Manifestazions atuales

Data

10 de agost 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 10 de agost
Avisc
Aperitif al Museo
Per dut istà de lunesc h. 17.00 te Museo Ladin cerces de cultura con esperc e cerces de vin e formai sporc da Enoteca Valentini de Cianacei e Mèlga de Fascia. Ai 13 de aost "La nascita dell'arcipelago", enconter con Riccardo Tomasoni, diretor del museo geologich de la Dolomites.
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni 2. y 4. lönesc dl mëis, dales 16.00 ales 17.00 te ciasa de Comun a Badia.
L'Ofize de "Ëres dëida Ëres"
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8.30 ales 11.30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474/410303.
Avis por chi che ó fá l'ejam da Pëiapësc
La Uniun Pëiapësc de Badia lascia alsavëi che anter i 23 d'agost 2018 mëss i interessá ala pëscia presenté domanda da jí a fá l'ejam ala Provinzia - Ofize Ciacia y Pëscia. Por informaziuns y aiüt da fá la domanda él la Uniun Pëiapësc de Badia che se mët a desposiziun. Contaté Enrico Zona al 335/8398720 o Gilbert Irsara al 338/1807071.
Conferënza stampa proiec liëndes ladines cun Wikimedia Italia
En gaujiun dla detlaraziun da pert dla Uniun Europeica dl ann 2018 sciöche "Ann europeich dl patrimone cultural", él la Lia culturala Fanes che mët a jí na conferënza stampa daverta a düc i interessá cun la presentaziun de proiec multimediai sön les liëndes ladines, en colaboraziun cun Wikimedia Italia. Ai 12 d'agost dales 14:00, tla Ücia de Fanes.
Dé ite les manifestaziuns sön manif.it
Le Sorvisc Formaziun inviëia les lies dla Val Badia y de Gherdëna da dé ite sön la plata internet www.manif.it les manifestaziuns por l'altonn 2018, o da les mené al Sorvisc de Formaziun anter i 27 d'agost, por podëi les stampé tl codejel. Ci che gnará inserí o dé jö do chësta data, gnará ma plü publiché te internet.
L Museum Gherdëina daviert plu giut d'instà
Ntan i mënsc de lugio y agost ie l Museum a Urtijëi daviert da lunesc nchin sada dala 10 nchin la 18. L Museum pieta n cheder unich dl'arpejon culturela de nosc raion cun na culezion prijeda de minerei, fossii, reperc archeologics dl raion de Gherdëina y nce na culezion d'ert, de artejanant y de vedla chiena de Gherdëina a scumencé dal XVII centené.
Murgia a Soraga con Ispirazions d'istà
En lunesc ai 13 de aost da les 21.15 a Soraga te La Gran Ciasa "Ispirazions d'istà" porta dant l giornalist David Murgia de TV2000 che rejonarà de coche se enterza superstizion e fe, per deschiarir se la aparizions l'é evenc mistics o fruc de fantasìa.
A Poza scontrèda con Giancarlo Pavan
Per i 70 egn da la mort de Tita Piaz, l Comitat Manifestazion de Poza endreza na lingia de scontrèdes su l'alpinism de lunesc da les 21.00 te sala del Consei del Comun de Sèn Jan. Ai 13 de aost l'é en program la scontrèda con Giancarlo Pavan, autor del liber "Aspettami sulla cima".
La net di musical
En sabeda ai 11 de aost da les 21.00 a Poza te tendon de la manifestazions spetàcol da la compagnìa Des Etoiles per Lifeline Dolomites. Entrèda 7 euro che va per i projec tel Zimbabwe, debant sot i 9 egn e rebas fin ai 14 egn.
Sentimenc en trincea
En domenia ai 12 de aost da les 15.00 forin mont de Vich, aló dal Golf Hotel, per endrez de la Pro Loco musega e stories de omegn e femenes protagonisć de la Gran Vera. Se fossa burt temp l spetàcol sarà a la medema ora te la ex sala de comun de Vich

Sport
Giro de le Notole a Moena
En mèrtesc ai 14 de aost h. 21.00 a Moena l'é l Giro de le Notole, corsa de net endrezèda da la Monti Pallidi sul percors de 6 km che ponta demez e rua te Sotegrava passan fora i ciantons più bie. Enscinuazions la dì de l'event.
Abonamenc hockey Falcons
L'é avert la campagna de abonamenc per l campionat de hockey 2018/2019 di Fascia Falcons. L cost de l'abonament l'é de 150 euro con rebasc per pachec de abonamenc. Info: tel. 0462.602499, mail: info@fassafalcons.com.
Campionat de val de corsa sa mont
L campionat de val de corsa sa mont, endrezà da la Sociazion sportiva Atletica Fassa 08, l va inant con la terza e ùltima proa en program en sabeda ai 8 de setember a Cianacei. Iscrizions su www.atleticafassa08.it
Grand Prix Trentino 2018 a Moena
Dai 9 ai 19 de aost jun Navalge l'é l tornoi de tennis Trofeo Cassa Rurala Dolomiti, de valuta per l Grand Prix Trentino 2018, resservà a jiadores de 3^ e 4^ categorìa e no classifiché, de ic e dopie. Info al 0462/574013 o tcmoena@gmail.com.
Turnoi ladin de hockey
La partides te Sëlva dl HC Gherdëina pra l Segondo Turnoi Ladin ie n sada ai 11.8. dala 21.00 contra l SG Cortina y n vënderdi ai 17.8. contra i Fascia Falcons.
Turnoi nternaziunel de tennis
Da duman sada ai 11.8. nchin dumënia ai 19.8. iel tl Zënter Iman a Santa Cristina n turnoi nternaziunel mpurtant de ëi de tennis.
Fascia Falcons contra HC Ghërdeina
En domenia ai 12 de aost da les 21.00 tel stadie de la giacia de Dèlba partida de hockey anter i Fassa Falcons e l Ghërdeina, che vèl per la 2^ edizion del Trofeo Ladin Elite. Entrèda 10 euro e rebas sot i 14 egn. Servije de trasport da Cianacei a Dèlba.
Set Mases a Soraga
En domenia ai 12 de aost h. 10.00 l'é la 44^ edizion de la Set Mases, marcia nia competitiva che ponta demez e rua te Vischia de Sach passan fora i set veies mèjes de Soraga e dapò marena da mont col compagnament de musega dal vif.

