 17.30 "Luis e gli alieni"; amò en jebia h. 21.15 "12 Soldiers" e en vender "Darkest Mind". Info: www.cinematesero.com
Chino per mutons
N juebia ai 9.8. dala 17.00 nchin la 18.30 tla Biblioteca S. Durich a Urtijëi uniràl mustrà n film tla rujeneda tudëscia. Ntan i mënsc de lugio y agost uniràl mustrà uni juebia n film adatà per mutons, l program plu avisa di film che unirà mustrei ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.

Mostres y Ert
Mostra ArtèDonna
Enscin ai 15 de aost, h 17.00-19.00, te sala de Consei de Comun de Soraga se pel veder la mostra coletiva de artistes de Fascia e Fiem endrezèda da la sociazion "La Voce delle Donne" con la colaborazion de l'aministrazion.
Mostra sul pitor Francesco Ferdinando Rizzi
Te la veia senta del Consorzie Eletrich "ta la Luce" te Vidor a Poza per endrez de la sociazion culturala "I Fiorimes" l'é stat metù fora na mostra de chèdres e documenc del pitor Francesco Ferdinando Rizzi. Se pel la veder fin ai 9 de setember, la é averta da les 15.00 a les 18.00.
Mostra culetiva dl'Unika
I artisć dl'Unika à giaurì na mostra culetiva a Urtijëi, tla sala Luis Trenker tla Cësa de Cultura basite. La sarà davierta nchin ai 18.8.2018, uni di dala 10.00 nhcin la 12.00 y dala 15.00 nchin la 19.00.
Mostra "Vënderdi 13"
I artisć dla Lia Artejanat Artistich de Sëlva mët ora si lëures, che se dà ju cun superstizions y credënzes, tl Tublà da Nives te Sëlva. Da udëi ie la mostra nchin ai 5.8. uni di dala 16.00-19.00, de dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20.30-22.30.
"Selvaggio Blu" mostra de fotografies
Tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma, mostra de fotografies de Engl Colcuc, fates ntan na jita tla natura salvera dla Sardegna ora per la rives ërtes sun l ëur dl mer. La mostra ie da udëi da lunesc nchin sada, dala 10.00 nchin la 19.00.
Mostra culetiva "Contemplatio"
A Karthaus te Schnals. Danter i 17 artisć nviei dala lia culturela de Schnals y l Südtiroler Künsterbund iel nce cin' artisć de Gherdëina. La mostra ie davierta nchin ai 26.8. da lunesc nchin sada 14.00-18.30, de dumënia y dis de festa nce 10-12.
"Montamez" de Markus Delago
Sun Furnes a Urtijëi. Mostra alalergia da udëi nchin ai 30 de agost.
6. Bienela Gherdëina
I lëures d'ert ie da udëi tl raion da jì a pe de Urtijëi, tla sala dla Lia Mostra d'Ert, dan l tunel La Curta, sun Col de Flam, Hotel Ladinia, Cësa di Ladins. La sala dla Lia Mostra d'Ert y l Hotel Ladinia ie davierc uni di dala 10.00-12.30 y 15.00-19.30.
Vijita meneda ala Bienela Gherdëina
Uni juebia vëniel fat vijites menedes ala mostra (debant). N se urta dala 16.30 tla sala dla Lia Mostra d'Ert. L ie da se nunzië danora tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600.
Mostra de Adolf Vallazza
Nchin ai 23.9. iel da udëi a Cles tl Palazzo Assessorile na mostra dl artista de Gherdëina, cun lëures de scultura, ma nce schizes y dessënies, nce n pitl film/ntervista cun l artista, tëut su per chësta ucajion. La mostra ie davierta de lunesc 14.30-18.30, da merdi nchin dumënia 10.00-12.30 y 14.30-18.30, de lugio y agost nce sada y dumënia sëira 20.00-22.00.
Mostra de scultures y chedri
