Da na tieja in l’autra: festa e storia adum

Data

15 de messel 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ambient, cultura, gastronomìa e musega te anter noscia Dolomites
Sot la crepes de Piz Ciavazes e Pordoi, anter l’acort di pre e di bosćde Ròa e Pradel, la veia monts de Cianacei, en sabeda e en domenia ai 6 e ai 7 de messèl, l’é stat “Da na tieja in l’autra”. La tiejes les à avert si ujes e l’erba la é stata taèda e enlumenèda per ge dèr lèrga a la neva festa che à avert l’istà a Cianacei. N’outa, su per chesta zones, i aves de la jent de Cianacei i jìa a fèr fegn, i dormìa anter la brees de la tiejes e i vivea fora per la sajon ciauda. Anter chisc lesc passèa ence i scultores fascegn che portèa vin Gherdena la chiena.

La festa

E proprio da chest argoment l’é pontà demez la festa. Te la pruma tieja de Frido Bernard de Zapin, defat, l’Istitut Cultural Ladin à portà dant la chiena e i percorsc che enlouta la jent fajea per se vadagnèr l pan, portan vin Gherdena i jeghes che i zipièa te la stues fora per l’invern. Ciavai, giai e picola pirles amò emprofumèdes de la bona saor del legn. 

Vint sociazions de volontariat de Cianacei e Ciampedel se à dat jù per viventèr chesta festa. Al scomenz del percors, l Grop de la Fortaes da Cianacei dajea fora sie bogn douces, compagné sessaben da la gustousa marmelada de color checen. Più en via l’era l grop de Folclor che dajea fora cajoncìe da vert e da douc, ensema ai vins di Sommeliers de Fascia. I Studafech de Cianacei, che per l’ocajion i à ence metù fora la divises che enlouta vegnìa durèdes, i ge à sport a duc polenta con de bona pria. Te tieja de Floriana e Paola Bernard de Zapin l’é stat metù fora na picola mostra sul Grop de la Mèscres e su la Sociazion de la Bandiera. No podea de segur mencèr l douc de la sones: più en via l’era na belota tieja duta fornida sù olache vèlch femena enjignèa chesta bona magnadiva. Vejin a eles, Erna Pedratcher à metù fora na picola mostra en cont de guant tradizionèl fascian. Sun Pradel de Sora l’era la Crousc Biencia con si aperitives e antipasć e i Schuhplattler da Ciampedel che, bie contenc, i dajea fora bales con capusc. Più en via, passan fora per n gran prà vert, l’é Ròa. Chiò sunsom l’era Mario Cruf che dajea fora porcheta e aló vejin l Grop de la Paic de Marmolèda con sia besties. Vejin a chisc, l’era l Grop de l’orc e Chi del Garber. Tinsom deldut l’era la Musega Auta Fascia che ge à sport a duc de bogn grafons. En sabeda sera, l grop di joegn de Bela Jent à fat mingol de festa da l’autra man de la zona, vejin al lech artifizial de Pian de Frataces. Per i più picoi l Fassa Bike à endrezà n picol percors co la rodes. L magnèr l’é stat organisà per aer l met de jir dassen da na tieja in l’autra per se vadagnèr na marena entrìa.

Fora per la tiejes l’era de bela notes e sacotanta outes se podea perfin scutèr vèlch orghin sonèr. Pecià aboncont per l temp: en sabeda sera la Musega aessa cognù fèr n picol conzert, roinà dal fort tarlui che l’é vegnù jù. En domenia dadoman da les 10:30 l’é stat dit messa da Don Mario anter Ròa e Pradel. Dapodò à rejonà l president Luigi “Gigio” Dantone, ensema a Diego Salvador, l’ombolt Silvano Parmesani, la procuradora e senadora Elena Testor e l conseier provinzièl Luca Guglielmi. Prejenc ence l’assessor al turism provizièl Roberto Failoni e la presidenta de l’Union Generela di Ladins de la Dolomites Milva Mussner.

Tant en sabeda che en domenia da les 9 dadoman i menatroes à portà la jent da Pecol fin a Pian de Frataces e, ti medemi dis, l Cai l’à organisà dotrei raides per descorir ensema l lech.

De più su la Usc 27 di 12 de messèl.  (Nicoletta Riz )