Manifestazions atuales speziales

Data

21 de setember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 21 de setember
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indô cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará inant por zirca 3 mëisc.
Le curs por i scolari dla scora elementara mët man ai 24 de setëmber y jará inant vigni lönesc dales 16:30 ales 17:15 y/o vigni mercui dales 16:00 ales 16:45. Al vëgn tigní un n iade al'edema por prinzipianc y dui iadi al'edema por progredis.
Por i mituns dla scolina y dla pröma elementara mët man le curs en jöbia ai 27 de setëmber y jará inant tres la jöbia dales 15:30 ales 16:15.
Le cost é por le curs di principianc de 110,00 Euro y por le curs di progredis de 180,00 Euro.
Düc i mituns y dötes les mitans che á vëia de jadiné dess s'anunzié. Por l'iscriziun y por informaziuns prëibel cherdé sö o scrí, anter i 19 de setëmber, al numer de telefonn 333 2930586 (Renate).

Prozesciun da Badia a Oies
Por i ëi y i jogn
L'Uniun Ëi Val Badia inviëia düc i ëi y i jogn en vëndres, ai 28 de setëmber 2018, dales 19:30 te Dlijia de Badia a tó pert ala prozesciun cun linternes o ciandëres da San Linert/Badia a Oies.

Siur Heinrich Videsott
Mëssa en so recort chësta domënia
En domënia ai 23 de setëmber 2018, dales 15:00, gnarál zelebré tla Dlijia da La Val na santa mëssa cun funziun solëna sön la fossa de siur Heinrich. Dedô sarál na agape tl salf dles uniuns.

Jita de chi dl "53" dla Val Badia
Iten Ulten en mercui ai3 d'otober 2018
I nasciüs dl 1953 dla Val Badia vá en jita ai 3 d'otober 2018, cun le bus che pëia ia te chisc orars: 8:00 zënter da San Martin, 8:15 Longega, 9:00 Porsenú, 12:00-12:30 S. Gertraud Ulten (marëna), program cultural do marëna, 19:00-19:300 cëna cun musiga a San Martin (Ostaria Dasser). Prisc por tó pert: 110,00 euro, da paié ite anter le 24 de setëmber söl cunt bancar IT 70H 08010 58830 000404425391. Por infos: tel. 328 6472341 (Gottfried Trebo).

Sanité y bëgnsté cun yoga
Dui cursc a San Martin tla Val Badia dai 28 de setëmber inant
Curs de yoga por prinzipianc
Cun Rakesh Nanda, sis sëres indöt, n iade al'edema, dales 19:45 ales 21:15, pröm apuntamënt ai 28 de setëmber.
Yoga por chëres che aspeta
Cun Karin Nanda, cin' sëres indöt, n iade al'edema, dales 20:00 ales 21:00, pröm apuntamënt ai 28 de setëmber.
Por informaziuns y prenotaziuns
Tel. 0474 530 547, e-mail: nandayoga@yahoo.de www.nandayoga.de facebook.com/NandaYoga

Segra a San Martin de Tor
Festa cun tröpa musiga y spëisa
Chësta domënia, ai 23 de setëmber, festejëia le paisc da San Martin de Tor la segra. Le de mët man cun la Santa Mëssa te dlijia dales 9:30.
Dales 11:00 inant él söl program na matiné cun liagnes blances y intratignimënt musical cun la Oalinga Feirschtamusik.
Dales 15:00 sarál la defilada y le conzert dla Musiga da Urtijëi.
Oswald fistidiará dales 17:30 inant por intrategnimënt musical cun musiga da bal. La Musiga da San Martin inviëia düc a sté en compagnia pro val' da bëre y da mangé.

Alenamënc de schialpinism tla Val Badia
Por jones y jogn dala terza classa dla Scora mesana insö
Incër la fin de stëmber mët indô man i alenamënc por jones y jogn (dala 3a Mesana insö) de schialpinism de Badiasport.
D'altonn vëgnel fat alenamënc de preparaziun y cun les prömes nëis pëion ia cun i schi.
Chi che é interessá pó mené na e-mail a posta@badiasport.org cun inom, co-gnom, ann de nasciüda y numer de telefonn.

Curs de jadiné
Dai 6 de utober inant ntan dut l inviern, n iede al'ena tl stadio Pranives de Sëlva
L Eisclub Gherdëina mët a jì da śën inant y ntan duta la sajon da d'inviern, de sada danmesdì, n curs de jadiné per mutons y mutans che sà bele da jadiné o nce per chëi y chëles che scumëncia permò. L curs scumëncia ai 6.10. y dura nchin ala fin de merz 2019. L ie uni sada dala 10.00 nchin la 11.00 danmesdì tl stadio Pranives de Sëlva. L priesc per fé pea ie de 180,00 euro.
Per se lascé scrì ite o nce per d'autra nfurmazions pòssen cherdé su l numer de telefonn 333 2578392 o l 338 8838382.

