A Dispruch y sun Ciarëza

Data

12 de agost 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
SAUTÉ

Nstadì iel stat doi garejedes per i Gherdëina Runners, che desmostra de vester na lia dal sport cun na gran atività, ulache la pert soziela à sambën ënghe na si mpurtanza. La prima garejeda ie stata n juebia ai 8 de agost a Dispruch, na garejeda sun pista ulache l à fat pea trëi atlec. Demetz Sofia ie sauteda 1.600 metri y se à plaza al prim post te si categuria, te sies menuc y 9 secunc. Demetz Samuel y si pere Georg Demetz à fat la garejeda da trëimile metri y se à plazà, respetivamënter: Samuel al prim post te si categuria y prim monce te tlassifica generela di ëi cun 9 menuc y 13 secunc. Georg se à plaza al prim post te si categuria y 16ejim pra y ëi, cun n tëmp de 10 menuc y 25 secunc. Garejeda sun Ciarëza La segonda garejeda ie stata n dumënia ai 11 de agost, la "Carezza Vertical", cun na lunghëza de 3,8 chilometri y n deslivel de 900 metri. Venciù à nosc atleta Alex Oberbacher te 33:47. Al otavo post iel Daniel Ploner cun 39:45, 17ejim Luciano Soppelsa 40:46, 25ejim Ivo Delago cun 42:00 y 64ejim Jonas Ploner cun 49.21. Doris Pycha se à tlassificà al 13ejim post pra la categuria dl’ëiles nasciudes nchin al 1983, cun n tëmp de 58:12.

Manuela Perathoner

FOTO: Na grupa di Gherdëina Runners.

Galaria retrac