Dancà y da na pert

Data

15 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Zacotan de domandes a Stefan Thaler, che laora tl ciamp dles mascins da fá schi, é istrutur nazional, alenadú y maester de schi, mo dantadöt presidënt dl Ski Team Alta Badia
Stefan, te sál bel chisc dis che al nëi cotan?
La ligrëza da odëi nostes munts curides dala nëi é por me dagnora grana, an se conforta da tó ca i schi y fá les prömes otes sön nostes beles pistes. An ne vëiga l'ora da pié ia, mo al é ciamó n valgönes edemes da aspeté.

Tan da laur aste pa tl privat?
Te nosc ciamp, dles maschins da fá schi, él sté ti ultimi agn na bela sbürla tl marcé y chisc mëisc dl ann unse tröp da fá te nosta dita. Por ci che reverda spo le Ski Team dedichëii tröp tëmp ai proiec nüs.

Poste bele pensé al'ativité sportiva, chëra individuala y chëra dl Ski Team Alta Badia?
Le sport fej pert de mia vita, i ciari da combiné sport cun laur. Por me é fá le presidënt dl Ski Team Alta Badia pasciun, y al me sá bel da mëte i atlec tles mius condiziuns.

Deplù te la edizion dl 15 de november

Galaria retrac