Ena dl Crëidum
La Pluania de Urtijëi pieta n ajurnamënt spirituel dai 22. ai 30.9.
Sada, 22.9.2018
18.30 Santa mëssa cianteda dal Cor de dlieja
20.30 Ancuntedes tla families de: Verena y Guido Senoner, str. Mëisules 90 - Agnes y Flavio Senoner, str.a Nevel 11/a - Lucy y Stefan Perathoner, str. Roma 32 B - Helma y Andreas Walpoth, str. J.B. Purger 61 - Helene y Georg Kostner, str. Sobosch 47
Dumënia, 23.9.2018
9.00 Santa mëssa per tudësch
10.30 Santa mëssa per talian
14.00-18.00 Jita sa la dlieja da Sacun per la families. Se ancunton dala 2 domesdì sun plaza de dlieja per jì sa Sacun. Do na pitla funzion saràl n spetacul de magia cun "Mago Magone" y dl'aurela per vel' juech. Da bur' tëmp se ancuntons tla gran sala dla Cësa de Cultura
17.00 Dlieja de Sant Antone: Vespres
Lunesc 24.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.30 Aula Magna dla scola elementera: "Bon di Gejù" cun mutons y genitori
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
9.30 Café Domino: Ancunteda
15.00-17.00 Dlieja de Sant Antone: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
17.00 Dlieja Sant Antone: Vespres
15.00 "Geocaching" - juesc y praté lianies te Val d'Ana (plaza dai juesc) per i ministronc y si cumpanies (dala 3a elementera ala 3a mesana)
20.30 Ancunteda tla families de: Cornelia y Rainer Demetz, str. Mureda 17 - Renate y Robin Demetz, str. Nevel 81/83 - Lea y Flavio Goller, str. Rezia 290 - Patrizia y Elia Senoner, str. Tavella 18A - Margherita y Peter Kostner, str. Roma 121
Merdi, 25.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.30 Aula Magna dla scola elementera: "Bon di Gejù" cun mutons y genitori
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
9.30-11.00 Local "Matada": Ancunteda dla umans cun si popesc y i patri
9.30 Café Soviso: Ancunteda
15.00-17.00 Dlieja de Sant Antone: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
17.00 Dlieja de Sant Antone: Vespres
20.30 Dlieja: Mujiga y meditazion cun l Cor de dlieja y la grupa "Cominais"
Mierculdi, 26.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.30 Aula Magna dla scola elementera: "Bon di Gejù" cun mutons y genitori
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
9.30 Café Four: Ancunteda
15.00-17.00 Dlieja de Sant Antone: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
17.00 Dlieja de Sant Antone: Vespres
17.00 Local "Saut": Ancunteda danter i jëuni y i patri. L vën rujenà de argumënc sciche l'amezizia, l amor, la fede y l'etica. Per uniun iel da garat na pitla scincunda.
20.30 Ancunteda tla families de: Irene y Markus Perathoner, str. Nuaves 8/1 Sureghes - Angelica y Christoph Kostner, str. Sneton 77 - Michela y Martin Comploi, str. Sacun 81 - Martina y Eugen Beikircher, str. Digon 21 - Angela y Peter Rifesser, str. Palmer 5/Sureghes
Juebia 27.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.30 Aula Magna dla scola elementera: "Bon di Gejù" cun mutons y genitori
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
15.00 Café Surëdl: Ancunteda
15.00-17.00 Dlieja de Sant Antone: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
17.00 Dlieja de Sant Antone: Vespres
20.30 Bar Traube: Pubquiz "Special edition with special guests" cun dumandes sun i valores dl'etica y de religion. N ne à nia drë de se nuté su - Numer limità de partezipanc.
20.30 "Art-Meeting" ancunteda danter artisć y artejans tla berstot de Gregor Mussner, str. Tavella 34
Vënderdi 28.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.30 Aula Magna dla scola elementera: "Bon di Gejù" cun mutons y genitori
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
9.30 Cësa de Paussa: Funzion liturgica; iló vëniel dat l Sant Uele
15.00-17.00 Dlieja de Sant Antone: Adurazion eucaristica cun puscibeltà de se pisté
17.00 Dlieja de Sant Antone: Vespres
20.30 Cësa di Studënc "Assudëi": Ancunteda per pères. Papa Franzësch nes dà n cunsëi per la vita deberieda: "Prëibel, scusa y daussi pa?"
Sada, 29.9.2018
7.00 Santa mëssa te dlieja
7.45 L vën dit la curona te dlieja
8.30 Santa mëssa te dlieja
9.00 Grilieda per jëuni da 14 ani insù. Jiron sun Mont de Sëuc da "Dieter" per sté n cumpania, fé juesc, praté lianies y scuté su cie che i patri nes conta. Prëibel se lascé nuté su da: Flavio 347 1117484. Da bur' tëmp ne vëniel nia jit
9.30-11.30 Te dlieja: Adurazion eucaristica cun puscibltà de se pisté
18.30 Santa mëssa te dlieja
20.00 Pruzescion cun lintiernes y cëiresc nchin pra la dlieja de S. Antone. Se urton te chisc luesc: La Rodra dala 20.00, Catores dala 20.00, Tinderla dala 20.00, Nis dala 20.00, Gran Tublà dala 20.10, Kasper dala 20.10, Miraval dala 20.15, Tubladel dala 20.15
Dumënia, 30.9.2018
9.30 Santa Mëssa de rengraziamënt dla Pluania, cianteda dai "Helios". L toma ora la mëssa dala 10.30

