Coltivèr periferìes? No l'é possìbol!

Data

04 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na bela esperienza per i studenc de la IIE de la mesènes de Ciampedel te la Coprativa Oltre
Se te sentes n amich che rejona de »coltivèr« che te vegnel tel cef? Fazile te peisses a salata, ravasales… De segur no te metesses apede l verb »coltivèr« a la parola »periferìes«.

Coltivèr periferìes? Che velel dir? No l’é possìbol!

Emben i bec de la seconda E de la Scola mesèna Don Tita Soraruf i é stac touc ite te n projet ben struturà, che ge à dat l met de ruèr ite te la sales, te la cèsa da fech, ti laboratories de la Coprativa Oltre, che la semena e la coltiva talenc te una de la periferìes del Trentin: te Fascia e en particolèr a Ciampedel.

Ai 13, 14 e 15 de november na chindejina de studenc é stac compagné da si professor de tecnica Simone Zulian e da la professora Maria Sottsass te la Coprativa sozièla Oltre. Chiò i bec é stac spartii per gropes a na vida ascorta e mené te dut n percors travers i laboratories de cojina, tislerai e restaure.   

Jà dal prum dì nesc bec à palesà la voa de emparèr e de colaborèr, per realisèr con sia mans robes n muie desferentes. 

Te cèsa da fech i à let la rezetes, pesà i ingredienc e tout fora dal forn i biscoc »cookies«, la peta da bachec, la pastines al smauz, i muffin e la torta de ciocolata. 

Se n’aon fat marevea del fat che, te trei dis de lurier, i perfumes te cèsa da fech no l’é mai stat i medemi. I operatores e i joegn de la Coprativa no i se à encontentà de fèr semper la medema robes, ma i à sport n muie de proponetes desvalives e creatives. Chest à engaissà i bec de la mesènes: »Gé é fat la peta da bachec!« dijea un, e l se sentìa responer: »Nos n bon pec de biscoc!«

Canche i joenec i à podù fèr marendel con duta la golosarìes, i à troà fora duc stolc chel che i aea fat ic, e i à valutà diretamenter e… con gust, l’ejit de sie empegn! E amò più stolc i é stac canche i à podù i spartir con sia families en vender ai 15, te l’ùltim dì de la pruma pèrt de chest projet, che jirà amò inant.  

Tel laboratorie i studenc i à vedù la brees de legn doventèr cornisc maraveouses. Dantfora i à podù emparèr la mesures, l’inom di èrc che i durèa e l numer de toc che servìa, e dapò passèr a l’azion concreta, coordenèda con ferstont. Ogneun aea n verb da meter en pratega: passèr, empilèr, dombrèr, meter ensema…

L prodot, fenì ti trei dis, l’é passà te la mans de duc i trei gropes de lurier. Desche dir che dalbon chela cornijes les é states realisèdes da passa na chindejina de pé de mans. Dassen n bel ejempie de colaborazion e de obietif arjont ensema. 

Tel laboratorie de restaure i bec à podù fèr valer sia esperienzes artistiches: coi colores a acrilich i à depent steiles e cheres de legn che servirà a fornir i lurieres realisé dai capazi joegn che laora te la Coprativa. 

Apede chest i à ence realisà i tronchec per empeèr l fech, metan adum la scedoles e i vanzumes de legn del laboratorie de tislerai.

Per svilupèr la competenzes sozièles de nesc bec, che de chesta età e te chest moment storich les é dalbon de gran emportanza, no serf i tor ite te projec chissà cotant gregn e senestres, ma bèsta i fèr lurèr ensema, con gramièl brun e mans pazes da cola! 

Cotant che i se à grignà te chisc momenc de produzion di »accendini«, coche i li chiamèa ic, e chi sà che la competenzes emotives sperimentèdes te la Coprativa no les posse didèr a creèr ence te clasc l medemo clima de otimism e de capazità de se scutèr un co l’auter!

I rengraziamenc de genitores e bec su La Usc nr 47 stampèda ai 29 de november


 (La families di bec)