N gran dan per l Consorzie Eletrich

Data

10 de jené 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L’é crepà fora l tubo de la condota da l’èga anter Sèn Jan e Soraga. Te chest moment la zentrala é ceta e l CEP cogn comprèr la corente.


L’é segur n gran dan chel che cogn se tor dant l Consorzie Eletrich de Poza. Se stima na perdita de produzion de corente al dì de 3/4 mile euro. L’é sozedù che ai 31 de dezember da les 4 da doman l’é crepà fora l tubo de la condota che mena l’èga da Sèn Jan a Soraga, olache l’era vegnù jù na meta e l’é stat fat i lurieres de contegniment. L’èga é sutèda su per aria con na gran prescion, tant che se pel veder su la bores a tasson aló apede fin olache la é ruèda. “Ai 31 de dezember ne é ruà n messaje de anomalìa su la zentrala – à dit l diretor del CEP Dino Detomas – menciaa prescion e l’era n ruf de aga che corea ju per la pista per le rode. Se à spacà l tubo de vetroresina e da la prescion se à spostà ence i autres tubi taché ite. Aon cognù fermar la zentrala e te chest moment no podon più far corente, l’é na gran perdita per l Consorzie, l’é n moment che aon manco produzion ma ence chel che n venassane de più per via che l’é sajon, donca cognon comprar duta la corente che serf. Apede al gran dan per la perdita de produzion l’é da meter apede ence l cost de duc i lurieres che cognon far per conciar i tubi. Aon cognù dessepolir fora i tubi roc e sposté e i tor sù e cognaron comprar toc de jonta speziai per i tacar ensema. Aon dessepolì doi tubi neves che aane metù ja Soraga, i somea bogn, l tecnich che l’é vegnù a controlar i lurieres l ne à dit che podon i durar per i meter al post de chi che se à rot. Un donca l duraron a mudar fora chel che no l’é più e un l metaron al post de chel roinà. Dò che aron fat duc i lurieres sui tubi cognaron ence far le proe de prescion per veder che i tegne. Jirà via amò 10 dis per i lurieres, se la va ben per la fin del meis de jené ruon a meter endò a jir la zentrala.”

Co éla pa che se à rot l tubo? “Le rejon le pel esser mile – à dit amò l diretor Detomas – per via de aghe de superfizie, sot tera, ma ence per via del moviment de tera canche l’é vegnù jù la meta o per l peis di mesi che à lurà.”

La pacheres e i camion va inant e endò da pont de Salejé ma per no ruèr dret sun stradon ajache l’é n pont belebon pericolous, i va inant e endò sul toch de pista per la rodes dal CRM de Soraga en ite olache cognessa passèr la Marcialonga. “La jebia dant de la Marcialonga cognaron endò empienir de neif per enjignar la pista e dapò, dò che l’é passà la gara, tor endò su la neif per passar coi mesi e jir inant coi lurieres” – à dit Dino. I lurieres va inant debel, vegn lurà festa e vea per esser bogn de concèr sù dut dant che l’é meso, endèna se pel dir per fortuna che l dan l’é sozedù de net e che nesciugn se à fat mèl.

 (Monica Cigolla)