Chiche ulëssa che n pater vënie te cësa, te familia o ulëssa rujené limpea (15.00 – 18.30) possa cherdé su l 0471 797371 (Georg Kostner).

Spetacol musical per Père Kaswalder
En sabeda ai 22 de setember te tendon de la manifestazions de Poza n conzert de cianties e museghes gospel
En sabeda ai 22 de setember da les 21.00 te tendon de la manifestazions de Poza, tel Comun de Sèn Jan, vegn endrezà n bel spetacol musical dal titol "La Voce del Sorriso" con l cor gospel "The Justice Chorus" che portarà dant oujes dal mond de la Giustizia... e no demò. L Cor é vidà da la maestra Alessandra Camporese e l se ejibirà ensema a la "Justice Band": Mauro Nordio a la tastieres, Giulio Toldo a la chitara, Giampaolo Lombardo al bas, Ludovica Casotto al violin e Carlo Bezze a la percuscions.
Te chesta ocajion vegnarà recordà Père Pietro Kaswalder, se n jit del 2014 e la bonamans che vegnarà tout sù jirà a la "Sociazion Amisc de Père Pietro Kaswalder" per la Tera Sènta olache Père Kaswalder à semper portà inant sia miscion.

10 egn de la Musega Auta Fascia
Ai 22 e 23 de setember conzert e prejentazion del nef CD
La Musega Auta Fascia compiesc 10 egn e en sabeda ai 22 e en domenia ai 23 de setember vegn fat gran festa a Cianacei. Per l'ocajion la Musega à endrezà ence n CD e n DVD. Tel CD, che à per titol "Noscia Tera", l'é ite la museghes più segnificatives che à segnà la storia di prumes egn: "Col Rodella", na marcia scrita dal maester da Tieser Carlo Deflorian e "Noscia Tera" scrit da Silvia Leonetti, stata componenta de la Musega. Amò apede l'é ite ence 3 toc che vegn dal repertorie de doi gropes de musega da Cianacei di egn '80 e '90: i "Golden Trio" e i "Musiconc Trio".
L program perveit en sabeda da les 17.00 al chino Marmolèda l'estrazion di biliec de la loterìa e da les 20.30 l conzert de la Musega Auta Fascia con la prejentazion del CD e DVD.
En domenia ai 23 da les 10.30 messa te gejia del Sacro Cher de Cianacei, defilèda de la 4 Bandes de Fascia fin te piaz Marconi e salut de l'autoritèdes. La festa va inant al Gran Tobià Teater con i "Königsberger Musikanten" e jeghes per i bec.

"Mel al jenodl" tla Dolomiti Sportclinic
Di de furmazion n sada, ai 29 de setëmber dala 8 daduman inant tla Tlinica Sportiva Dolomiti tl Zënter 181 a Urtijëi
Cie pòssen pa fé canche l jenodl fej mel?
Dutores y fisioterapisć cunterà dla patologies dl jenodl y di cunzec de terapia che possa vester cunservatifs o chirurgics.
Fé pea possa duc i nteressei. Acreditamënt ECM per duta la figures prufesciuneles tl ciamp dla medejina sun la plata internet www.congressvenezia.it.
Per plu nfurmazions prëibel cherdé su l 0471 086000.

50 ani Crëusc Cuecena Gherdëina
Festa n dumënia ai 30.9. dala 9.30 tl zënter Iman a S. Cristina
Dan 50 ani iel unì giaurì la prima sënta dla Crëusc Cuecena te Gherdëina y chësc anuel uelen festejé deberieda cun duta la jënt y dantaldut chëi che fej y à fat pert de chësta istituzion de aiut.
N dumënia ai 30 de setëmber saràl dala 9.30 na Santa Mëssa alalergia iló tl zënter Iman. Dala 10.15 uniràl benedì na ambulanza nueva. Inant jiràla cun i saluc dla autoriteies, danter l auter dl sëurastant provinziel Arno Kompatscher y dl'assessëura per la sanità Marta Stocker. L sarà nce na pitla ciaculeda n cont dla storia dla Crëusc Cuecena Gherdëina cun reprejentanc da ntlëuta y da śën, meneda da Ellis Kasslatter.
Dala 11.30 inant pona aperitif, juesc, mujiga y marënda. Duc ie nviei de cuer a unì ala festa.

