Dancà y da na pert

Data

05 de messel 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Maria Kropfitsch, jëuna de Urtijëi, maestra tla scola elementera de Sëlva
Maria, posses'a te prejenté n curt?
Maria Kropfitsch Ie son Maria Kropfitsch, é belau 21 ani y son de Urtijëi. Mi pere ie Klaus Kropfitsch y mi oma ie Renate Mussner dl Sneider. É fat duta la scoles a Urtijëi, dala elementera nchin ala scola auta ITE Raetia. L ann do avëi stlut ju la mesana ovi scumencià l gymnasium pedagogich a Persenon, ma pona éi mpo mo ulù mudé scola, ajache a cësa me n stei miec. Do l ejam de maduranza sons jita a lauré te na banca a fé n praticantat da d'instà. Ma do che la diretëura dla scola elementera de Sëlva me à damandà sce ësse nteres a nsenië iló, éi tëut la dezijion de jì. Nscila éi te chësc ann de scola permò passà via nsenià te scola. Mi gran hobbies ie s'ancunté cun mi cumpanies y fé truep viages.

Co pa nscila che te es tëut la dezijion de jì a nsenië?
Lauré cun pitli mutons y mutans me à for bele sapù da stramp bel. Na mi cumpania à laurà n ann alalongia da maestra, y la me à cunsià de purvé a fé chësta esperienza. Nscila éi azetà, canche i me à damandà.

Deplù te la edizion dl 5 de messel

Galaria retrac