Luster per Fascia coi apuntamenc del Ski Team

Data

19 de november 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Te la radunanza di sozi l president Leonardo Bernard à anunzià che a la sozietà ge é stat dat sù l’endrez de doi garejèdes de Copa Europa sun Sèn Pelegrin
A la fin de otober l’é stat n dopie apuntament per l Ski Team Fascia che en sabeda ai 26 da les 3 domesdì te l’oratorie de Poza l’à chiamà ite la radunanza anuèla di sozi e l’à endrezà via per duta la medema giornèda l’oramai tradizionèl marcià de massarìa sportiva durèda.

L president de la sozietà Leonardo Bernard, a la prejenza de na carantina de sozi, l’à rejonà de l’ativitèdes portèdes inant via per la sajon passèda ti desvalives setores sot la vida di referenc, l diretor tecnich Marco Costazza, Roberto Peterlini coordenador del grop Baby e Cuccioli, Evelin Margoni, Giuseppe Nigo e Simone Valeruz. Amò apede l’é stat ence ilustrà la prospetives per la sajon che vegn.

Te sia relazion morala l president à abù l’ocajion de rengrazièr i atlec che à lascià ló, desche Chiara Costazza, e l’à uzà fora l’orgolie de poder dombrèr te anter i scric ite de la sozietà la joena atleta Monica Zanoner, ruèda a fèr pèrt a duc i efec de la squadra agonistica de l’Eserzit, e n auter joen che l’é sot osservazion, Luca Isabella, che l’à i numeres per doventèr n atlet ezelent e fèr l saut de calità se l seghitarà con i resultac e l’empegn desmostré enscin ades.

Anter la proponetes per la sajon che taca l’é de gran emportanza l fat che l Ski Team chest an sie stat cernù per organisèr la doi garejèdes de Copa Europa de eles sun Sèn Pelegrin – l’à dit l president Bernard - na esperienza che ge dèsc maor forza a l’apuntament de Copa Europa sun Aloch. Ai 16 de dezember donca sun chest portoi sarà l slalom anter i pèi strenc de ic e i dis dò, dai 17 ai 20, sun Sèn Pelegrin per cater dis sarà apontin la eles con la proes e la garejèdes de discesa libera. N apuntament emportant che ge darà luster a Fascia – l’à comentà l president con sodesfazion.


De più su La Usc nr 45 stampèda ai 15 de november  (CRI.M)