“Giona, leva sù e va a Ninive!”

Data

27 de mei 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
I bec de la 5^ populèra de Cianacei à metù a jir n beliscim spetacol per contèr la storia del profet Giona e serèr sù l’an de catechesa.


La saede la contìa de Giona, profet ebraich? De segur i l’à poduda cognoscer chi che angern, en jebia ai 24 de mé, i é jic te gejia de Cianacei a veder l spetacol metù a jir dai bec de la 5^ populèra.

Dedant a n bon mingol de jent, e soraldut dedant a si genitores che i no à volù perder l’ocajion de veder i picoi fies atores, i bec se à bon sproà per contèr duc i fac leé a la vita de chest profet: da canche l Signoredie l lo à chiamà per la pruma outa e Giona l no à responet, a canche l se à fat petèr tel mèr percheche fenisse la boraschèda che era dò a fèr jir sot èga la bèrca che l’ea tout sù; da canche l se à descedà amò vif sul saolon dò de esser stat spudà fora dal venter de n gros pesc a canche, finalmenter, l’à scutà la chiamèda del Signoredie e l’é jit a Ninive per portèr l messaje del patron del ciel che tinultima, vardan al pentiment de la jent, no l’à desfat la zità.

Chest bel spetacol l’é stat, descheche aon dit, metù a jir te gejia, descheche più che n’outa l’é stat fat tel cors de la storia del teater. L’argoment l’é stat dezidù per serèr sù l’an de catechesa, ajache te la scontrèdes l’era stat rejonà più che n’outa de fegures e episodies de l’Antich Testament.

A la fin, dò de n lonch batiman, i é stac rengrazié don Mario e la catechistes per sia desponibilità, Giuseppina per aer concià sù i guants, Filippo Merli de l’istitut d’èrt per aer dessegnà la scenografies e, naturalmenter, i bec per aer depent i dessegnes enjigné da Filippo e aer metù n gran empegn per l bon ejit de chest gustegol spetacol.

Ge auguron che i se abie godù desche nos a ge vardèr sora e che i no perde mai l spirit che duc i bec i à, de fèr dut con n bel grignot sul mus.

 (Daniele Verra)