La parola ala jënt

Data

04 de dezember 2019

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Chëst'ena passeda à i aministradëures dl Chemun de Urtijëi nvià duc i zitadins a na sëira de nfurmazion, plu dessegur l’ultima dan la veles da d’ansciuda. Danz che mé puec à tëut su l nvit y ie unic a scuté su.
L ambolt Tobia Moroder à bele tl salut sotrissà che per l’aministrazion ie de tel sëires mpurtantes: "N proa for inò a nfurmé la jënt, tres radio, la zaites y social media, ma la mprescion ie che trueps sà mo for massa puech de chël che suzed tl’aministrazion. Chësta sëira che vën fata uni ann ie mpurtanta, ajache l ie n cuntat da persona a persona, da aministrazion a zitadins," nscila Moroder. Tla paroles danora à l ambolt sambën nce trat ca la gran neveres y l bon lëur fat da duc i lauranc y ulenteres.

Foto: L ambolt Tobia Moroder.

Deplù tla edozion stampeda di 229 de nuvëmber.

Galaria retrac