Segurëza por l’aziënda dl doman

Data

11 de jugn 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La "Rubrica d’Economia" tla Usc. En chësc iade cun l’espert Franzi Verginer dl Studio Verginer SEVE
Le passaje generazional dl’aziënda ai mituns é n gran vare tla vita de n imprenditur. Al é n momënt delicat olache l’imprenditur se damana te ci mans ch’al ó afidé le proiet da condüje inant ci che el á realisé te süa vita. Le trasferimënt d’aziënda ne se limitëia nia al arjunjimënt de na soluziun sot l’aspet fiscal y dl dërt d’arpejun, mo tol en conscidraziun ince la proteziun dl standard de vita dl imprenditur y i debojëgns di mëmbri de döta la familia.
Te situaziuns familiares cun plü descendënc, olache l’imprenditur á l’inteziun da lascé süa aziënda ma a valgügn de sü mituns, él emoziuns y sentimënc che condizionëia les argomentaziuns y condüj gonot a situaziuns de conflit tla familia.

Liede do deplü tla ediziun atuala stampada de La Usc di Ladins o tl e-paper a paiamënt!