Dotors y Apoteches
Dotors
L dutor de servisc te Gherdëina da n sada ai 11.8. dala 8.00 daduman nchin la 8.00 daduman de n lunesc ai 13.8. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
L dutor de servisc te Gherdëina da n merdi ai 14.8. dala 8.00 daduman nchin nchin la 8.00 daduman de n juebia ai 16.8 ie l dutor Aba Fallaha de Sëlva, tel. 0471/794111 o l 0471 797540 o l 333 9593131.
Doturs Val Badia: Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 11 y 12 d'agost, ti comuns de Mareo y San Martin, é le dotur Luca Galiazzo, tel. 342/5181295. Sura la festa dla Gran Santa Maria ai 14 y 15 d'agost él en sorvisc la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349/0667034 o 0474/523018. Ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc ai 11 y 12 d'agost le dotur Thomas Pfützenreuter, La Ila - str. Colz 75/A, tel. 392/8154318. Ai 14 y 15 d'agost él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471/836870 o 337/616080.
Apoteches
L'apoteca che ie de servisc per Gherdëina, ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 10.8 nchin n vënderdi ai 17.8., ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 10 d'agost dales 19:00 al vëndres ai 17 d'agost ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474/523020.

Temp lede
Festa de la Mèscres a Cianacei
Da insnet vender ai 10 de aost e ence en sabeda ai 11 e en domenia ai 12 a Cianacei visavì a l'Hotel Faloria l Grop de la Mèscres de Cianacei e Grìes endreza la Festa de la Mèscres ladines.
Festa de la Mèscres ta Penìa
Da mèrtesc ai 14 a jebia ai 16 de aost a Penìa aló da la veia Sia l Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa endreza la Festa de la Mèscres ladines.
Festa di Omegn da Mont
En mercol ai 15 de aost a Ciampedel tel pavion de la manifestazions jun Ischia a pontèr via da les 9.00 l'é la Festa di Omegn da Mont, l'apuntament oramai tradizionèl dedicà a la guides e i volontadives del Socors de Fascia, col compagnament de la musega Auta Fascia.
Net encantèda a Cianacei
En mèrtesc ai 14 de aost da les 21.00 a Cianacei vegn serà al trafich la strèda de Pareda olache a la lum de ciandeiles se podarà se goder la scomenzadives de entrategniment cultural e musical. Se fossa burt temp conzert del pianist Paolo Bernard te chino Marmolèda.
Iluminaziun dl Sassongher
Incö vëndres ai 10 d'agost. Dales 21:00 sarál la Müjiga da Calfosch-Corvara che fej l'ingres fora por le zënter de Corvara y dedô n pice conzert, che metará man dales 21:15 sön paiun, te plaza de Comun da Corvara. Tratan le conzert sarál n valgügn alpinisć dl grup Croderes che iluminará le Sassongher. Incër les 22:00 füc artifiziai, organisá dal'AT Corvara/Calfosch.
Spetacul de magia cun Antonio Casanova
En lönesc ai 13 d'agost dales 21:15 vëgnel tigní tl salf dles manifestaziuns da La Ila n spetacul particolar cun le strinadú Antonio Casanova. Al portará dant toc de Chopin al clavier, cuntan stories particolares de toc nia conesciüs tres la strinaria. Les chertes pón cumpré tl ofize turistich da La Ila.
Calfosch: domisdé por mituns
En mertesc ai 14 d'agost vëgnel tigní tl parch di tiers a Calfosch n domisdé por mituns. Dales 15:00 sarál n laboratore olache i mituns pó pastelné süa olp de lëgn. Por tó pert al laborator él da se scrí ite te un di ofizi turistics. Dales 17:00 vá inant le domisdé cun Maurizio Corniani, che cunta la storia de Lino - la suricia da coraje.
Sommelier te ütia
La iniziativa dedicada ai vins dl Südtirol vá inant: ai 10 d'agost pón ciarcé i mius vins cun n sommelier pro la ütia Pralongiá, ai 17 d'agost tla ütia I Tablá, tres dales 14:30. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta.
Sëira per mutons, cun juesc y devertimënt
Uni lunesc te Sëlva tl raion da jì a pe, dala 20.30 nchin la 22.30, nchin ala fin d'agost. Juesc per granc y pitli: purvé ora lëures de artejanat, fé n pitl hotel per nsec, mëujer la vacia, codles de jiefa y palons suflei su che giapa d'uni sort de formes, fé goi y striunëc cun Mago Bryan.
Juesc y devertimënt cun Mago Bryan
Ncuei vënderdi ai 10.8. dala 20.30 a S. Cristina tl raion da jì a pe dan l hotel Post, saràl Mago Bryan che fajerà d'uni sort de striunëc per pitli y granc.
Marcià di paures y di artejans
A S. Cristina tl raion da jì pe, uni merdi nchin ala fin de agost dala 19.30 nchin la 22.30. Artejans prejënta si mestier y cie che i fej a man. I paures pieta si prudoc zidlei y fac n cësa. Sambën ne manceràl nia mujiga dal vif; uni ena uniràl prejentà n auter ert tradiziunel dl Südtirol.
L Ciastel nanter storia, mont e legende
