Bedaia d'arjënt per Irene Lardschneider

Data

12 de fauré 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Segondo post per la scuadra taliana pra la mixed relay di Campiunac d'Europa di juniores. Nia mé l boniscimo plazamënt de Irene tla stafeta ie da auzé ora, nce tla garejedes ndividueles à la jëuna de Sëlva mustrà de vester danter la miëures
Danter l 31 de jené y l 4 de fauré iel unì garejà per i Campiunac d'Europa di juniores a Pokljuka tla Slovenia. Chësta ie stata l'ultima manifestazion nternaziuneles per i juniores dan i Mundiei di jëuni y juniores ala fin dl mëns de fauré y scumenciamënt de merz.

Deplù te la edizion dl 9 de fauré