Suzes dl gran bal dl ITE Raetia: a Urtijëi

Data

06 de otober 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Duta la maturantes y i maturanc furnii su cun l bel guant, dutes scialdi blòtes, duc scialdi blòc, da catif. Urganisazion a puntin, prufesciunalità y devertimënt. De biei bai purtei dant dai studënc.


FOTO:Fotografia de grupa dla studëntes y di studënc dla trëi cuinta tlasses dl ITE Raetia de Urtijëi, che à urganisà l gran bal da catif n sada dan otodì.

Deplù tla edizion stampeda di 4 de utober.