Juoba 16 de agosto le guide Mazzarol le organiza al Ciastel de Andrac na giornada davarta ai tosac e a sue famee sul tema de "Sas e fossili de le Dolomiti". Per info e prenotaziogn 334 3346680 - info@castellodiandraz.it .
Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina ulache, con dei percors fai auna al prof. Paolo Giacomel, se pol cugnesse e aprofondì la storia, l'art e la cultura de Anpezo. Marcui 15 de agosto da le 10.30 se se ciatarà davant a la Latteria Cortina a Pontechiesa per jì a vede la lateria medema e la gejia de S. Bastian a Val de Sot. Per info 0436 869086 - www.cortinadolomiti.eu o 0436 868615 - ra.ulda@tin.it .
Stories, cuntedes y taialonges per mutons
N mierculdi ai 22.8. dala 16.30 tla Biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina cun Maria Assunta Bruschi.
N conta lijëndes dla Dolomites
Uni juebia nchin ai 23.8. dala 17.00 tla Biblioteca O.v. Wolkenstein de Sëlva vëniel cuntà y liet dant ai mutons lijëndes dla Dolomites. La manifestazion ie debant, ma l ie da se lascé nuté su danora tla biblioteca, tel. 0471 772181 o bibliothek@selva.eu.
Libri dla montes - Ancuntes cun autores
Nce ntan chësc instà iel la ancuntedes cun autores, che cunterà de si libri y sarà a despusizion per descuscions cun l publich. La proscima ancuntedes a Urtijëi tla Cësa de Cultura: n juebia ai 16.8. Francesca Melandri cun "Sanch drët" y n vënderdi 17.8. Mauro Corona cun "Tl mur". For dala 17.30. La ntreda ie debant.
Marcià tla Dolomites te Sëlva
Uni mierculdi, vënderdi y dumënia nchin ai 2 de setëmber, for dala 4 domesdì nchin la 10 da sëira. Uni mierculdì da sëira saràl de biei cunzerc. Uni vënderdi ie dedicà al strudl, uni dumënia ala bales. Na cunlaurazion danter Lia dl Turism de Sëlva y buteghieres y osć dla valeda.
Shopping da sëira te Sëlva
Uni vënderdi nchin ai 24.8 saràl te Sëlva mesun jì a fé shopping da sëira, dala nuef nchin mesa la undesc.
Artejanat tl zënter a Urtijëi
Ai 13.8 iel sun Plaza Stetteneck a Urtijëi da udëi artejans che ziplerà dan la jënt.
Giaurida Café Rooftob Loft a Urtijëi
Duman sada ai 11.8. iel dala 11.11 inant tl zënter de Urtijëi, sun l tët dla cësa ulache l ie l ufize dla Nëus Jëuni Gherdëina, la giaurida dl bar Café Rooftob Loft. Da maië, da bever y mujiga live.
La nuet de S. Laurënz
Ncuei vënderdi ai 10.8. iel la nuet da S. Laurënz. Ala truepa stëiles che toma pòssen ti cialé tres de plu telescops dala 21.00 nchin la 23.00 sun l troi dla ferata dan l hotel Interski a S. Cristina.
Teater tl zënter
Ncuei vënderdi ai 10.8. iel tl raion da jì a pe de Urtijëi l spetcul de teater "Rampegare".
Moda de lana fata a man
N dumënia ai 12.8. iel dala 18 inant sun Plaza Stetteneck a Urtijëi na defileda de moda cun guanc de lana fac a man.
Artejanat tl zënter a Urtijëi
N lunesc ai 13.8 iel sun Plaza Stetteneck a Urtijëi da udëi artejans che zipla dan la jënt.
Festa di acuilons
N mierculdi ai 15.8. iel tl pra dan l Chemun de Sëlva dala 14 nchin la 17 da pudëi costruì acuilons. Da dedò puderàn sambën i lascé julé, y s'i tò pea a cësa.
Pastelné cun l lën
N mierculdi ai 15.8. iel sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi na festa per mutons y mutans. N possa pastelné cun materiai che n abina tla natura, dantaldut cun lën.
Defileda dla trohtes
N mierculdi ai 15.8. iel tl zënter de Urtijëi, tl raion da jì a pe, la gran defileda di guanc dala gherdëina.
Jì a crì ciafites
N juebia ai 16.8. iel tl raion da jì a pe a Santa Cristina dala 20.30 nchin la 22.30 da jì a crì de pitla ciafites tla vedrines dla butëighes. Da vëncer n bonn per cumpré ite.
Sègra de Sèn Lorenz
Anché vender ai 10 de aost enlongia la strèdes de Pera l'é la Festa de Sèn Lorenz. Da les 10.00 Sènta Messa te gejia. Da les 21.00 defilèda da l'Hotel Europa con rievocazion storica e conzert de la Musega da Poza sun piaz apede gejia. Animazion, musega e degustazions te str. don Edy e str. Tita Piaz.
Festa dla nëif
N juebia ai 16.8. iel tl Zënter Iman a Santa Cristina la festa dla nëif. Jì cun i schi, cun la luesa y truep d'auter.
125 ani Destudafuech de Sëlva
N merdi ai 14.8. iel sun Plaza de Chemun te Sëlva dala 21.30 inant n spetacul cun l'ega, leprò iel nce mujiga. N mierculdi ai 15.8. iel dut l di mujiga, for sun Plaza de Chemun. Dala 16 la defileda de plu grupes de Destudafuech de Sëlva cun lies de Mujiga y de Bal y cun l guant tradiziunel. .
Vijite acompagnade al Ciastel de Andrac
Dal 24 de luio al 09 de setembre duc i martes, le juobe e le domenie daremesdì da le 14.00/15.00/16.00/17.00 se podarà vede l Ciastel de Andrac con le vijite acompagnade. Info 334 3346680 - info@castellodiandraz.it .

