Dancà y de na pert

Data

14 de setember 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Monika Kelder
Cunlauradëura de Museum y ciantarina de Urtijëi
USC: Vo laurëis tl Museum de Gherdëina. Co sëis'a ruveda pra chësc lëur?
Monika Kelder: Tres n nserat te La Usc di Ladins.

Ciuna ie pa Vosta ncëria?
Mi ncëria ie de fé l servisc de cassa, de fé da assistënta a chiche vën a vijité l Museum y nce de judé pea te secretariat. Bele dal scumenciamënt incà éi oradechël pudù mé dé ju cun la tueda y nrescida dl bel guant dala gherdëina, cun si particulariteies, nce cun i inuemes, sibe per gherdëina che per tudësch. N valguna trohtes ie nce metudes ora tl Museum.

Deplù te la edizion dl 14 de setember

Galaria retrac