L snowboard talian porta bedaies y sudesfazions

Data

12 de fauré 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Daniele Bagozza porta a cësa n prim y n terzo post te Copa Europa, tla garejedes ai 10 y ai 11 de fauré. Nscila réstel prim tla tlassifica generela. Miëur plazamënt tla cariera de Aline Moroder, cuarta