Referac
Usservé la stëiles
Uni mierculdi nchin ai 5.9. (ora dl'ena dla Gran Santa Maria) vàn sun Mont de Sëuc a ti cialé ala stëiles cun n hobby-astronom: n puderà usservé planëc y stëiles tres n telescop. N se urta dala 21.00 pra la stazion japé dla furnadoia de Mont de Sëuc. L ie da se lascé nuté su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600.
Fossii y minerei tl Museum Gherdëina
Uni juebia ntan i mënsc de lugio y agost dala 16.00, cun i esperc y descuridëures dl Itiosaur de Secëda Meinhard Strobl y Johann Comploj vëniel fat na vijita meneda ala sezion di fossii y minerei cun na pert pratica. Dura za. 1 ëura. Per la vijita meneda iel da paië 2,5 € per granc, 5 € per families.

Mujiga
Conzert de orghegn e oujes te gejia
Ai 19 de aost da les 9 da sera te gejia de Sèn Vile a Moena conzert de orghegn e oujes dedicà a SS. Maria Assunta con cianties classiches e de la tradizion. Sona i organisć de nonzech internazionèl Alex Gai e Ai Yoshida e cianta i soprans Marion Pernter e Angela Chiocchetti.
Aneta e Conturina a Lavis e Trent
La operes ladines endrezèdes da la Sociazion Aurona va fora de val: Conturina vegnarà portèda dant ai 25 de aost a l'Anfiteatro de Lavis h. 21.00 e Aneta ai 15 de setember al Sociale de Trent h. 21.00. Info: www. aurona.eu
Tribut ai Abba a Poza
En mèrtesc ai 14 de aost da les 21.00 a Poza su la paladina endrezèda vejin al tendon (o daìte se fossa burt temp) l Comitat Manifestazions endreza l conzert de la Madona d'Aost, tribut al cognosciù grop "Abba".
Conzerc tl "Ciastel dla müjiga"
Tla curt dl ciastel Colz a La Ila vëgnel tigní deplü conzerc: incö ai 10 d'agost dales 21:15 sonará le grup "Emma Morton & The Graces", ai 12 d'agost dales 21:15 la band "Voci sole" cun melodies dl musical talian. Ai 16 d'agost dales 21:30 él na sëra de videomapping sön la falzada dl ciastel.
Calfosch: conzert de musiga classica
Indoman sabeda ai 11 d'agost dales 21:15 vëgnel tigní tla dlijia da Calfosch n conzert de musiga classica y sacrala cun n grup de archëc dal Friul y dal Venet.
Cianté y soné fora por les üties
En domënia ai 12 d'agost dales 13:30 inant sona tla Ütia Nagler a Badia la Böhmische de Badia.
Val Badia Jazz Festival
Le festival vá inant ai 15 d'agost dales 11:00 cun n conzert dl grup "Carol Might Know" sön plaza de comun a Corvara. Le de do dales 21:00 sona spo tl Hotel Col Alto le duo "Progetto Paris" cun Greta Marcolongo y Michele Giro.
Porsenú: conzert de tango
En lönesc ai 13 d'agost dales 20:30, tl ciastel Perif a Porsenú. Al sona Angela Palfrader ala vidora y Raffaella Zagni al clavier.
Five to Ten al Fredarola
En domenia ai 12 de aost per Panorama Music Festival da les 12.00 a Cianacei te refuge Fredarola sun Belvedere l'é la musega d'autor di Five to Ten con la ousc de Silvia De Santis, che del 2015 l'à tout pèrt ence a The Voice of Italy. Se fossa burt temp l conzert vegnarà fat daìte te refuge.
JMMJ: Martina Iori Quintet a Moena
En jebia ai 16 de aost da les 12.00 al Refuge Baita Paradiso sun Sèn Pelegrin conzert de la cantautora fascèna Martina Iori e sie grop per la rassegna "Joegn, Mendranzes e Musega jazz" de Panorama Music Festival, en colaborazion con La Grenz. Se fossa burt temp l conzert sarà a l'Hotel Arnika da les 14.30.
Ferenc Snétberger e Tony Lakatos al Bergvagabunden Hütte
En vender ai 10 de aost da les 12.00 a Moena al refuge Bergvagabunden te la rassegna I Sons de la Dolomites se podarà scutèr i doi gregn virtuousc de la musega jazz, Ferenc Snétberger con la chitara e Tony Lakatos col saxofon. Se fossa burt l conzert sarà te teater Navalge da les 17.30.
Cunzert ani '80
Duman ai 11.8. dala 21 inant iel sun Plaza de Chemun te Sëlva n cunzert de mujiga ani '80.
Jëuni sona tl zënter
N merdi ai 14.8. y n mierculdi ai 29.8. iel tl zënter de Urtijëi da udëi y audì jëuni de Gherdëina che sona l'armonica.
Cunzert dl Cor dla Dlieja
N mierculdi ai 15.8. cianta l Cor dla Dlieja de Urtijëi ntan la Santa Mëssa te Dlieja de San Durich dala 9.00 inant.
Cunzert de corni da mont
N mierculdi ai 15.8. iel dala 10.00 inant tl zënter de Urtijëi da audì n cunzert dl Trio de corni da mont Ladinia.
Cunzert per Ennio Morricone
N mierculdi ai 15.8. iel sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi n cunzert dla grupa „Le Muse" y dl pianista Andre Albertini n unëur de Ennio Morricone. L sarà da maië y da bever.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
N juebia ai 16.8. iel dala 21 inant sun Plaza de Dlieja a Urtijëi n cunzert dla Mujiga dl luech.
Cunzert dla Mujiga de Gries
N juebia ai 16.8. iel sun Plaza de Chemun te Sëlva dala 21 inant n cunzert dla Mujiga de Gries.
Cunzert dla Mujiga de Bula
N vënderdi ai 17.8. iel dala 21 inant tl zënter de Bula n cunzert dla Mujiga dl luech.
Vijite acompagnade al Ciastel de Andrac
Dal 24 de luio al 09 de setembre duc i martes, le juobe e le domenie daremesdì da le 14.00/15.00/16.00/17.00 se podarà vede l Ciastel de Andrac con le vijite acompagnade. Per info e prenotaziogn 334 3346680 - info@castellodiandraz.it .
Marcui de la cultura ladina
Torna incia sto an n Anpezo i marcui de la cultura ladina ulache, con dei percors fai auna al prof. Paolo Giacomel, se pol cugnesse e aprofondì la storia, l'art e la cultura de Anpezo. Marcui 15 de agosto da le 10.30 se se ciatarà davant a la Latteria Cortina a Pontechiesa per jì a vede la lateria medema e la gejia de S. Bastian a Val de Sot. Per info 0436 869086 - www.cortinadolomiti.eu o 0436 868615 - ra.ulda@tin.it .
L Ciastel nanter storia, mont e legende
Juoba 16 de agosto le guide Mazzarol le organiza al Ciastel de Andrac na giornada davarta ai tosac e a sue famee sul tema de "Sas e fossili de le Dolomiti". Per info e prenotaziogn 334 3346680 - info@castellodiandraz.it .

Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn danter utober y dezëmber 2018. L'ancuntedes sarà tla palestra dla Cësa de Paussa a Urtijëi, dai 27.8. nchin ai 1.10. uni lunesc dala 16.00 nchin la 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 da lunesc nchin vënderdi; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778; assistënta sanitera 0471 794290.
Co dìjen pa per ladin?
Una na lezion de ladin. Ancunteda cun la rujeneda y cultura ladina. Uni lunesc nchin ai 27.8. dala 17.00 nchin la 19.00 tl Istitut Ladin te Sëlva. Pensà per seniëures ma nce per duc i autri nteressei. Cun Karin Comploj. Da se scrì ite iel da Active & Events, Plaza Nives, tel. 0471 777999.

Religion
Pelegrinaje a Medjugorje
Dai 29 de setëmber ai 3 d'otober 2018. Por informaziuns y prenotaziuns pón contaté Cristine y Konrad da La Val al nr. 0471/843077 o 344/2726701.

Mostres y Ert
Mostra ArtèDonna
Enscin ai 15 de aost, h 17.00-19.00, te sala de Consei de Comun de Soraga se pel veder la mostra coletiva de artistes de Fascia e Fiem endrezèda da la sociazion "La Voce delle Donne" con la colaborazion de l'aministrazion.
Mostra sul pitor Francesco Ferdinando Rizzi
Te la veia senta del Consorzie Eletrich "ta la Luce" te Vidor a Poza per endrez de la sociazion culturala "I Fiorimes" l'é stat metù fora na mostra de chèdres e documenc del pitor Francesco Ferdinando Rizzi. Se pel la veder fin ai 9 de setember, la é averta da les 15.00 a les 18.00.
Mostra "Zacan y Incö - Jí a scora tles valades ladines"
En gaujiun di 70 agn da canche al é gnü metü sö le sistem formatif paritetich ladin te Gherdëna y tla Val Badia, organisëia le Museum Ladin, en colaboraziun cun le Departimënt Scora y Cultura Ladina na mostra sön le jí a scora inlaôta y incö. La mostra é daverta cina ai 26 de ma dl 2019, ti orars de daurida dl museum.
Restrospetiva de Lois Rottonara - ROTT
Tl salf dl Istitut Ladin "Micurá de Rü" a San Martin de Tor él da odëi cina ai 12 d'agost la mostra "Restrospetiva de Lois Rottonara - ROTT", che ó zelebré i 60 agn de ativité dl artist, cun operes dai agn 60 cina aldedaincö. La mostra é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00.
Chedri de Silvia Nava
Dai 13 ai 31 d'agost vëgnel metü fora tl foyer dl salf dles manifestaziuns da Corvara na mostra de chedri de Silvia Nava, sot al titul "Dolomiti - Terre d'inesauribile fascino". La mostra é daverta vigni de dales 21:00 ales 22:30, mertesc y jöbia ince dales 17:00 ales 19:00.
Pitores da mont a Tanart
En domenia ai 12 de aost da les 18.00 te galarìa Tanart a Cianacei inaudazion de la mostra "I pittori della montagna", 30 operes de artisć che à cernù i crepes desche fontèna de ispirazion. L'esposizion va inant enscin ai 9 de setember con orarie: mèrtesc-domenia 10.30-12.30/16.00-19.30; enscin ai 31 de aost ence 20.00-22.00.
Vijites a la Sezions del Museo: l Malghier
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Malghier a Pera aló da la Mèlga de Fascia l'é avert duc i dis h. 8.30-12.30 e 15.30-19.00. De mèrtesc e de jebia h. 10 vijita vidèda e cercia con prenotazion al 0462.764076.
Vijites a la Sezions del Museo: l Segat
Via per dut istà se pel vijitèr debant la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. L Segat a Meida é avert de mèrtesc, jebia e sabeda h. 10-12 e de lunesc, mercol e vender 15-19. De vender h. 10 vijita vidèda con prenotazion per les 19 del dì dant te Museo Ladin al 0462.760182.
Vijites a la Sia e al Molin
Via per dut istà se pel vijitèr la Sezions sul teritorie del Museo Ladin. La Sia a èga ta Penìa e l Molin de Pezol a Pera é averc duc i dis fora che de domenia h. 10-12 e 15-19. Te Molin l'é ence vijites vidèdes de lunesc e mercol h. 10 e de jebia e vender h. 17.30.
Vijites al Stont a Ciampedel
A Ciampedel l'é avert l Stont, neva sezion del Museo Ladin, che se pel vijitèr dut istà dal lunesc a la sabeda da les 17 a les 19 e de jebia ence da les 9 a les 11 da sera. Ogne mercol da les 10 da doman l'é la vijita vidèda: ge vel se enscinuèr te Museo Ladin, tel. 0462.760182, per les 19.00 de la sera dant.
Mostra culetiva dl'Unika
I artisć dl'Unika à giaurì na mostra culetiva a Urtijëi, tla sala Luis Trenker tla Cësa de Cultura basite. La sarà davierta nchin ai 18.8.2018, uni di dala 10.00 nhcin la 12.00 y dala 15.00 nchin la 19.00.
"Selvaggio Blu" mostra de fotografies
Tl Café Surëdl a Urtijëi tla streda Roma, mostra de fotografies de Engl Colcuc, fates ntan na jita tla natura salvera dla Sardegna ora per la rives ërtes sun l ëur dl mer. La mostra ie da udëi da lunesc nchin sada, dala 10.00 nchin la 19.00.
Mostra culetiva "Contemplatio"
A Karthaus te Schnals. Danter i 17 artisć nviei dala lia culturela de Schnals y l Südtiroler Künsterbund iel nce cin' artisć de Gherdëina. La mostra ie davierta nchin ai 26.8. da lunesc nchin sada 14.00-18.30, de dumënia y dis de festa nce 10-12.
