Chinesc mile piantins per fèr crescer l bosch e l Grop

Data

12 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Per trei fin de setemèna volontadives da Fascia, Fiem, Gherdena e etres lesc à lurà sun Lavazé per meter jù e fèr jerver no demò zirmes, lèrjes e peces, ma ence l spirit de solidarietà de l’Operazione mato Grosso.

L video de promozion pea via con la vedudes che duc oramai cognoscion, ma che ogne outa ne destramet, di efec del tormen Vaia sun nosc bosch. Sot ite na ousc disc: »Aon fat mena de nia per massa temp, dapò se n’aon adat che l’era ora brujada. Fosc podon amò jir de retorn, far endò sù l’omescel…« Dapò de colp l’aria muda e su la notes gustegoles de »Ei-ho« dal film Disney de Biencia Neif, n grop de »morchies« d’aldidanché, armé de pich e zapin, ma soraldut de gaissa e legreza, i pea via envers chel lech olache n’outa l’era n bel bosch ciatarul per jir a meter jù de neves piantins al mot de: »ripopolon l bosch ensema, per didar e far del ben«.

Con chest obietif te trei fin de setemèna sun Lavazé se à dat jù passa cent volontadives leé a l’Operazione Mato Grosso e i à metù jù 15.000 piantins, zirca 8000 de zirm, l più adatà a l’auteza, e l rest lèrjes e peces. L’é stat l prum gran »campo« de lurier endrezà dal nef grop OMG de Fascia e Fiem, con didament de etres gropes e volontères del Trentin, del Venet e ence de Gherdena.

L referent del nef grop OMG de Fascia e Fiem, Emil Chiocchetti da Moena, ne à contà che a veder chest dejaster de Vaia i à pissà de proèr a domanèr se i aessa podù fèr n intervent de reforestazion e l diretor de l’ofize distretual de la Forestale de Ciavaleis Bruno Crosignani l'é stat sobito n muie desponibol. L'à dit che sun Lavazé fossa stat da empiantèr 15.000 èlbres e l’é stat content de chesta ocajion de poder fèr vèlch tant per l’ambient che per manèr mingol de scioldi tel Perù.

De più su La Usc stampèda de vender ai 11 de jugn 2021.  (Lucia Gross)