Che i pausse tla pesc de Die!

Data

25 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Te Sëlva iel dan rëjes de dlieja tacà su chiche ie mort ti ultimi dis. N spavënt. Dan n’ena n fòvel sies. Ntant, n mierculdi da marënda ai 25 de merz, iel bele undesc anunzies da mort tachedes su. Y l n mancia mo doves dl’ultima ëures. La cumenanza ntiera ie tucheda dassënn.

L semea che te Gherdëina vën la piza dla nfezions dant. La mëssëssa jì tosc juvier cun la cumpëida dla nfezions. Danz che la cumpëida de chiche ie positif jirà mo suvier, y danz nce la cumpëida di morc.

Da pert nce de duc i letëures de La Usc di Ladins ti va la cundulianzes plu sentides ai siei de familia. Che i pausse tla pesc de Die!
David Lardschneider

Foto: Anunzies de mort tla doi enes passedes te Sëlva.