"Montamez" de Markus Delago
Sun Furnes a Urtijëi. Mostra alalergia da udëi nchin ai 30 de agost.
6. Bienela Gherdëina
I lëures d'ert ie da udëi tl raion da jì a pe de Urtijëi, tla sala dla Lia Mostra d'Ert, dan l tunel La Curta, sun Col de Flam, Hotel Ladinia, Cësa di Ladins. La sala dla Lia Mostra d'Ert y l Hotel Ladinia ie davierc uni di dala 10.00-12.30 y 15.00-19.30.
Vijita meneda ala Bienela Gherdëina
Uni juebia vëniel fat vijites menedes ala mostra (debant). N se urta dala 16.30 tla sala dla Lia Mostra d'Ert. L ie da se nunzië danora tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 777600.
Mostra de Adolf Vallazza
Nchin ai 23.9. iel da udëi a Cles tl Palazzo Assessorile na mostra dl artista de Gherdëina, cun lëures de scultura, ma nce schizes y dessënies, nce n pitl film/ntervista cun l artista, tëut su per chësta ucajion. La mostra ie davierta de lunesc 14.30-18.30, da merdi nchin dumënia 10.00-12.30 y 14.30-18.30, de lugio y agost nce sada y dumënia sëira 20.00-22.00.
Mostra de Willy Verginer
Tl Tublà da Nives te Sëlva iel da udëi la mostra "sotsëura" de Willy Verginer. Ncuei ai 10.8. dala 20.30 iel la giaurida. La mostra ie davierta nchin ai 2.9..
Mostra de scultures y chedri
N vënderdi ai 17.8. iel la giaurida dla mostra di lëures de Carlo Mussner y Hans Rabanser tl Istitut Ladin Micurà de Rü a San Martin de Tor. La mostra sarà davierta nchin ai 2.9..
Opra de Wilhelm Senoner
Dai 18.8. nchin ai 18.10. iel da udëi n lëur artistich de Wllhelm Senoner de Urtijëi tla Vila dl Coser a Bad Ischl tl'Austria.
Scultura y liber
N sada ai 25 de agost iel tl Zënter Typak a Urtijëi da udëi la scultura „L ritm dl vester" de Wilhelm Senoner. N ucajion dl vernissage dala 18.00 inant uniràl prejentà l liber "Murfrëit", che conta dla esposizion de Senoner che ie stata sun l Jëuf de Frea.
Mostra de fotografies
Ncuei ai 10.8. iel dala 8.30 nchin la 18.30. tla Sala de Chemun a Santa Cristina la mostra de fotografies "L'ana y si luesc".
Mostra de fonc
Sun Plaza Nives te Sëlva iel n dumënia ai 12.8. na mostra de d'uni sort de fonc dala 10 nchin la 14.
Mostra de Vespes
N dumënia ai 12.8. iel sun Pitla Plaza de S. Antone a Urtijëi dala 10 nchin la 12 da udëi na mostra de Vespes Piaggio.
Mostra "I fiori per fa l'art, l'art per cugnesse i fiori "
Da vender 27 de luio fin ai 09 de setembre se podarà vede al Ciastel de Andrac na mostra che conta i fiori co l'art dei acuerelli de Riccardo Gabrielli da Colac. N colaborazion col Istitut Cultural ladin Cesa de Jan e col comun, co l'Union di Ladins e col mujeo etnografico da Fodom. Per info 334 3346680 - info@castellodiandraz.it .
Mostra de guanc andins de l'OMG
A Moena, Poza e Vich esposizion de guanc, tapees e recames fac tel Perù te la miscions de l'Operazione Mato Grosso. Averta h 9.30-12.30 e 15.30-22.00: a Moena te la Mini Civica amò anché vender ai 10 de aost, a Vich te Ciasa Marmolada e a Poza te Oratorie fin ai 19. Dai 14 ai 26 la sarà a Cianacei te Calonia.
"Contemporaneo alpino"
A Ciavaleis tel Zenter de èrt contemporana enscin ai 16 de setember esposizion de operes de desferenta formes de èrt (fotografìa, pitura, scultura e video-èrt) che l museo à ciapà en don tel cors di egn de atività. Oraries: mèrtesc-sabeda: 10.00-12.00 e 15.30-19.00, domenia 15.30-19.00. Contac: info@artecavalese.it
Museo de la Vera sun Fedaa
L Museo de la Vera de Andrea De Bernardin sun Fedaa l'é avert chest istà duc i dis, fora che de mèrtesc, con orarie 10.00-12.30 e 14.00-17.30.
Mostra su la Gran Vera a Someda
A Someda te tobià de la Nenola d'istà se pel veder i reperc troé su la linia del front su la crepes de Fascia. L'esposizion é averta de mercol h. 10.00-12.30 e de vender h. 17.00-19.00. Per la vijitèr te etres oraries l'é da chiamèr l numer 334.8222082.
Oraries Mostra Gran Vera
La Mostra su La Gran Vera te Navalge a Moena la é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.30-19.00 e de mercol ence h. 21.00-23.00. De mercol da les 17.00 l'é la vijita vidèda: ge vel se prenotèr al 346.2415776.
Oraries del Museo Ladin de Fascia
La senta zentrèla del Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é averta per dut istà duc i dis con orarie 10.00-12.30 e 15.00-19.00. De jebia da les 10.00 l'é la vijita vidèda compagné dai esperc, l'é benfat prenotèr al 0462.760182.
Matthias Sieff a Cianacei te Tanart
A Cianacei te la galarìa Tanart (Str. Dolomites 66) se pel vardèr la mostra personala de Matthias Sieff, l'artist de la scultures monolitiches. L'esposizion jirà inant enscin ai 31 de aost te chisc dis e oraries: mèrtesc - domenia 10.30-12.30 / 16.00-19.30 / 20.00-22.00.
"Mituns dal Nepal"
Tl local Altrove a Calfosch él da odëi cina ai 10 de setëmber chedri de Simon Josef Rubatscher selezioná da na seria de dodesc sön la tematica "Mituns dal Nepal".

