Manfred Mureda: terracotta "galatica"

Data

14 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
I lëures de Manfred Mureda ne se lascia nia taché ite tl tëmp, no tl passà, no tl prejënt, no tl daunì: Mureda galatich, ajache l va demez da lerch y tëmp. Mostra tla sënta dla Lia Mostra d’Ert – Circolo sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi Lëures de terracotta, ma nce de bront. L se gëura n mond nuef, tl Circolo, l mond de Manfred Mureda, de si maniera de ntënder ert, ma nce de ntënder la vita. L va dal antich o anzestrel, ite tl daunì. La giaurida dla mostra de Manfred Mureda tla Lia Mostra d'Ert/Circolo a Urtijëi ie stata n sada ai 8 de fauré. La sarà da udëi nchin ai 18 de fauré, uni di 10.00-12.00 y 17.00–19.00; de lunesc iela stluta.

Foto: Manfred Mureda cun si lëures de terracotta.

Deplù tla edizion stampeda di 14 de fauré.