Benvegnui... chiò no l pief mia semper

Data

13 de jugn 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
En mèrtesc ai 12 de jugn l’é ruà tel Comun de Sèn Jan 3 joegn enfughé che à fat domana de refugé.


L’era la una domesdì, ma l’era scur e freit e l pievea debel, en mèrtesc ai 12 de jugn, canche a Sèn Jan, aló da la veia Ciasa Cantoniera, l’é ruà Bubakar, Yaya e Omar, compagné da Mirko Bonelli, l responsàbol de l’azet di enfughé te Fascia.

I é rué endèna che i taliegn se costionèa su la dezijion de lascèr o manco ruèr al port la naf Aquarius ciarièda de passa 600 enfughé, anter chisc ence bec e femenes che speta. Ence ic, fazile, i à stories da contèr sun sie viac tel Mediteran, ma no l’era l moment e l temp de ge domanèr: stencé, desorienté e ence piutost giacé, i aea besegn de se loghèr jù, se meter via la massarìa che i aea te chi sac neigres e se pussèr.

Con chisc 3 joegn, l numer de enfughé te Fascia rua donca a 15 en dut, amò dalonc dai zirca 25 pervedui te duta la val al scomenz. Ampò, descheche moscia chiaramenter duc i dac, endèna ence l numer de chi che fèsc domana de azet se à smendrà de bel, e apede chest l’é da dir che, amancol tel Trentin, l’iter per la domana l’é doventà più asvelt, e anter i enfughé che era rué te Fascia acà n an n’é jà de chi che à abù l recognosciment del status de refugé, e che donca prest i cognarà lascèr l program stravardà e l cartier e se chierir enstesc majon e lurier.

Enstouta no se trata de families, descheche l’é cheles da la Nigeria che à troà azet a Cianacei, Ciampedel e Soraga: Bubakar e Omar i vegn dal Mali, Yaya, neigher desche l’eban, l vegn dal Senegal, e a ic se jontarà ite prest ence Ibrahima, che l vegn dal Gambia e che l’à jà troà lurier te n hotel vejin. L lengaz ofizial te chisc stac l’é l franzous, ma duc i enten e i rejona n goc de talian.

A ge dèr l benvegnù a Sèn Jan l’era l vizeombolt Germano Pedrotti, l’assessora al sozièl Claudia Zanet e la conseiera Lucia Dellagiacoma, apede a n pèr de volontadives che dèsc na man per l program de azet te Fascia.

“Benvegnui...  no ve cruzià, chiò no l pief mia semper e da chesta sajon no l’é semper scì freit...” les ge à dit.

I aministradores de Sèn Jan ge à sport n pìcol segn de benvegnù e dapò i se à ativà per ge fèr aer vèlch cuerta. I à dit che i vardarà de se endrezèr a na vida che i trei joegn posse scomenzèr al più prest a fèr vèlch lurier desche volontadives tel Comun e che i volessa ence endrezèr na pìcola scontrèda de benvegnù, acioche la comunanza posse i cognoscer miec.

Se sà che cognoscer l’é l prum vèrech per desfantèr dubies e temes, donca speton de poder cognoscer e ve fèr cognoscer miec Bubakar, Yaya, Omar e Ibrahima.

 (Lucia Gross)