Radio y Televijion
RADIO
"LADINIA LIVE": Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuenzes de RAI LADINIA
La trasmiscion "DAI CRËPS DL SELA" ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
Vënderdi 10 de agost - Agorà: I bon vedli tëmps da zacan (terza pert)
Deberieda cun si pere Konrad Senoner, rejona Ivan sun la vita da uni di da plu dagiut. Ntan chësta terza y ultima trasmiscion ie l maië l pont zentrel dla discuscion. Cie univel pa tan metù sun mëisa, ciuna fova pa la spëisa da uni di y co se à pa Gherdëina svilupà gastronomicamënter? Trasmiscion de Ivan Senoner.
Sabeda 11 de agost - Momënc de vita – intervista a Irene De Carli
N program de Erika Castlunger.
Domenia, 12 de agost - Ji a sië y fé fansëch
N program de Georg Mussner.
Lunesc, 13 de agost - Familia Schuen – l rundenësc ora de vedla cunties
Hilda y Paul, Andrè y la Ganes Elisabeth y Marlene in concert - mujiga, pensieres y cunsciderazions ora dl cunzert dla familia Schuen, a Urtijëi ai 16 de auril 2018, dal titul "l rundenësc ora de vedla cunties – n viac mujichel tres l mond mistich dla liejëndes dla Dolomites". Program de Leo Senoner.
Mierculdi 15 de agost - Raides e curiositèdes: Laives
Laives, na zità apede a Busan fosc no à gregn elemenc artistics da uzèr fora ma ampò te chel raion é vegnù troà reperc archeologics del 900 dant de Crist. Da Laives Claudia Conta ne conta soraldut del troi che va a Baisseston. Program de Anna Mazzel.
TELEVIJION
Merdi 14 de agost dala 20:50 - Cult rituai da inier y incö: Santa Maria
Santa Maria: na santa che i periun vigni iade che i dijun n'aimaria. Na santa che á amarscé dassënn la vita dla porsona. Ince la contrada dla Ladinia á na merscia tlera liada ala uma de Gejú. Tröpes les dlijies y les capeles dedicades en so onur. N gröm les festes tignides ia por döt l'ann. La Gran Santa Maria o Santa Maria Maiou é ma öna de chëstes. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Mierculdi 15 de agost dala 20:50 - Pizes dla Ladinia: Cin Dëic Saslonch
N program de Manfred Stuffer y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
Juebia 16 de agost dala 20:50 - Natura y ambient : Intrà Lagazuoi e Fanes, ra popes de Travenanzes
Intrà Lagazuoi e Fanes, a confin de Anpezo con Badia, el Parco de ra Dolomites d'Anpezo el me mena a vede ra zimes, i troes, ra grotes, ra roes, intrà botanica e jeolojia, a inparà algo de fiore, de piantes, de crodes. Da vintedoi ane Michele Da Pozzo, diretor del Parco, el fesc chesto laoro par insegnà a i anpezan l amor par el so paes, ra so val, ra so natura. Program de Marco Dibona, a cura de Anna Mazzel.

Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota "Mediateca" y les trasmiscions radio sota "Podcast".

Iadi, jites y escurscions
Cun la roda sön le Klammljoch-Stallersattel
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia en domënia ai 12 d'agost da jí cun la roda sön le Klammljoch-Stallersattel. Al é na pedalada ria. Informaziuns ciafon pro Mike Trebo al 346/1515010.
Escurjiun sön la Cima Auta
La Lia da Munt Ladinia - Val Badia organisëia en domënia ai 26 d'agost na escurjiun sön la Cima Auta. Ara é de dificolté mesana, por n tëmp da jí de 6 ores y n deslivel de 1.300 metri. Informaziuns pro Heidi Dapunt al 334/3501192.
I mulins da Bula
Uni merdi dala 14.30 se ùrten sa Mesavia, sa Bula per jì a ti cialé ai Mulins da Bula derturei su a na maniera che n possa udëi mo al didancuei coche i majenova zacan. Dopro pòssen mo jì a ti cialé al verzon dla rojules dl Uhrerhof. L ie da se lascé nudé su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 799600.
Raida di mejes sa Sacun
For de mierculdi, dala 9.00-13.00, ntan i mënsc de lugio y agost.
L Museum Gherdëina pieta na raida di mejes sa Sacun cun na ntroduzion ala cuntreda culturela tl Museum Gherdëina y vijita dla dlieja da Sacun. Menedes vën la jites da Annemarie Höglinger (tudësch) y Isabella Penzo (talian). Da se scrì ite iel tl Museum Gherdëina nchin al di dant. Da paië ite iel 20 €.
Jita geologica sun l Geotrail
Uni vënderdi nchin ala fin de agost vëniel pità na jita geologica sun l Geotrail sa Bula cun n paleontologh che dajerà stlarimënc n cont dla evoluzion dla tiera y la furmazion dla Dolomites, usservan la vëtes de crëp che ie tlo drët bën da udëi. N muev for a Urtijëi dala 14.00. L ie da se lascé nudé su nchin al di dant tla Lia dl Turism de Urtijëi, tel. 0471 799600.
Jita tla provinzia de Belun
La Lia da Mont Gherdëina mët a jì dai 17.8. nchin ai 19.8. na jita sa la Grupa dl Tamer y dl Spiz di Mezzodì tla provinzia de Belun. Per plu nfurmazions pudëis cherdé su Benno 338 7257909. N possa se lascé scrì su mé plu ncuei ai 10.8. tla butëighës dai ciofs Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser.
Jita te Ahrntal
La Lia da Mont Gherdëina mët a ji n dumënia ai 12.8. na jita sun l Klockerkarkopf te Ahrntal. L deslivel ie de zirca 1.400 metri suvier, da jì saràl zirca 7-8 ëura. L se trata de na jita mesamënter ria y longia. N possa se lascé scrì su mé plu ncuei ai 10.8. tla butëighës dai ciofs Inge, Activ Sport y Sport Bruno Riffeser. Per infos pudëis cherdé sú: Philipp 334 3338903.

