Chemun Urtijëi: l cinch per mile

Data

05 de agost 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na dumanda de Manuel Kasslatter à da n fé cun dla ntredes dl 5 per mile destinedes al Chemun. Tla senteda de Cunsëi de Chemun de Urtijëi vëniel oradechël rujenà de bilanz y stredes. Cunseliera nueva. Streda de cunliamënt tal Fever. Grunc per l frabiché alesirà. Regulamënt per i cians N merdi ai 6 de agost iel senteda dl Cunsëi de Chemun ai 06.08.2019. La scumëncia dala 20:00.

Foto: Te Chemun de Urtijëi iel n merdi senteda de Cunsëi.

Deplù tla edizion stampeda di 2 de agost.