Maurizio Davarda salvà da la levina da si compagnes

Data

04 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L fajea freeride te Gardecia con n grop de amisc esperc. L stèsc ben ma l’à ciapà na gran sperduda.
»Fisicamenter stae ben, de ciaf no». L’é chestes la pruma paroles de Maurizio Davarda da Vich, per i amisc Icio, che aon sentù al telefon en lunesc bonora ai 4 de jené. L’é belebon proà, se l sent te la ousc, l se à ciapà na gran sperduda che no l desmentiarà bele prest. L stèsc ben ma l sà che l’aessa podù no jir coscita. Angern, domenia ai 3 de jené, l’era con n grop de amisc da Vich che i fajea freeride te Gardecia. Entorn les 11.30 se à destacà na levina sora l refuge con n front de presciapech 100 metres che l l’à ciapà ite de pien, sepolì e tirà jù per presciapech 20 metres. I compagnes à sobito chiamà socors e de gra a l’Arva i é stac bogn de troèr defata la posizion e de l trèr fora da sot la neif te pec menuc. I omegn del Socors da mont del Zenter Fascia se à troà te senta vertesc a pontèr demez se i fossa stac chiamé. Per fortuna no l’é stat de besegn. Sul post de la levina l’é ruà l’elicoter del Socors, Maurizio é stat ciareà sù e portà a l’ospedèl de Ciavaleis per zertamenc.

»Ere giacià - l’à dit Maurizio - i me à portà a l’ospedal olache i me à vijità, per fortuna no aee nia e coscita amò ansera é podù vegnir deretorn a ciasa. La é jita ben, soraldut de gra a mi amisc che l’é dut jent che fasc part del Socors, i é bravi, i sà che far te chisc caji e aane duc dò l kit de autosocors. Sion ponté demez da Vich, sion jic sun Vael a se far n giro e ite te Gardecia. No me recorde nia de chi momenc, no me rende amò cont, sé demò che me é fermà, me é utà endò e la é veduda ruar.«

Maurizio Davarda l’é n espert de brea, l’é maester de schi e menacrep, l fèsc pèrt del Socors da mont e l’é pascionà de schi estrem. Del 2014 l’é vegnù jù da la nord del Vernel, l prum a esser bon de fèr na tèl impresa con la brea, l prum en assolut l’era stat Tone Valeruz coi schi del 1973. E semper con la brea del 2019 l’é vegnù jù ence dal parei est. »Sé che l’é pericol de levine - l’à dit Maurizio - ma l’é semper pericol, via per dut invern e daperdut pel se destacar na levina. Chest’outa la é jita coscita, da chel che l’é sozedù ge vel vardar de emparar.«  (Monica Cigolla)