Superbonus dl 110%

Data

09 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Superbonus dl 110%: bel, ma ncomper da mëter n droa.
La finalità dla mesura ie de ti dé al privat n lëur a bonmarcià o belau debant, de ti dé na sburdla al’economia cun la mprejes che giapa da lëur y de sustenì la banches.
L Superbonus dl 110% per ntervënc energetics y antisismics pra l frabicat ie dessegur bon y drët. L problem ie danz che l taca adum cun na gran burocrazia. Y nce cun na gran melsegurëza de can y co y mo dant sce l vën pona bën dessegur paià ora.

La USC à rujenà cun doi esperc. (dl)

L articul ie da liejer tla edizion stampeda di 15 de jené.

FOTO: L Superbonus ie preudù dantalut per cuatieres de condomiunium, ma nia mé.

Galaria retrac