Publizistica
Incuntades leterares "Un libro un rifugio"
Les presentaziuns de libri tl'Alta Badia vá inant ai 10 d'agost a Corvara cun Sergio Romano, ai 12 d'agost a Corvara cun Dori Ghezzi, ai 14 d'agost a La Ila cun Giancarlo de Cataldo, ai 17 d'agost a Corvara cun Francesca Melandri. An mët man dagnora dales 17:30. Ai 16 d'agost dales 10:30 él Mauro Corona che presentëia so liber "Nel muro" sö La Crusc a Badia. Sce al é bur' tëmp, spo dales 17:30 a La Ila.
Prejentazion del liber de Alberta Rossi
Anché, vender ai 10 de aost, da les 17.00 te Spiaz de le Perle Alpine a Moena prejentazion del liber de Alberta Rossi "La Valle di Fassa tra fantasia e realtà" con la vize presidenta del Carro delle Muse Cristina Donei. Dò laboratorie creatif per bec con Elena Corradini, autora di dessegnes del liber.
Liber de Attilio Dantone sul Nepal
En vender ai 17 de aost da les 16.30 a Moena te Spiaz de le Perle Alpine (o te sala de consei se l'é burt temp) Attilio Dantone da Dèlba prejenta sie liber "Le farfalle impazzite", diarie de sie viac tel Nepal ti dis dramatiches del teremot, con l'obietif de binèr ofertes per fèr sù na scola te chel paìsc.
Prejentazion libres a Cianacei
Insnet, vender ai 10 de aost, da les 21.00 te sala del Consei de Comun de Cianacei per endrez de la Biblioteca, i autores Tito de Luca e Antonia Arslan porta dant si libres "Teva'h il mistero delle due arche" e "Lettera a una ragazza in Turchia". En vender ai 17 Gregorio Fracchia prejenta "L'altro suono dell'ombra".

Chino
Film su la storia de l'alpinist Ettore Castiglioni
En sabeda ai 11 de aost da les 21.00 te Piaz de Ciampedel vegn moscià l film "Oltre il confine. La storia di Ettore Castiglioni" de Andrea Azzetti e Federico Massa, te la rassegna Trento Film Festival 365°. Se fossa burt temp la proiezion sarà tel pavion manifestazions jun Ischia.
Al chino de Cianacei
Al chino de Cianacei en vender ai 10 de aost h. 17.00 e 22.30 "The Darkest Minds"; en sabeda ai 11 h. 17.00 e 21.15 "Ant-Man and the Wasp"; en domenia ai 12 h. 17.00 e 21.15 "Ocean's 8". Info: 0462/871034 o piata Facebook Cinema Marmolada Canazei.
Al chino de Pardac
Al chino de Pardac en vender ai 10 de aost h. 21.15 se pel veder "A Quite Passion". En sabeda ai 11 h. 17.00 e 21.15 "Ant-Man and the Wasp", en program h. 21.15 ence mèrtesc 14 e mercol 15. En domenia ai 12 h. 17.00 e 21.15 "Mamma mia! Ci risiamo". En lunesc ai 13 h. 17.00 "Luis e gli alieni" e 21.15 "Ocean's 8". En jebia ai 16 h. 21.15 "Ocean's 8" e vender 17 h. 21.15 "Overboard". Info: Facebook Cinema di Predazzo.
Al chino de Tieser
Al chino de Tieser en vender ai 10 de aost h. 17.30 "Luis e gli alieni" e h. 21.15 "Darkest minds"; en sabeda ai 11 h. 16.30 e 21.30 en 3D "Ant-Man and the Wasp"; en domenia ai h. 21.15 "Mamma mia"; en lunesc ai 13 h. 17.30 "Peter Rabbit" e 21.15 "Come ti divento bella"; en mèrtesc ai 14 h. 17.00 e 21.15 "Darkest minds"; en mercol ai 15 h. 17.00 e 21.15 en 3D "Ant-Man and the Wasp", en program ence en jebia ai 16 h 17.00; en vender ai 17 h. 21.15 "Shark il primo squalo". Info: www.cinematesero.com
Chino a La Ila: "Contromano"
En mertesc ai 14 d'agost dales 21:00 vëgnel mostré tla Ciasa de Cultura a La Ila la comedia taliana "Contromano". L'entrada é a paiamënt.
Chino per mutons
N juebia ai 16.8. dala 17.00 nchin la 18.30 tla Biblioteca S. Durich a Urtijëi uniràl mustrà n film tla rujeneda taliana. Ntan i mënsc de lugio y agost uniràl mustrà uni juebia n film adatà per mutons, l program plu avisa di film che unirà mustrei ie da udëi tla biblioteca, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.

Galaria retrac