“Son proprio stolz de aer na squadra coscita”

Data

08 de november 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L’Ispetor di Studafech de Fascia Giancarlo Pederiva fèsc l bilanz di dans dò e l vel ge sporjer n fort develpai a duc si volontadives. Lejé l’intrvista su la Usc di 9 de november!

L’é na ousc stencèda e ence mìngol strapacèda chela de l’Ispetor di Studafech de Fascia Giancarlo Pederiva, che aon sentù al telefon en lunesc dal mesdì.

Fosc l’é l prum dì de paussa dò i gregn stragauc de duta la setemèna passèda. I 150 Studafech del Distret de Fascia no à lascià sù nience na dì de lurèr per jir a librèr fora la strèdes dai èlbres crodé, la cèvenes da l’èga e soraldut per portèr didament a la families e l’ativitèdes de Dèlba, tocèdes da la gran meta vegnuda jù te paìsc en lunesc sera a cajon del catitemp.

No i se à mai tirà endò, i é stac tel freit, tel scur, sot la più gran pievia e tel più gran vent, e ence tel pericol. “Voi ge dir n gran develpai a duc i omegn che se à dat jù – l’é stat la paroles de l’Ispetor Pederiva - son proprio stolz de aer na squadra coscita, de dì e de not no i se à sparagnà nience mingol, l’é giust ge dir a duc develpai.” L’é l più bel rengraziament ai Studafech volontadives, a chel che se jonta apede chel de duta la jent de Fascia.

”Ispetor, co éla stata la situazion te Fascia? Olà él stat i dans maores? - Duc i paìjes, chi più chi manco, à abù cianeve piene de aga. Ciampedel e Mazin no à abù dans, sul tegnir de Sèn Jan te le ciase enlongia ju la Veisc l’é stat infiltrazion de aga ite per i mures. Soraga à abù pech e dachelanvìa i omegn i é jic a didar chi de Moena che i à abù mingol più problemes e Cianacei enveze à abù l piec. Ta Dèlba l’é stat na gran meta che à ciapà ite 4 ciase e da mercol inant duc i Studafech é jic aló olache l’é stat l maor dan. Via per la setemana ti autres paìjes ben o mal la situazion se à stabilisà e coscita en sabeda passada aon serà sù i intervenc, ades l’é amò dotrei piante da tirar su de ruf.”

De più su la Usc nr 44 stampèda ai 9 de november

 (Monica Cigolla)