N vënderdi ai 17.8. iel la giaurida dla mostra di lëures de Carlo Mussner y Hans Rabanser tl Istitut Ladin Micurà de Rü a San Martin de Tor. La mostra sarà davierta nchin ai 2.9..
Mostra "Zacan y Incö - Jí a scora tles valades ladines"
En gaujiun di 70 agn da canche al é gnü metü sö le sistem formatif paritetich ladin te Gherdëna y tla Val Badia, organisëia le Museum Ladin, en colaboraziun cun le Departimënt Scora y Cultura Ladina na mostra sön le jí a scora inlaôta y incö. La mostra é daverta cina ai 26 de ma dl 2019, ti orars de daurida dl museum.
Restrospetiva de Lois Rottonara - ROTT
Tl salf dl Istitut Ladin "Micurá de Rü" a San Martin de Tor él da odëi cina ai 12 d'agost la mostra "Restrospetiva de Lois Rottonara - ROTT", che ó zelebré i 60 agn de ativité dl artist, cun operes dai agn 60 cina aldedaincö. La mostra é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00.
Vijites a la Sezions del Museo: l Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia l'é avert duc i dis h. 8.30-12.30 e 15.30-19.00. De mèrtesc e de jebia h. 10 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462.764076.
Vijites a la Sezions del Museo: l Segat
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de mèrtesc, jebia e sabeda h. 10-12 e de lunesc, mercol e vender 15-19. De vender h. 10 vijita vidèda con prenotazion per les 19 del dì dant te Museo Ladin al 0462.760182.
Vijites a la Sia e al Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa e l Molin de Pezol a Pera é averc duc i dis fora che de domenia h. 10-12 e 15-19. Te Molin l'é ence vijites vidèdes de lunesc e mercol h. 10 e de jebia e vender h. 17.30.
Vijites al Stont a Ciampedel
A Ciampedel l'é avert l Stont, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17 a les 19 e de jebia ence da les 9 a les 11 da sera. Ogne mercol da les 10 da doman l'é la vijita vidèda: ge vel se enscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462.760182, per les 19.00 de la sera dant.
Note di Notte
Vender 10 de agosto da le 20.30 al Ciastel de Andrac sera de mujiga metuda auna dai archeologi musizisti de la associazion "Trame di Storia".
Museo de la Vera sun Fedaa
L Museo de la Vera de Andrea De Bernardin sun Fedaa l'é avert chest istà duc i dis, fora che de mèrtesc, con orarie 10.00-12.30 e 14.00-17.30.
Mostra su la Gran Vera a Someda
A Someda te tobià de la Nenola d'istà se pel veder i reperc troé su la linia del front su la crepes de Fascia. L'esposizion é averta de mercol h. 10.00-12.30 e de vender h. 17.00-19.00. Per la vijitèr te etres oraries l'é da chiamèr l numer 334.8222082.
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.30-19.00 e de mercol ence h. 21.00-23.00. De mercol da les 17.00 l'é la vijita vidèda: ge vel se prenotèr al 346.2415776.
Oraries del Museo Ladin de Fascia
La senta zentrèla del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.00-19.00. De jebia da les 10.00 l'é la vijita vidèda compagné dai esperc, l'é benfat prenotèr al 0462.760182.
Matthias Sieff a Cianacei te Tanart
A Cianacei te la galarìa Tanart (Str. Dolomites 66) se pel vardèr la mostra personala de Matthias Sieff, l'artist de la scultures monolitiches. L'esposizion jirà inant enscin ai 31 de aost te chisc dis e oraries: mèrtesc - domenia 10.30-12.30 / 16.00-19.30 / 20.00-22.00.

Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn danter utober y dezëmber 2018. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 27.8. nchin ai 1.10. uni lunesc dala 16.00 nchin la 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 da lunesc nchin vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778; assistënta sanitera 0471 794290.
Co dìjen pa per ladin?
Una na lezion de ladin. Ancunteda cun la rujeneda y cultura ladina. Uni lunesc nchin ai 27.8. dala 17.00 nchin la 19.00 tl Istitut Ladin te Sëlva. Pensà per seniëures ma nce per duc i autri nteressei. Cun Karin Comploj. Da se scrì ite iel da Active & Events, Plaza Nives, tel. 0471 777999.

Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi 3 de agost - Agorà: I bon vedli tëmps da zacan (segonda pert)
Deberieda cun si pere Konrad Senoner, rejona Ivan sun la vita da uni di da plu dagiut. Ntan chësta trasmiscion vëniel rujenà coche l univa fat sport ntlëuta, ativamënter y passivamënter, coche la stajova ncont de manifestazions y nfrastrutures y tlo audions nce n valguna testemunianzes drët nteressantes. Trasmiscion de Ivan Senoner.
Domenia, 5 de agost - Te stua de... Norbert Kostner
Na vita alalongia à Norbert Kostner cujinà tl restaurant dl "Mandarin Oriental" a Bangkok ulache l se à fat n inuem a livel mundiel. Ël nes conta de coche fova nasciuda la pascion de fé l cuech, de si viages ora per la cësesdafuech dl mond y pona nes dàl nce n valgun cunsëies coche possa garaté i cëifs y dla mpurtanza de maië sann. Trasmiscion de Simon Moroder.
Mierculdi 8 de agost - Raides e curiositèdes: St.Magdalena e Rentsch
Tel raion apede Busan e te Busan medemo se pel descuerjer ciantons de paìsc desche Rentsch/Rencio con si sègra de Sèn Lorenz o St. Magdalena, si belota gejia da olache ve contaron la storia de Sènta Madalena e si coi che desc l'inom al vin. Program de Claudia Conta e Anna Mazzel.
Juebia, 9 de agost - Architetöra y ambiënt
Program de Sara Frenner.
TELEVIJION
Merdi 7 de agost dala 20:50 - Sport ladin
Program de Diego Clara y H. Mairhofer , a cura de Leo Senoner.
Mierculdi 8 de agost dala 20:50 - Personaji ladins dl tëmp passé: Rosa de Vico - una femena de ra tèra anpezana
N program de Erika Castlunger, camera y tai Fulvio de Martin Pinter, a cura de Anna Mazzel.
Juebia 9 de agost dala 20:50 - A spas per la Ladinia: Lauscel
Fernando Brunel ne mena a descuerjer ciantons de la Ladinia. Te chest program jon sun Lauscel passan per la Mont di Monciogn, dapò sun Forcela de Palacia e de outa tres la Val de Sèn Nicolò. Na spazierada longia ma con vijions da marevea sui crepes de Fascia. Program de Fernando Brunel e Giacomo Gabrielli, a cura de Anna Mazzel.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast"

Segres y festes
Festa del lat
Va inant enscin ai 5 de aost l'event "Latte in festa" dedicà a lat e formai, pissà per families e bec con laboratories, percorsc golousc, vijites vidèdes e demostrazions de moujer. Insnet vender ai 3 h. 18.30-20.30 apuntament a la Termes de Fascia su prenotazion, en sabeda e domenia te Val de Sèn Nicolò tel chèder de la Festa ta Mont.
Festa ta Mont 2018
Chest fin de setemèna a Poza l'é la 11^ edizion de la Festa ta Mont, che se aur insnet vender sera te paìsc con la defilèda folcloristica e la va inant la sabeda e la domenia te val de Sèn Nicolò te na atmosfera de magìa con na lingia de evenc tel segn de la tradizions e de la storia ladina, con musega e spezialitèdes da magnèr.
Sègra a Grìes
En domenia ai 5 de aost l'é l dì de la Madona de la Neif e sègra a Grìes. Al Ciuch vegn dit messa da les 10 e dapò enjignà marena e festa per endrez de la Frazion de Grìes.
Festa alaleria a Corvara
La Müjiga Calfosch-Corvara y i Ciantarins da Corvara inviëia ala festa alaleria, chësta domënia ai 5 d'agost dales 10:30, tl pinëi a Corvara. Danmisdé sona la Böhmische da La Ila, dales 12:30 conzert dla Musiga da Tramin y dales 15:00 dla Musiga da Rina. Dales 16:30 intratignimënt musical cun Ermes Costa y Luca Rottonara y le grup i "Südtiroler Hoderlumpm".
"Paîsc in festa" a San Ciascian
En mercui ai 8 d'agost tl zënter da San Ciascian. Dales 16:00 inant marcé de produc dl post y al gnará dé fora de vigni sort de spezialités gastronomiches. Cornisc musicala de "Don Cavallo" y dl grup "Eccetera". I mituns pó tó pert al laboratore creatif "Tl rëgn di tiers" cun i colaboradus dl parch natural Fanes-Senes-Braies, y al domisdé tl Museum Ladin Ursus ladinicus.

Leteratura
Alta Badia: incuntades cun l'autur
L'iniziativa "Un libro un rifugio" vá inant cun chisc apuntamënc: ai 7 d'agost a La Ila él Federico Fubini che presentëia "La maestra e la camorrista. Perché in Italia resti quel che nasci"; ai 9 d'agost él a La Ila na incuntada cun i geniturs de Giuliano Regeni, ai 10 d'agost a Corvara él la presentaziun dl liber "Trump e la fine dell'American Dream" de Sergio Romano. I apuntamënc é dales 17:30, ti salfs dles manifestaziuns.
Alta Badia: "Il libro nella roccia" - presentaziun de libri por mituns
En lönesc ai 6 d'agost él Silvia Vecchini y Sualzo che presentëia tl pinëi da Calfosch so liber por mituns "Telefonata con il pesce". I mituns pó tó pert ala presentaziun dl liber, sciöche ince al laboratore didatich, che mët man dales 17:30.

Galaria retrac