"La filigrana del vuoto"
Giaurida dla mostra de Thomas Scalco ncuei vënderdi ai 21.9. dala 19.00 tla sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi
La Lia Mostra d'Ert nvieia ala giaurida dla mostra cun ntroduzion y test critich de Gabriele Salvaterra.
Ciuldì à pa la cosses geometriches na tel fazion sun l'ana dla persona? Permez ala formes organiches che son usei a udëi tl mond naturel semea la perfezion de na linia ndrëta zeche de n auter mond. Cie arà pa mei pensà la prima persona che arà udù i profii che ne passenea nia adum cun l mond naturel. Ce sort de formes aràla pa udù? Povester minerei, la linia dl urizont, la fauc o l cërtl bel turont dla luna, la codla dl surëdl. Da dut chësc vën povester la sacralità o l cialé ora fulestier che n possa recunëscer te na forma pura de nosta realtà. La geometria tl caos pieta l'ucajion de se cunfrunté cun l vester autramënter, giapan la semea de zeche de sëuranaturel y scunesciù. Chësc ie chël che suzed ti chedri de Thomas Scalco, che fej nascer formes dlicates, seniedes dala trasparënza ma nce cun n profil nët permez al caos dl ntëurvia.
Sasc preziëusc trasparënc da ciantons n pert agressifs jonta pro mistere al mistere danter la frosces di bòsc spësc. La mostra sarà da udëi nchin ai 7.10. uni di dala 10.00-12.00 y 16.00-19.00, de lunesc iela stluta.

Chi ie pa adatà a guverné l'umanità?
Reunion per ladin de Gherdëina di Testemonesc de Iehova n sada ai 22.9. dala 15.00 a Persenon
Chi possa pa...
- ressolver i problems soziei y ti dé a duta la jënt na bona cualità de vita y da maië assé?
- sparanië l'umanità dala desdruzion gaujeda dala catastrofes dla natura sciche tremoc, tsunami y n.i.?
- ti mëter fin ala vieres y garantì pesc y segurëza?
- tò demez la malaties y la veciaia?
A chëstes y a d'autra dumandes uniràl dat resposta tl referat biblich per ladin "Chi ie pa adatà a guverné l'umanità?", che unirà tenì n sada ai 22 de setëmber dala 15.00, tla Sala dl Rëni di Testemonesc de Iehova a Persenon, tla streda Plose 13. La ntreda ie debant.
I Testemonesc de Iehova se ncunforta sun Vosc unì y duc ie bënunii.

Na bona marënda per nosta jënt de tëmp
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gherdëina a se nuzé de chësc servisc nuef, uni merdi a Urtijëi y a S. Cristina y uni mierculdi te Sëlva
Nviei ie duc chëi che à la residënza te Gherdëina y che à passa 60 ani. Chësta scumenciadiva ne n'ie nia mé per i pueresc, ma per duc i seniores, che à ueia de se maië n bon cëif n cumpania. Daujin ala sauridanza de giapé servì n iede al'ena n cëif ciaut, zënza messëi s'l cujiné nstësc, iel nce la pert soziela de se ancunté y maië deberieda cun d'autri. Chësta marëndes ie metudes adum da n prim, n segondo y n dessert; chiche ne ulëssa nia o ne n'ie nia bon de maië dut possa sambën se tò a cësa chël che resta.
Uni merdi puderà la jënt de tëmp jì tla pitla sala dla Cësa de Cultura Luis Trenker a Urtijëi a maië da marënda.
For de merdi se ancunterà nce chëi de tëmp che ulerà jì a marënda a Santa Cristina. Iló vën l servisc pità tla sala Raiffeisen, tla cësa de Chemun.

Uni mierculdi se urterài te Sëlva, for dala 12.00 da mesdì, te stua di seniores, sun calonia.
L priesc dla marënda ie de 4,00 € per persona.
Chiche uel jì a marënda muessa se lascé scrì su almanco nchin al di dant, do marënda, cherdan su:
- per Urtijëi l numer 335 1031751
- per Santa Cristina l numer 333 1499949
- per Sëlva l numer 335 6558633
La Lia Sarëinn rengrazia l KVW che cuordinea dut y i Chemuns per l sustëni y nvieia duc a unì a se maië na bona marënda.